DowDuPont Kurulması Planlanan Bağımsız Üç Şi̇rketi̇n Marka İsi̇mleri̇ni̇ Açıkladı

DowDuPont™, her bir iş kolunun öngörülen şekilde bağımsız birer şirket olarak ayrıldıklarında almaları planlanan kurumsal marka isimlerini açıkladı. Buna göre Tarım İş Kolu, üreticilerin ve tüketicilerin hayatlarını zenginleştirme amacını yansıtır biçimde Corteva Agriscience™ adını taşıyacak. Malzeme Bilimi İş Kolu Dow adını alarak, Şirketin 121 yıllık inovasyon ve değer yaratma geçmişi temelinde marka adını Dow elması olarak muhafaza edecek. Özel Ürünler İş Kolu ise, sektörleri ve günlük yaşamı dönüştürmek amacıyla 215 yıllık bilime dayalı inovasyon mirasını daha ilerilere taşıyacak yeni DuPont olacak. Bazı ürün adları ayrılık gerçekleştiğinde değişecekken, kurulması planlanan her bir şirketin bünyesindeki pek çok ürün de mevcut, yaygın bilinen marka isimleriyle satılmaya devam edecek.

DowDuPont İcra Kurulu Başkanı Ed Breen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Bu şirket isimlerinin seçimi, üç güçlü ve bağımsız şirketin kurulması sürecinde gelinmiş önemli bir kilometre taşıdır. Her bir şirket adı, temsil edeceği şirketin benzersiz güçlü yanlarını ve değer önermesini yansıtmaktadır. Müşterilerimize, çalışanlarımıza, yatırımcılarımıza ve bütün paydaşlarımıza inovasyonla değer katma konusunda verdiğimiz taahhüdün ifadesi olan küresel kurumsal markaları inşa etmek ve güçlendirmek önümüzdeki dönemde çalışmamızın kritik bir noktasını oluşturacaktır.”

DowDuPont Yönetim Kurulu Başkanı Andrew Liveris de açıklamasında, “Dow ve DuPont ekipleri altı ay gibi kısa bir zaman zarfında müthiş bir ilerleme kaydettiler. Bugün yaptığımız duyuru ise bu tarihi şirket birleşmesi ve ayrılığı işleminin değer yaratma potansiyelinin bir başka göstergesidir. En çok da iyileştirilmiş maliyet ve büyüme sinerjilerini açığa çıkarmaya, büyüme yatırımlarımız ve inovasyon yapılanmamızla ilgili sözleri yerine getirmeye ve kısa süre önce duyurduğumuz hızlandırılmış takvime uyarak sektör lideri üç şirkete bölünmeye odaklanıyoruz.”

Tarım Bölümü “Kalp” ve “doğa” diyecek

Bağımsız bir şirket olarak ayrıldığında genel merkezinin Wilmington, Delaware’de yer alması planlanan Tarım şirketi “kalp” ve “doğa” anlamına gelen iki kelimenin birleşiminden oluşan Corteva Agriscience adını alacak. 2017 yılında 14 milyar doları aşkın proforma geliri ve 2,6 milyar doların üzerindeki 2017 proforma işletme FAVÖK’üyle Tarım İş Kolu, dünyanın en kapsamlı ve dengeli tohum ve bitki koruma portföyüne ve hem bugün hem de uzun vadede çiftçilere somut değer sunmaya devam etmesini sağlayacak güçlü bir yeni ürün yapılandırmasına sahip.

DowDuPont tarım iş kolunun Operasyonlar Üst Yöneticisi James C. Collins, Jr. konuyla ilgili olarak, “Corteva Agriscience™ bünyesinde kuşaklar boyunca çiftçilerle derin bağları ve ilgisi olmuş üç işletmeyi bir araya getiriyoruz. Yeni adımız, çiftçiler için verimliliği ve hizmet sundukları tüketicilerin sağlık ve refahını geliştirme konusundaki taahhüdümüzü yansıtıyor. Adımız amacımızın bir yansıması: üretenlerin ve tüketenlerin yaşamlarını zenginleştirmek ve nesiller boyu ilerleme kaydedilmesini güvence altına almak. Sektördeki en dengeli ürün portföyü, neredeyse bir yüzyıla yayılan bilimsel tarım uzmanlığı ve eşi benzeri olmayan bir inovasyon lokomotifiyle, sürdürülebilir ve verimli bir biçimde güvenceli sağlıklı gıda arzı üretmek için gıda ekosisteminin tamamıyla birlikte çalışacak yeni bir tarım şirketi yaratıyoruz.” dedi.

Malzeme Bilimi iş kolu Dow’un köklü inovasyon geçmişini sürdürecek

DowDuPont Malzeme Bilimi iş kolunun Operasyonlar Üst Yöneticisi Jim Fitterling, Midland, Michigan merkezli olması planlanan Malzeme Bilimi şirketiyle ilgili olarak ise “Dow adı ve Dow elması son derece güçlü bir temele dayanmaktadır. Biz bu temelden büyüyerek müşterilerimize hizmet sunacağız. Bir sembol hâline gelmiş kırmızı elmas logo, dünyanın en yenilikçi, müşteri merkezli, kapsayıcı ve sürdürülebilir malzeme bilimi şirketini inşa ederken bütün paydaşlarımız açısından bir devamlılık teşkil edecek. Dow’un köklü inovasyon geçmişini sürdürecek, Dow’un insana saygı, bütünlük ve gezegenimizi korumadan ibaret olan öz değerlerini merkez alacağız.” dedi.

2017 yılında yaklaşık 44 milyar dolarlık proforma geliri1 ve 9,1 milyar doların üzerindeki 2017 proforma işletme FAVÖK’üyle1 Malzeme Bilimi İş Kolu, birinci sınıf malzeme bilimi çözümleri sağlayıcısı olarak, entegrasyon ve inovasyon konusundaki kuvvetli yanlarından güç alıp ambalaj, altyapı ve tüketici bakımından ibaret olan üç hızlı büyüme pazar dikeyine odaklanıyor.

Özel Ürünler şirketi DuPont adını geleceğe taşıyacak

Genel merkezi Wilmington, Delaware’de olacak Özel Ürünler şirketi, yeni DuPont olarak, sektörleri ve günlük yaşamı dönüştüren son derece farklılaşmış ürünleri ve çözümleriyle teknoloji güdümlü özel iş kollarının gücünü yansıtacak.

DowDuPont Özel Ürünler iş kolunun Operasyonlar Üst Yöneticisi Marc Doyle açıklamasında şunları söyledi; “200 yılı aşkın bir süredir, müşteriler en iyi fikirlerini gerçek hayatta var olan ürünlere dönüştürmeye yardım etmesi için DuPont’a geldiler. Miras aldığımız Dow ve DuPont’un uzmanlıklarından ve varlıklarından güç alarak birinci sınıf, inovasyon güdümlü, müşterilerimizin (ve dünyanın) gelişmek için ihtiyaç duyduğu temel ilerlemeleri sunan bir özel ürünler lideri yaratıyoruz. Bu şirketin DuPont™ adını geleceğe taşıyor olmasından dolayı son derece gururluyuz.”

2017 yılında 21 milyar dolarlık proforma geliri2 ve 5,3 milyar dolar tutarındaki 2017 proforma işletme FAVÖK’üyle2 planlanan Özel Ürünler şirketi, müşteriyle işbirliğinin, inovasyonun ve değer yaratmanın merkezinde yer aldığı büyüme fırsatları açısından çok iyi bir konuma sahiptir.

Kurulması planlanan Malzeme Bilimi şirketiyle yine kurulması planlanan Özel Ürünler şirketinin ek marka geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Malzeme Biliminin 2019 yılının ilk çeyreğinin sonunda, Tarım ve Özel Ürünlerin ise 1 Haziran 2019 tarihine kadar ayrılması öngörülüyor.

DowDuPont Hakkında

DowDuPont (NYSE: DWDP) tarım, malzeme bilimi ve özel ürünler sektörlerinde verimli, bilime dayalı inovasyonla müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayıp küresel sorunların çözümüne katkıda bulunarak kendi sektörlerinde lider olacak güçlü, bağımsız, halka açık şirketler kurma gayesiyle kurulmuş, The Dow Chemical Company ile DuPont şirketlerinden meydana gelen bir holdingdir. Daha fazla bilgi için lütfen bizi www.dow-dupont.com adresinde ziyaret ediniz.

1 Malzeme Bilimi İş Koluna ait 2017 proforma gelir ve işletme FAVÖK’ü, Performans Materyalleri & Boyaları, Endüstriyel Ara Ürünler & Altyapı ile Ambalaj & Özel Plastikler segmentlerinin, DowDuPont’un 2017 yıllık raporunda yer alan Form 10-K üzerinde bildirildiği şekliyle, birleşik proforma sonuçlarını esas almaktadır.

2 Özel Ürünler İş Koluna ait 2017 proforma gelir ve işletme FAVÖK’ü, Elektronik & Görüntüleme, Beslenme & Biyo-bilimler, Ulaştırma & Gelişmiş Polimerler ile Güvenlik & İnşaat segmentlerinin, DowDuPont’un 2017 yıllık raporunda yer alan Form 10-K üzerinde bildirildiği şekliyle, birleşik proforma sonuçlarını esas almaktadır.