DowDuPont 2017 Üçüncü Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

DowDuPont bugün 2017 yılının üçüncü çeyreğine ait devam eden operasyonlardan elde edilen GAAP seyreltilmiş hisse başına karını 0,32 ABD doları olarak açıkladı. Hisse başına 0,55 ABD doları tutarındaki proforma ayarlı kazançlar bir yıl önceki döneme kıyasla yüzde 10 artış kaydetti.

İSTANBUL, 03 Kasım 2017 –  Küresel pazara birinci sınıf, yenilikçi ürünler, malzemeler ve hizmetler sunan bir bilim şirketi olan DowDuPont bugün 2017 yılının üçüncü çeyreğine ait devam eden operasyonlardan elde edilen GAAP seyreltilmiş hisse başı karını 0,32 ABD doları olarak açıkladı. Hisse başına 0,55 ABD doları tutarındaki proforma ayarlı kazançlar bir yıl önceki döneme kıyasla yüzde 10 artış kaydetti.

DowDuPont, GAAP seyreltilmiş kazançlarını1 hisse başına 0,32 ABD doları olarak açıkladı. Hisse başına 0,55 ABD doları tutarındaki proforma ayarlı kazançlar2 bir yıl önceki döneme kıyasla yüzde 10 artış kaydetti. Hisse başına proforma ayarlı kâra, çeyrek dönemdeki önemli kalemler dâhil edilmemiştir. Bunların hisse başına bedeli toplamda 0,37 ABD doları, DuPont gayrimaddi aktiflerinin amortismanı için ise hisse başına 0,08 ABD doları olmuştur.

GAAP net satışları yüzde 23 artmıştır. Proforma net satışları ise, Malzeme Bilimi segmentleri Endüstriyel Ara Ürünler & Altyapı (yüzde 16), Ambalaj & Özel Ürünler ve Performans Materyalleri & Boyaları (her biri yüzde 8), ayrıca Özel Ürünler segmentleri Ulaştırma & Gelişmiş Polimerler (yüzde 9) ve Güvenlik & İnşaat iş kollarında (yüzde 6) elde edilen kazanımlarla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 18,3 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Satışlar Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) (yüzde 16) ve Asya-Pasifik (yüzde 10) bölgelerinde çift haneli rakamlara çıktı. Kuzey Amerika’da satışlar yüzde 4 büyüme kaydederken, Latin Amerika’da satışlar Tarım iş kolunda öngörülen düşük mısır alanıyla Brezilya’da yaz sezonunun gecikmeli başlamasına bağlı zayıflamanın etkisiyle düştü.

Proforma hacim ambalaj, elektronik, ulaştırma, petrol ve gaz, inşaat ve yapı işleri ile tüketici bakımı nihaî pazarlarında görülen tüketici güdümlü talebi yansıtarak yüzde 4 büyüme kaydetti. Hacim başta Elektronik & Görüntüleme (yüzde 13) olmak üzere, Ambalaj & Özel Plastikler ve Güvenlik & İnşaat (her biri yüzde 6) dâhil hemen tüm işletme segmentlerinde büyüdü. Bölgesel hacim kazanımlarında başı Asya-Pasifik (yüzde 10) ve EMEA (yüzde 5) çekti.

Proforma yerel fiyatlar başta Endüstriyel Ara Ürünler & Altyapı (yüzde 12), Performans Materyalleri & Boyaları (yüzde 6), ayrıca Ulaştırma & Gelişmiş Polimerler (yüzde 3) olmak üzere yüzde 3 artış kaydetti. Proforma yerel fiyatlar Latin Amerika haricinde tüm bölgelerde yükseldi.

Proforma işletme FAVÖK3 ise, hacim ve fiyat kazanımları, yükselen öz sermaye kazançları ve alım muhasebesine bağlı düşen emeklilik/OPEB maliyetlerinin4 güdümünde yüzde 7 artışla 3,2 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu kazanımlar yükselen hammadde maliyetleri, tarım pazarlarındaki zayıf koşullar, kasırgaların olumsuz etkisiyle ABD Körfez Kıyısındaki yeni varlıklara bağlı startup maliyetleri ile fazlasıyla dengelenmiştir.

DowDuPont İcra Kurulu Başkanı Ed Breen, yaptığı açıklamada “Üçüncü çeyrekte hem gelirlerde hem de kârda büyüme kaydettik. Bu sonuçlar yeni kurulan şirketimiz için sağlam bir başlangıç olmuş oldu. İşletme kazançlarımızdaki artış ise en önemli nihaî pazarlarımızdaki geniş tabanlı talep büyümesiyle; yaşanan kasırga felaketleri, artan hammadde maliyetleri ve Brezilya’da tarımda yaz sezonunun gecikmeli başlaması gibi karşılaşılan bir dizi zorluğu fazlasıyla dengeleyen disiplinli marj yönetimimiz sonucunda gerçekleşti,” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca, bu sonuçları bir yandan birleşmenin tamamlanması, kapsamlı portföy revizyonumuzun tamamlanması ve her bölüm için yeni sinerji hedeflerinin belirlenmesi dâhil olmak üzere bir dizi değer yaratma girişimini ilerletirken ortaya çıkarabildik. Önümüzdeki dönemde, 3 milyar ABD doları tutarındaki maliyet sinerjisi taahhüdümüzü gerçekleştirmeye ve Tarım, Malzeme Bilimi ve Özel Ürünler alanlarında odaklı üç büyüme şirketi yaratma hazırlıklarını ilerletmeye yoğunlaşacağız.”

DowDuPont Yönetim Kurulu Başkanı Andrew Liveris, “Tüketici güdümlü talep; Avrupa, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri dâhil olmak üzere büyük ekonomilerin çoğunluğunda gücünü koruyan küresel ekonomik faaliyetlerin lokomotifi olmaya devam ediyor. Talep cephesindeki genel görünümümüz, önemli nihaî pazarlarımızın çoğunluğunda olumlu” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pazarda hâlen güçlükler olduğunu görüyoruz: bizim açımızdan en dikkat çeken güçlük tarımda yaşanıyor. Buna bağlı olarak, yaz sezonuna yavaş başlanması nedeniyle Brezilya’daki durumu yakından izlemeye devam ediyoruz. Ancak, yeni birleşen Tarım iş kolumuzda her açıdan sağlam bir yıl geçireceğimize inancımız tam.”

“Önümüzdeki döneme bakacak olursak, DowDuPont yakın vadeli önceliklerimizi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan tüm kaldıraçlara sahiptir: kazanç sağlama ve nakit akışı büyümesi; maliyet sinerjisi eylemlerimizin hayata geçirilmesi ve tasarrufların gerçekleştirilmesi; planlanan büyüme şirketleri için stand-up faaliyetlerinin ilerletilmesi; ayrıca bu tarihi işlemle gerçekleşmesi öngörülen, hissedarlar için değer yaratımına başlanması.”

  • DowDuPont 12 Eylül’de Malzeme Bilimi ve Özel Ürünler bölümlerinde, nihaî pazarlarla uyum sağlamak ve planlanan şirketlerin rekabet avantajlarını geliştirmek üzere özel amaçlı birtakım portföy düzenlemeleri yapılacağını duyurdu.
  • Şirket, her ikisi de Teksas, Freeport’ta bulunan yeni etilen ve ELITE™ gelişmiş polietilen tesislerini açtı. Sadara ortaklığı, dünya çapındaki kompleksinde yer alan 26 üretim tesisinde tam ticari faaliyetlere başladı.
  • DowDuPont, şirket birleşmesine ilişkin tüm koşullu düzenleyici kurum onaylarının gerekliliklerini yerine getirmeyi sürdürdü. DuPont 1 Kasım’da hububatta geniş yapraklı yabancı ot ilaçları (cereal broadleaf herbicides) ve bazı insektisitler (zararlı öldürücü ilaçlar – chewing insecticides) ürün portföylerinin ve bitki koruma Ar-Ge bölümü ve yapılanmasının bazı kısımlarını FMC lehine elden çıkarma işlemleriyle FMC’nin Sağlık ve Beslenme iş kolunun satın alınması işlemlerini tamamladı. 1 Eylül’de, Dow küresel PRIMACOR™ etilen akrilik asit kopolimerleri ve iyonomerleri iş kolunun satışını tamamladı. Dow, Dow AgroSciences’ın Brezilya’daki mısır tohumu iş kolunun seçili bir kısmının elden çıkarılması işlemini 2017 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlamayı öngörüyor.
  • Şirket üç bölümün bütünleştirilmesi cephesinde de ilerleme kaydetmeye devam ederken Tarım, Malzeme Bilimi ve Özel Ürünler alanında üç bağımsız şirkete planlanan ayrılığa ilişkin hazırlıklar için çalışmalara da başladı.
  • DowDuPont, 3 milyar ABD doları tutarındaki maliyet sinerjisi taahhüdünü yinelerken beklentileri de iş kollarına göre güncelledi: Tarım – 1,0 milyar ABD doları; Malzeme Bilimi – 1,2 milyar ABD doları; Özel Ürünler – 0,8 milyar ABD doları.
  • Şirket, büyüme sinerjilerinde 1 milyar ABD doları elde etmek üzere stratejisini ilerletmeye başladı. Örneğin Tarım iş kolu, müşterilere daha geniş seçenekler ve bütüncül tarım çözümleri aracılığıyla daha fazla değer sunmak üzere tasarlanan, geliştirilmiş çok markalı, çok kanallı yaklaşımını uygulamaya koyacaktır. Ambalaj & Özel Plastikler iş kolu, yüksek performanslı ambalaj çözümleri sağlamak üzere DuPont’un reçine ve etilen kopolimerler ürün portföyünü bütünleştirme sürecini başlattı. Elektronik & Görüntüleme iş kolu ise, müşterileriyle daha derin kanal erişimi ve daha geniş malzeme gamını (OLED filmler, laminatlar, yarı iletken malzemeler) güçlendirmek için mevcut fırsatları belirledi.
  • DowDuPont bugün 3 milyar ABD doları tutarında maliyet tasarrufu sağlamak üzere uygulamaya konan eylemleri duyurdu. Söz konusu eylemler, şirket birleşmesi sonrası kuruluşu bütünleştirmek ve kurulması planlanan üç şirket için güçlü temeller atmak üzere tasarlandı. Bu çalışmanın büyük bölümü satın alma sinerjilerinden, küresel işgücü kesintilerinden, bina ve tesis konsolidasyonlarından ve diğer faaliyetlerin yanı sıra seçili varlık kapanışlarından ileri gelecektir. Bugüne dek onaylanan eylemlerle bağlantılı olarak, DowDuPont üçüncü çeyrekte vergilendirme öncesi 180 milyon ABD doları tutarında ödeme yapılacağını bildirdi. Şirket, 2017’nin dördüncü çeyreğinde beklenen yaklaşık 1 milyar ADB doları tutarındaki miktarla birlikte toplamda yaklaşık 2 milyar ABD doları tutarında vergilendirme öncesi ödeme çıkacağını öngörmektedir. Programın 12 aylık sürenin sonunda yüzde 70; 24 ay içinde de yüzde 100 uzun vadeli projeksiyona ulaşması beklenmektedir.

DowDuPont™ Hakkında

DowDuPont (NYSE: DWDP) tarım, malzeme bilimi ve özel ürünler sektörlerinde verimli, bilime dayalı inovasyonla müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayıp küresel sorunların çözümüne katkıda bulunarak kendi sektörlerinde lider olacak güçlü, bağımsız, halka açık şirketler kurma gayesiyle kurulmuş, The Dow Chemical Company ile DuPont şirketlerinden meydana gelen bir holdingdir. Daha fazla bilgi için lütfen bizi www.dow-dupont.com adresinde ziyaret ediniz.

(1)       GAAP sulandırılmış hisse başına kârı, üç aylık Dow kazançlarını ve bir aylık DuPont kazançlarını yansıtır. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla hisse başına 0,63 ABD doları olarak gerçekleşen GAAP kârıyla karşılaştırılır.

(2)       Önemli kalemler için ayarlama yapılmadan önceki proforma bilgilerle DuPont gayrimaddi aktif amortismanı, S-X Yönetmeliğinin 11. Maddesi uyarınca belirlenmiş; Dow ve DuPont’un birleşmesi için uyarlanarak bir önceki yılın birleşme öncesi işletme sonuçlarıyla kıyaslanabilirliği arttırması için ele alınmıştır. Proforma bilgiler ekli tablolarda yer alan en kıyaslanabilir GAAP sonuçlarıyla bağdaştırılmıştır. Proforma ayarlı hisse başına kâr “Devam eden faaliyetlerden elde edilen adi hisse senedi başına proforma sulandırılmış kazançlar” şeklinde tanımlanmış; proforma önemli kalemlerin vergilendirme sonrası etkisiyle DuPont’un gayrimaddi aktifleriyle ilişkilendirilen proforma amortisman giderlerinin vergilendirme sonrası etkisi muaf tutulmuştur.  Önemli kalemlerin tanımı, ayrıca ‘Devam eden faaliyetlerden elde edilen adi hisse senedi başına proforma sulandırılmış kazançların’ ‘Devam eden faaliyetlerden elde edilen adi hisse senedi başına proforma ayarlı sulandırılmış kazançlarla’ bağdaşımı için bültenin en sonundaki finansal bilgileri inceleyiniz.

(3)       Proforma işletme FAVÖK’ü, önemli kalemler hariç, faiz, değer kaybı, amortisman ve yabancı kur kazanımları (kayıpları) öncesi kazançlar (bir başka deyişle, “gelir vergileri öncesi devam eden faaliyetlerden elde edilen proforma gelir”) şeklinde tanımlanmıştır. "devam eden faaliyetlerden elde edilen, vergiden net, proforma gelirin” “Proforma İşletme FAVÖK’üyle” bağdaşımı bültenin en sonunda yer alan finansal programlarda verilmiştir. 

(4)       Emeklilik/OPEB (diğer istihdam sonrası yardım planları) maliyetleri, devam eden faaliyetlerden ileri gelen net dönemsel yardım maliyetinin tüm bileşenlerini içerir.

(5)       DowDuPont Inc. adi hisse senedi sahipleri için mevcut net gelir.