DuPont 2016 Yılı İkinci Çeyrek Sonuçları

ShowStyle Header Template

DuPont Tarım, Performans Malzemeleri ve Beslenme & Sağlık’ta Satış Hacimlerini Arttırdı

Tüm Faaliyet Alanlarında İşletme Marjları Genişledi

Küresel pazara birinci sınıf, yenilikçi ürünler, malzemeler ve hizmetler sunan bir bilim şirketi olan DuPont 2016 yılının ikinci çeyreğine ait GAAP kârını hisse başına 1,16 ABD Doları, hisse başına işletme kârını ise 1,24 ABD Doları olarak açıkladı.  Bir önceki yılın aynı döneminde GAAP ve işletme kârında hisse başına açıklanan rakamlar sırasıyla 1,06 ve 1,09 ABD Doları olmuştu. 

2016 yılının ikinci çeyreğindeki satışların toplamı, yüzde 2’lik hacim artışıyla yerel fiyatlar, döviz ve portföye bağlı olarak dengelendi ve bir önceki yıla göre hafif bir düşüşle 7,1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. 

DuPont yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Ed Breen, “Planımıza odaklanmayı sürdürerek güçlü sonuçlar elde ettik. Sağlam uygulamalar sayesinde yüzde 2’lik hacim büyümesi sağlarken, işletme marjlarını rapor edilebilir tüm faaliyet alanlarında genişlettik.  Maliyet tasarrufları, yeni teknolojilerle daha düşük ürün maliyetleri marj genişlemesine katkıda bulunmuştur. Maliyet tasarrufu programımızda sayesinde, tüm yıla yayılmış işletme maliyeti bazında yıl sonuna kadar 1 milyar ABD Dolarına ulaşma hedefimize doğru planlandığı gibi ilerliyoruz,” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapılan oylamada, hissedarlarımızın birleşmeyi çok kuvvetli bir çoğunlukla onaylamasından memnuniyet duyuyoruz. İlgili tüm yetki alanlarındaki düzenleyici kuruluşlarla yakın bir çalışma yürüttüğümüzden, bu yıl sonuna doğru gerçekleşmesini beklediğimiz kapanışın hemen ardından büyük bir hızla çalışmalara başlamak üzere hazırlık yapıyoruz. Üç güçlü iş kolu inşa etmek ve müşterilerimize yenilikçi, katma değerli çözümler ve daha fazla seçenek sunma kabiliyetimizi iyileştirmek için sabırsızlanıyoruz.”

İkinci Çeyrekte Göze Çarpanlar

·         Hisse başına GAAP1 kârı bir önceki yıl 1,06 ABD Doları iken bu yıl toplamda 1,16 ABD Doları olmuştur. Hisse başına işletme kârı2 ise, hisse başına 0,05 ABD Doları negatif döviz etkisi dâhil yüzde 14 artarak 1,24 ABD Dolarına yükselmiştir.

·         Tarım, Performans Materyalleri ve Beslenme & Sağlık iş kollarına bağlı gerçekleşen 7,1 milyar ABD Doları tutarındaki satışlar yüzde 2 hacim büyümesi şeklinde yansımıştır. Yerel fiyatlar, döviz ve portföy bir bütün olarak satışları yüzde 3 oranında olumsuz etkileyerek, toplam satışların yüzde 1 düşmesine neden olmuştur.

·         Tarım iş kolundaki satışlar, mısır tohumu ve haşere ilacı satışlarındaki artışın Kuzey Amerika’da düşen soya fasulyesi satış hacmiyle dengelenmesiyle beraber, yüzde 3’lük bir hacim büyümesi göstermiştir.  Hacim büyümesi, döviz ve portföyün getirdiği olumsuz etkilerle dengelenmiştir.

·         Şirketin toplam brüt marjları 100 baz puandan fazla bir genişleme kaydetmiştir. Toplam segment işletme marjları, rapor edilebilen tüm segmentlerdeki işletme marjları genişlediğinden yaklaşık 250 baz puanı artmıştır. 

·         Toplam vergi öncesi segment kârı2, yaklaşık 60 milyon ABD Doları tutarında olumsuz döviz etkisine rağmen 1.613 milyon ABD Doları iken yüzde 11 artmıştır.

·         GAAP işletme maliyetleri3 yaklaşık 160 milyon ABD Doları düşüş kaydetmiştir. Önemli kalemler ile işletme dışı emeklilik/OPEB maliyetleri haricinde, işletme maliyetleri2 bir önceki yıla oranla yüzde 12 azalarak yaklaşık 220 milyon ABD Doları düşüş kaydetmiştir.

·         GAAP şirket harcamaları bir önceki yıla kıyasla yüzde 26 azalmıştır.  Önemli kalemler haricinde, şirket harcamalarında2 65 milyon ABD Doları veya yüzde 44’lük bir düşüş kaydedilmiştir.

·         DuPont hâlihazırda 2016 yılının tamamına ait GAAP kârının hisse başına 2,70 ila 2,75 ABD Doları aralığında olmasını beklemekte olup bir önceki 2016 işletme kârı2 aralığını alt uçta hisse başına 0,10 ABD Doları yükselterek hisse başına 3,15’ten 3,20 ABD Dolarına çıkarmıştır. 

2016 Genel Görünümü

Şirket hâlihazırda 2016 yılının tamamına ait GAAP kârının hisse başına 2,70 ila 2,75 ABD Doları aralığında, işletme kârının2 ise, daha önce bildirilen aralığın alt ucuna yakın hisse başına 0,10 ABD Doları artışla hisse başına 3,15 ila 3,20 ABD Doları aralığında olacağını öngörmektedir. 2016 yılının tamamına dair tahminî olumsuz döviz etkisinin hisse başına yaklaşık 0,15 ABD Doları olması beklenmektedir.  Şirket 2016 yılının küresel maliyet tasarruflarıyla yeniden yapılandırma planından halen hisse başına 0,64 ABD Doları katkı elde edilmesini ve 2016 yılında daha yüksek çıkacak vergi matrahından ileri gelen tahmini karşıt etkinin hisse başına yaklaşık 0,10 ABD Doları olarak gerçekleşmesini beklenmektedir.  Şirketin 2016 yılının tamamına dair GAAP kârına, Dow ile yapılması planlanan birleşmeye ilişkin işlem maliyetlerinden doğması beklenen hisse başına yaklaşık 0,45 ABD Doları tutarındaki maliyet dâhildir. 2016’nın üçüncü çeyreğiyle ilgili olarak, şirket işletme kârının bir önceki yıla kıyasla hisse başına yüzde 50 daha yüksek olacağını öngörmektedir.

DuPont, 26 Temmuz 2016 Salı günü, saat 08.00’de (EDT) bu haber bültenini görüşmek üzere bir konferans çağrısı ve webcast düzenleyecektir.  Webcast ve ek sunum materyallerine şirketin yatırımcılara özel internet sitesi (Etkinlikler & Sunumlar) www.investors.dupont.com’dan erişilebilir. Konferans çağrısı webcastı, 90 gün boyunca 1-630-652-3042’yi arayıp şifre olarak 7979114#’yi tuşladıktan sonra tekrar dinleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için http://www.dupont.com adresindeki yatırımcı merkezine başvurunuz.

GAAP Dışı Ölçülerin Kullanımı

Bu kâr beyanı, ABD’nin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) uyumlu olmayan, GAAP dışı ölçü kabul edilen bilgiler içermektedir.  Bu ölçüler; önemli kalemler ile faaliyet dışı emekli maaşı ve diğer emeklilik sonrası çalışan ödemesi maliyetleri (işletme kârı ve hisse başına işletme kârı), işletme kârı bazında vergi öncesi toplam segment işletme kârı, işletme maliyetleri ve şirket harcamaları haricinde şirketin konsolide sonuçlarını ve işletme kârı bazlı hisse başına kâr miktarlarını içerir.  Şirket yönetimi bu ölçüleri şirket bünyesinde, kaynakların tahsisi ve teşvik ödemelerinin değerlendirmesi dâhil Şirketin segmentlerinin planlaması, tahminleri ve performans değerlendirmesi için kullanmaktadır.  Şirket yönetimi, şirketin süregelen faaliyet sonuçlarına ilişkin aydınlatıcı olması ve bir önceki yılın aynı dönemiyle daha faydalı kıyaslamalar sunması bakımından, bu GAAP dışı ölçümlerin yatırımcılar açısından anlamlı bulunacağını düşünmektedir. Kâr bülteninde sunulan ek GAAP dışı ölçüler arasında işletme EPS ve döviz harici segment işletme kârı yer almaktadır.  Şirket yönetimi işletme EPS ve döviz harici segment işletme kârı bilgilerinin iş sonuçları ve trendlerine dair ek bir bakış açısı kazandırdığı kanısındadır.  Bu GAAP dışı ölçümler GAAP beyanlarımıza ek nitelikte olup, GAAP performans ölçümlerinin bir alternatifi olarak görülmemelidir.  GAAP dışı ölçülerle GAAP ölçülerinin nerelerde kullanıldığını gösteren listeler tablo A, C ve D’de görülebilir.  Önemli kalemlere ilişkin ayrıntılı bilgilere tablo B’de yer verilmiştir.

DuPont Hakkında

DuPont (NYSE: DD), 1802’den beri, yenilikçi ürünler, malzemeler ve hizmetlerle, küresel pazara birinci sınıf bilim ve mühendislik sunmaktadır. DuPont müşterilerle, hükümetlerle, sivil toplum örgütleriyle ve kanaat önderleriyle işbirliği yaparak, dünyanın dört bir yanındaki insanlara sağlıklı gıda götürmek, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak ve yaşamı ve çevreyi korumak gibi küresel sorunlara çözüm bulunmasına yardım edebileceğine inanmaktadır. DuPont ve DuPont’un kapsayıcı inovasyon taahhüdü ile ilgili ayrıntılı bilgi için http://www.dupont.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

İleriye Dönük İfadeler: Bu iletişimde, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanununun mülga 27A Bölümü ile 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsa Kanununun mülga 21E Bölümü dâhil olmak üzere, federal menkul kıymetler kanununda belirtilen anlamıyla “ileriye dönük ifadeler” kullanılmıştır. Bu bağlamda, ileriye dönük ifadeler genellikle gelecekte beklenen iş performansı ve mali performansı ele alırken, çoğunlukla “beklemek,” “öngörmek,” “hedeflemek,” “planlamak,” “düşünmek,” “amaçlamak,” “görmek,” “yapacaktır,” “yapabilir,” “hedeflemek,” gibi kelimelerle benzer ifadeleri ve bu kelimelerin çeşitlemelerini ve olumsuzlarını içerir.

İleriye dönük ifadeler doğal olarak, teklif edilen işlemin tamamlanması ve bu işlemden beklenen yararlar hakkındaki ifadeler gibi farklı derecelerde belirsizlik içeren konulara ilişkin olurlar. İleriye dönük ifadeler gelecekteki performansın güvencesi olmayıp, meydana gelmeyebilecek, gelecek tarihli etkinliklere dair belirli varsayımları ve beklentileri esas alır. İleriye dönük ifadeler aynı zamanda pek çoğu şirketin kontrolü dışında olan riskleri ve belirsizlikleri içerir. Şirketin nihai olarak elde ettiği sonuçların bu türden herhangi bir ileriye dönük ifadede yapılan öngörüden çok daha farklı olmasına neden olabilecek etkenler arasında şunlar sayılabilir: enerji ve hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar; yeni ürün geliştiremeyip pazarlayamamak ve ürün ömrü döngüsünü en iyi şekilde yönetememek; biyo-teknoloji bazlı ürünleri ve genel olarak tarım sektörüne yönelik ürünleri etkileyen pazara kabul, kurallar, mevzuat ve politikalara yanıt verme kapasitesi; varsa ilgili tazminat varlıklarının paraya çevrilmesi dâhil önemli ihtilaf ve çevre konularının akıbeti; proses güvenliği ve ürün sorumluluğu konularının doğru yönetilememesi; kanun ve yönetmeliklerde veya siyasal koşullarda olabilecek değişiklikler; enflasyon, faiz ve döviz kuru oranları gibi küresel ekonomi ve sermaye piyasası koşulları; işletmede veya tedarikte karşılaşılabilecek kesintiler; sabotaj, terör, savaş, hava olayları ve doğal afetler ve olaylar gibi tarım sektörü için ürünlere olan talebi ve ürünlerin mevcudiyetini etkileyebilecek güvenlik tehditleri; şirketin fikri mülkiyet haklarının korunup uygulanabilmesi; devralınan işletmelerin başarılı entegrasyonu ve düşük performans gösteren veya stratejik olmayan varlık veya işletmelerin ayrılması; önerilen işlemin öngörülen koşullarda ve zamanlamayla tamamlanması, önerilen işlemden beklenen gelirlerin tam olarak ve zamanında gerçekleştirilebilmesi ve teklif edilen işlemin tamamlanmasını müteakip planlanan işletme bölünmelerine ilişkin olanlar dâhil 11 Aralık 2015 tarihinde The Dow Chemical Company ile yapılan eşitler arası tüm hisselerin birleşimini öngören anlaşmaya ilişkin riskler. Teklif edilen işleme ve bunu müteakip planlanan işletme bölünmelerine ilişkin önemli risk faktörleri, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, (i) teklif edilen işlemin, hissedar onaylarının ve yasal onayların alınması, öngörülen vergi işlemi, öngörülemeyen borçlar, gelecekteki sermaye harcamaları, gelirler, giderler, kâr, sinerjiler, ekonomik performans, borçluluk durumu, mali koşullar, zararlar, gelecekle ilgili beklentiler, yönetimin iş ve yönetim stratejileri, birleşik şirketin operasyonlarının genişlemesi ve büyümesi ile birleşmenin tamamlanmasına dair diğer koşullar dâhil öngörülen koşullarda ve zamanda tamamlanmasını, (ii) Dow ile DuPont’un işletmeyi başarılı bir biçimde bütünleştirme ve öngörülen sinerjileri elde etme becerisi, öngörülen zamanlama dâhil olası bölünmelere dair riskler ve maliyetler ile bu bölünmelerin izlenmesi ve/veya uygulanması, uygulanması durumunda olası bölünmeye dâhil olan işletmelerin yapılarındaki her türlü değişikliği, (iii) gereken yasal onay veya izinlerin alınmasında ortaya çıkabilecek sorunlar veya gecikmeler, mali piyasalardaki dalgalanmalar veya diğer olası engeller dâhil teklif edilen işlemleri geciktirebilecek, önleyebilecek veya başka şekillerde olumsuz etkileyebilecek bir dizi koşul da dikkate alınmak üzere, birleşen şirketin tarım, malzeme bilimi ve özel ürünler iş birimlerinin öngörülen koşullarda ve zamanda bir veya daha fazla vergi-etkin işlemle birleşme sonrası planlanan bölünmesini, (iv) teklif edilen işleme dair Dow, DuPont ve bunların yöneticileri aleyhine açılabilecek olası davaları, (v) mevcut plan ve operasyonlar dâhil olmak üzere teklif edilen işlemden kaynaklanan dalgalanmaların Dow veya DuPont’un işlerine zarar verme riskini, (vi) Dow veya DuPont’un kilit personeli elinde tutma ve işe alma kabiliyetini, (vii) bileşmenin duyurulmasından veya tamamlanmasından ileri gelen olası olumsuz tepkiler veya iş ilişkilerindeki değişiklikleri, (viii) DowDuPont adi hisse senetlerinin uzun vadedeki değerine ilişkin belirsizliği, (ix) sermaye ve finansman ile derecelendirme kuruluşu faaliyetinin mevcudiyeti; (x) yasal, mevzuata dair ve ekonomik gelişmeleri; (xi) mevcut iş ilişkilerindeki değişiklikler dâhil Dow ve/veya DuPont’un mali performansını etkileyebilecek birleşmenin askı süresi boyunca söz konusu olabilecek iş belirsizliklerini; (xii) Dow veya DuPont’un bazı iş fırsatlarını veya stratejik işlemleri gerçekleştirme becerisini etkileyebilecek birleşmenin askı süresindeki bazı kısıtlamaları ve (xiii) terör eylemleri veya savaş ya da düşmanlıkların ortaya çıkması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmayan afet hadiselerinin tahmin edilemezliği ve şiddetinin yanı sıra burada ifade edilen etkenlere yönetimin yanıtını da içeren önerilen işlemin tamamlanmasından sonra meydana gelmesi planlanan işletme bölünmelerine ilişkin riskleri içerir. Teklif edilen birleşmeye ilişkin diğer risklerin yanı sıra bu riskler, teklif edilen birleşmeyle bağlantılı olarak, SEC tarafından 9 Haziran 2016 tarihinde (Dosya No. 333-209869) yürürlüğe konan, en son değişiklikleri içeren haliyle S-4 Formundaki tescil beyannamesine dâhil edilen ortak vekaletname/izahatta daha kapsamlı bir biçimde ele alınmıştır. Burada sunulan etkenler listesiyle Tescil Beyannamesinde sunulan etkenler listesinin temsili nitelikte olduğu kabul edilmekle birlikte, bu türden hiçbir listenin tüm olası riskleri ve belirsizlikleri içeren tam bir beyan olarak dikkate alınmaması gerekir. Listeye alınmayan etkenler ileriye dönük ifadelerin gerçekleşmesi önünde kayda değer ek engeller teşkil edebilir. İleriye dönük ifadelerde öngörülenlere kıyasla, sonuçlarda karşılaşılan ciddi farklılıkların getirdikleri arasında, diğerlerinin yanı sıra işletmenin sekteye uğraması, operasyonel sorunlar, mali kayıplar, Dow’un veya DuPont’un konsolide mali koşullarına olumsuz bir maddi etkisi olabilecek üçüncü taraflara karşı yasal yükümlülükler ve benzeri riskler, operasyon sonuçları, kredi derecelendirmesi veya likidite sayılabilir. Ne Dow ne de DuPont, teklif edilen işlemle planlanan işletme ayrılıklarına dair ileriye yönelik ifadelerinde, yeni edinilen bir bilgi, gelecekte meydana gelen gelişme veya başka nedenle koşulların değişmesi durumunda, menkul kıymetler kanunu veya diğer ilgili mevzuat gerektirmedikçe, halka açık bir revizyon veya güncelleme yapma konusunda herhangi bir sorumluluk kabul eder. Şirket, gelecekte söz konusu olacak gelişmeler veya elde edilecek yeni bilgiler ya da başka bir durum doğrultusunda, koşulların değişmesi halinde, menkul kıymetler kanunu veya diğer ilgili mevzuat gerektirmedikçe, ileriye dönük ifadelerini halka açık bir biçimde revize etme veya güncelleme yükümlülüğü altına girmez.