DowDuPont™ DuPont’un FMC ile olan İşlemlerinin Tamamlandığını Duyurdu

DowDuPont Logo

DowDuPont™ DuPont’un FMC Corporation’un Omega-3 iş kolu hariç Sağlık & Beslenme (FMC H&N) iş kolunu satın alma ve DuPont’un Bitki Koruma iş kolunun bir bölümünü FMC lehine elden çıkarma işlemini tamamladığını duyurdu.

İşlem, varlıklar arasındaki değer farkını yansıtmak üzere, 1,2 milyar ABD doları nakit ile teamül düzenlemelerine tabi olmak kaydıyla yaklaşık 400 milyon ABD doları tutarında işletme sermayesi dâhil, DuPont’a toplamda 1,6 milyar ABD doları aktarılmasını da içeriyor. Elden çıkarma işlemi, DuPont’un Dow ile gerçekleştirilen şirket birleşmesine ilişkin 31 Ağustos 2017 tarihinde tamamlanan düzenleyici kuruluş izninin gereklerini yerine getirmiş oluyor.

DuPont Beslenme & Sağlık İş Kolunun Özel İçerikler Sektöründeki Lider Konumu Güçleniyor

FMC H&N’nin satın alınarak DuPont Beslenme & Sağlık (DuPont N&H) iş koluyla birleştirilmesi, DuPont N&H’nin dünyanın önde gelen sürdürülebilir, biyo-bazlı gıda içerikleri tedarikçisi konumuna katkı sağlıyor, iş kolunun kapasitesini hızla büyüyen ilaç katkı maddeleri alanına doğru genişletiyor. FMC’nin tamamlayıcı portföyü ve uzmanlığı; daha geniş bir ürün ve çözüm yelpazesi, genişletilmiş kapsama alanı, güçlü bir  AR-GE yapılanması ve pazara erişimde farklı ve tamamlayıcı yollar sağlamasıyla DuPont N&H’nin büyüme potansiyelini geliştirecektir.

DuPont N&H müşteri güdümlü inovasyona odaklanmaktadır. Bu iş kolu, son derecede farklılaştırılmış ürün ve çözümleri, gıda ve beslenme alanındaki derin bilgi birikimi, ileri düzey araştırma ve uzman bilimiyle gıda, içecek, ek gıda ve ilaç sektörlerine benzersiz bir değer taşıyabileceği eşsiz bir konuma sahiptir. İş kolu, DowDuPont Özel Ürünler Bölümü’nün bir parçasıdır.

Kapsamlı ve Dengeli Portföyü ve Sağlam Yapılanmasıyla Tarımda Dünya Çapında bir Lider Yaratmak

DuPont, Hububatta Geniş Yapraklı Yabancı Ot İlaçları (Cereal Broadleaf Herbicides) ve bazı insektisitler (chewing insecticides) ürün portföylerini FMC lehine elden çıkarma işlemini tamamladı.

DuPont ayrıca, tohum işleme, nematisid ve son aşama Ar-Ge programları dışında kalan Bitki Koruma Araştıma ve Geliştirme (Ar-Ge) bölümü ve yapılanmasını da elden çıkardı. DuPont, muaf tutulan ürünleri geliştirmeye ve piyasaya kazandırmaya devam edecek. Piyasaya sürülen ürünlerin desteklenmesi ve bundan sonra DuPont Tarım Bölümü bünyesinde kalan Ar-Ge programları için ihtiyaç duyulan personel de bu koşuldan muaf kalacaktır.

Bu elden çıkarma işleminin tamamlanmasıyla birlikte; bitkisel gen kaynaklarından, biyo-teknoloji özellikleri, bitki koruma, tohum-uygulamalı teknolojileri ve dijital tarıma kadar uzanan dengeli ürün portföyü ve yenilikçi çözümlerdeki sağlam yapılanmasıyla Tarım Bölümü tarımda bir dünya lideri olmuştur. Bu bölümün gelişen kapasitesi çiftçilere üstün çözümler, daha fazla seçenek ve alınan değer karşılığında rekabetçi fiyatlar sunarak, çiftçilerin verimliliği ve kârlılığı arttırmasına yardımcı olacaktır.

Söz konusu işlem kapsamında DuPont’un mali müşavirliğini Evercore and Goldman, Sachs & Co., hukuk müşavirliğini ise Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP yürütmüşlerdir.

DowDuPont Hakkında
DowDuPont (NYSE: DWDP) tarım, malzeme bilimi ve özel ürünler sektörlerinde verimli, bilime dayalı inovasyonla müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayıp küresel sorunların çözümüne katkıda bulunarak kendi sektörlerinde lider olacak güçlü, bağımsız, halka açık şirketler kurma gayesiyle kurulmuş, The Dow Chemical Company ile DuPont şirketlerinden meydana gelen bir holdingdir. Daha fazla bilgi için lütfen bizi www.dow-dupont.com adresinde ziyaret ediniz.

DowDuPont Özel Ürünler Bölümü Hakkında
DowDuPont’un (NYSE: DWDP) bir bölümü olan DowDuPont Özel Ürünler, inovasyonda teknoloji bazlı malzemeler, içerikler ve çözümleriyle sektörleri ve günlük yaşamı dönüştüren bir dünya lideridir. Çalışanlarımız, müşterilerin en iyi fikirlerini bir adım öteye taşımak ve elektronik, ulaşım, yapı & inşaat, sağlık & yaşam, gıda ve işçi güvenliği de dâhil kilit pazarlarda temel inovasyonları sunmak üzere çeşitli bilimleri ve uzmanlıkları uygulamaya koyarlar. DowDuPont; Özel Ürünler bölümünü bağımsız, halka açık bir şirkete dönüştürmek üzere ayırmayı planlamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen bizi www.dow-dupont.com adresinde ziyaret ediniz.

DowDuPont Tarım Bölümü Hakkında
DowDuPont’un (NYSE: DWDP) bir iş kolu olan DowDuPont Tarım; DuPont Pioneer, DuPont Bitki Koruma ve Dow AgroSciences’ın güçlerini birleştirmektedir. Tarım bölümü, birleşen güçleriyle dünyanın dört bir yanındaki üreticilere bitkisel gen kaynakları, biyo-teknoloji özellikleri ve bitki koruma alanlarında sağlam bir araştırma ağıyla geliştirilmiş en eksiksiz sektör portföyünü sunmaktadır. DowDuPont Tarım; getirdiği inovasyonla, üreticilerin verimliliği arttırmalarına ve artan dünya nüfusu için gıda güvencesi sağlamalarına yardım etmeye kararlıdır. DowDuPont; Tarım bölümünü bağımsız, halka açık bir şirkete dönüştürmek üzere ayırmayı planlamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.dow-dupont.com adresinde ziyaret ediniz.