DuPont, 2016 Yılının Üçüncü Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

ShowStyle Header Template

Toplam Satışlarda Yüzde 3’lük Hacim Artışı Görüldü

Tüm Faaliyet Alanlarında İşletme Marjları Genişledi

Şirket, 2016 işletme geliri beklentilerini yükseltti

Küresel pazara birinci sınıf, yenilikçi ürünler, malzemeler ve hizmetler sunan DuPont (NYSE: DD) 2016 yılının üçüncü çeyreğine ait GAAP kârını hisse başına 0,01 ABD Doları, hisse başına işletme kârını ise 0,34 ABD Doları olarak açıkladı. Bir önceki yılın aynı döneminde GAAP ve işletme kârında hisse başına açıklanan rakamlar sırasıyla 0,14 ve 0,13 ABD Doları olmuştu.

2016 yılının üçüncü çeyreğindeki satışların toplamı, bir önceki yıla göre yüzde 1 artışla 4,9 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. Satışlardaki yüzde 3’lük hacim artışı yüzde 2’lik kur farkı etkisini dengeledi.

Yılın başından bugüne kadar 1,3 milyar ABD Doları tutarındaki serbest nakit akışı artışı; işletme  sermayesindeki iyileşmelerin, düşük vergi ödemelerinin, düşük sermaye harcamalarının ve Chemours nakit çıkışlarının olmayışının bir yansıması oldu.

DuPont yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Ed Breen, “Bu çeyrekte yılın ilk yarısındaki güçlü ivmeyi sürdürdük. Faaliyet alanlarında işletme kârını yüzde 40 oranında arttırdık, işletme marjlarını genişlettik, maliyetleri düşürdük, satış hacimlerini büyüterek serbest nakit akışını iyileştirdik. Stratejik girişimlerle devam eden performans ve ilerlememizin sonucunda, yıllık işletme kârı beklentilerimizi yükseltiyoruz,” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Dow ile gerçekleşecek birleşme için yaptığımız hazırlıklarda da ilerleme kaydediyoruz. İnovasyonu güçlendiren ve büyümeyi tetiklemek için pazara odaklı yaklaşımımızdan yararlanan bir şirket yapısı tasarlıyoruz. Ayrıca, maliyet sinerjilerimizi gerçekleştirmek üzere planlarımıza son şeklini verdik. Şirket birleşme işlemlerinin kapanışını mümkün olan en kısa sürede tamamlamak üzere kilit önem taşıyan bölgelerdeki onay mekanizmalarını düzenleyen otoritelerle yapıcı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Söz konusu otoritelerin  kendilerine tahsis edilen sürenin tamamını kullanmaları halinde, birleşmenin 2017 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklenecektir. Planlanan yeniden yapılanmaların ise birleşmenin tamamlanmasını takiben yaklaşık 18 ay sonra oluşturulmasını bekliyoruz.”

Üçüncü Çeyrekte Göze Çarpanlar

  • Hisse başına GAAP kârı bir önceki yıl 0,14 ABD Doları iken bu yıl toplamda 0,01 ABD Doları oldu. Hisse başına işletme kârı  ise, hisse başına geçen yıl 0,13 ABD Doları iken bu dönem 0,34 ABD Dolarına yükseldi.

  • 4,9 milyar ABD Doları olan satışlar yüzde 1 arttı.  Özellikle Performans Materyalleri, Tarım, Beslenme & Sağlık ve Endüstriyel Biyo-Bilimler iş kollarında artan taleple birlikte toplam satış hacmiyüzde 3 arttı.  Yerel fiyatlarda yüzde 2 oranında gerileme kaydedildi.

  • 607 milyon ABD Doları tutarındaki toplam vergi öncesi faaliyet alanı kârı yüzde 40 arttı. Toplam segment işletme marjları yaklaşık 350 baz puanı artarak, rapor edilebilir tüm faaliyet alanlarında işletme marjları genişledi.

  • GAAP işletme maliyetleri yüzde iki arttı. Önemli kalemler ve işletme dışı emeklilik/OPEB maliyetleri haricinde, işletme maliyetleri bir önceki yıla göre yüzde 14 düştü.

  • Serbest nakit akışı yılın başından bugüne kadar, öncelikle çalışan sermaye iyileştirmelerine ve daha düşük sermaye harcamalarına bağlı olarak yaklaşık 1,3 milyar ABD Doları iyileşme kaydetti.

  • DuPont hâlihazırda 2016 yılının tamamına ait GAAP kârının, önceki yıla göre yüzde 30 artışla, hisse başına yaklaşık 2,71 ABD Doları olmasını beklemektedir.  2016 yılı işletme kârının ise geçen yıla göre yüzde 17 artarak hisse başına 3,25 ABD Dolarına yükselmesi beklenmektedir.

Aşağıda, şirketin rapor edilebilir tüm faaliyet alanlarının her birine ait işletme sonucu özetlerini, üçüncü çeyreğin bir önceki yıl kıyaslamasıyla birlikte bulabilirsiniz.

Tarım – Maliyet tasarrufları, yükselen hacimler ve dövizden elde edilen 28 milyon ABD Doları kazanç, düşen yerel fiyatlar ve yükselen ürün maliyetleriyle kısmen dengelendiğinden, 189 milyon ABD Doları tutarındaki mevsimsel işletme zararında 21 milyon ABD Doları veya yüzde 10 iyileşme kaydedildi.  Artan tohum satış hacimleri ise, düşen fungisit ve insektisit hacimleriyle kısmen dengelendi.  Artan tohum fiyatlarını, düşen ekin koruyucu fiyatları fazlasıyla dengeledi. Bir önceki yılın işletme kârına varlık satışlarından elde edilen 27 milyon ABD Doları ile önceki dönemlere ilişkin 21 milyon ABD Doları tutarındaki kazanç dâhildi. İşletme marjları 230 baz puan genişledi. 

Elektronik & İletişim - 108 milyon ABD Doları tutarındaki işletme kârı, maliyet tasarrufları Tedlar® filmde gerçekleşen düşüşlere ve tüketici elektroniklerinde devam eden zayıflamaya bağlı düşen talebi fazlasıyla dengelediğinden 4 milyon ABD Doları veya yüzde 4 artış kaydetti. İşletme marjları 240 baz puan genişledi. 

Endüstriyel Biyo-Bilimler - 78 milyon ABD Doları tutarındaki işletme kârı, biyo-aktifler ve biyo-malzemelerde artan taleple maliyet tasarrufları CleanTech’in düşen hacmini ziyadesiyle dengelediğinden 17 milyon ABD Doları veya yüzde 28 artış kaydetti.  Biyo-aktiflere olan talep, ev bakımı ve kişisel bakımda yaşanan büyümeye bağlı olarak artarken, biyo-materyallerdeki kuvvetlenme giyim piyasasında yaşanan büyümeyi yansıttı. İşletme marjları 360 baz puan genişledi. 

Beslenme & Sağlık - 135 milyon ABD Doları tutarındaki işletme kârı probiyotikler, kültürler ve içerik sistemlerinin etkisiyle gerçekleşen geniş tabanlı hacim büyümesinin sürmesiyle, maliyet tasarruflarıyla ve daha düşük ürün maliyetleriyle 33 milyon ABD Doları veya yüzde 32 artış kaydetti. İşletme marjları 380 baz puan genişledi. 

Performans Materyalleri - 371 milyon ABD Doları tutarındaki işletme kârı 54 milyon ABD Doları veya yüzde 17 artış kaydetti.  Maliyet tasarrufları, otomotiv piyasalarında artan talep (başta Çin) ve daha düşük ürün maliyetleri, dövizin getirdiği 14 milyon ABD Doları tutarındaki negatif etkiyi ve geçen yıl bir iş ortaklığından elde edilen 16 milyon ABD Doları net kazancın yokluğunu ziyadesiyle dengeledi. İşletme marjları yaklaşık 350 baz puan genişledi.

Koruma Çözümleri - 162 milyon ABD Doları tutarındaki işletme kârı, maliyet tasarrufları ve artan satış hacimlerinin etkisiyle yüzde 11 veya 16 milyon ABD Doları artış kaydetti.  Hacim büyümesi, başka Kuzey Amerika bölgesinde Tyvek® koruyucu materyaller ve yüzeylere yönelik artan talebin etkisiyle gerçekleşti.  İşletme marjları 225 baz puan genişledi.   

2016 Genel Görünümü

Şirket hâlihazırda 2016 yılının tamamına ait GAAP kârının, geçen yıla göre yüzde 30 artışla hisse başına yaklaşık 2,71 ABD Doları olacağını beklemektedir. 2016 yılının tamamına ait işletme kârının2 ise geçen yıla kıyasla yüzde 17 artarak, bundan önce bildirdiğimiz hisse başına 3,15 – 3,20 ABD Doları aralığından hisse başına 3,25 ABD Dolarına çıkması beklenmektedir. Daha yüksek çıkacak vergi matrahından ileri gelen tahmini karşıt etkinin hisse başına yaklaşık 0,07 ABD Doları olması beklenmektedir. Şirket, 2016 yılı genel maliyet tasarruflarına ve yeniden yapılandırma planına ve döviz kaynaklı hisse başına yaklaşık 0,15 ABD Doları tutarındaki karşıt etkiye bağlı olarak hisse başına 0,64 ABD Doları tutarında kazanç beklentisini sürdürmektedir. Şirketin 2016 yılının tamamına dair GAAP kârına, Dow ile planlanan şirket birleşmesine ilişkin işlem maliyetlerinin getirmesi beklenen hisse başına yaklaşık 0,37 ABD Doları tutarındaki maliyet dâhildir.

DuPont 25 Ekim 2016 Salı günü, sabah saat 08.00’de (EDT) bu haber bültenini görüşmek üzere bir konferans çağrısı ve webcast düzenleyecektir. Webcast ve ek sunum materyallerine şirketin yatırımcılara özel internet sitesi www.investors.dupont.com'dan erişilebilir. Konferans çağrısı webcastı, 90 gün boyunca 1-630-652-3042’yi arayıp şifre olarak 6102133#’yi tuşladıktan sonra tekrar dinleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için http://www.dupont.com adresindeki yatırımcı merkezine başvurunuz.

GAAP Dışı Ölçülerin Kullanımı

Bu kâr beyanı, ABD’nin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) uyumlu olmayan, GAAP dışı ölçü kabul edilen bilgiler içermektedir. Bu ölçüler; önemli kalemler ile faaliyet dışı emekli maaşı ve diğer emeklilik sonrası çalışan ödemesi maliyetleri (işletme kârı ve hisse başına işletme kârı), işletme kârı bazında vergi öncesi toplam faaliyet alanları işletme kârı, işletme maliyetleri ve şirket harcamaları haricinde şirketin konsolide sonuçlarını ve işletme kârı bazlı hisse başına kâr miktarlarını içerir. Şirket yönetimi bu ölçüleri şirket bünyesinde, kaynakların tahsisi ve teşvik ödemelerinin değerlendirmesi dâhil şirketin faaliyet alanlarının planlaması, tahminleri ve performans değerlendirmesi için kullanmaktadır. Likidite açısından; şirket yönetimi emlak, fabrika ve ekipman alımı dışında işletme faaliyetleri için sağlanan/kullanılan nakit olarak tanımlanan serbest nakit akımını kullanmaktadır. Serbest nakit akımı, şirketin nakit akışı ve mali performansını değerlendirmeleri için yatırımcılar ve şirket yönetimi açısından kullanışlı olup; şirketin mali planlama sürecinde kullanılan vazgeçilmez bir mali ölçüdür. Şirket yönetimi, şirketin süregelen faaliyet sonuçlarına ilişkin aydınlatıcı olması ve bir önceki yılın aynı dönemiyle daha faydalı kıyaslamalar sunması bakımından bu GAAP dışı ölçümlerin yatırımcılar açısından anlamlı bulunacağını düşünmektedir. Bu GAAP dışı ölçümler GAAP beyanlarımıza ek nitelikte olup, GAAP performans ölçümlerinin bir alternatifi olarak görülmemelidir. GAAP dışı ölçülerle GAAP ölçülerinin nerelerde kullanıldığını gösteren listeler tablo A, C ve D’de görülebilir. Önemli kalemlere ilişkin ayrıntılı bilgilere tablo B’de yer verilmiştir.

DuPont Hakkında

DuPont (NYSE: DD), 1802’den beri, yenilikçi ürünler, malzemeler ve hizmetlerle, küresel pazara birinci sınıf bilim ve mühendislik sunmaktadır. DuPont müşterilerle, hükümetlerle, sivil toplum örgütleriyle ve kanaat önderleriyle işbirliği yaparak, dünyanın dört bir yanındaki insanlara sağlıklı gıda götürmek, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak ve yaşamı ve çevreyi korumak gibi küresel sorunlara çözüm bulunmasına yardım edebileceğine inanmaktadır. DuPont ve DuPont’un kapsayıcı inovasyon taahhüdü ile ilgili ayrıntılı bilgi için http://www.dupont.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

İleriye Dönük İfadeler: Bu iletişimde, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanununun mülga 27A Bölümü ile 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsa Kanununun mülga 21E Bölümü dâhil olmak üzere, federal menkul kıymetler kanununda belirtilen anlamıyla “ileriye dönük ifadeler” kullanılmıştır. Bu bağlamda, ileriye dönük ifadeler genellikle gelecekte beklenen iş performansı ve mali performansı ele alırken, çoğunlukla “beklemek,” “öngörmek,” “hedeflemek,” “planlamak,” “düşünmek,” “amaçlamak,” “görmek,” “yapacaktır,” “yapabilir,” “hedeflemek,” gibi kelimelerle benzer ifadeleri ve bu kelimelerin çeşitlemelerini ve olumsuzlarını içerir.

İleriye dönük ifadeler doğal olarak, teklif edilen işlemin tamamlanması ve bu işlemden beklenen yararlar hakkındaki ifadeler gibi farklı derecelerde belirsizlik içeren konulara ilişkin olurlar. İleriye dönük ifadeler gelecekteki performansın güvencesi olmayıp, meydana gelmeyebilecek, gelecek tarihli etkinliklere dair belirli varsayımları ve beklentileri esas alır. İleriye dönük ifadeler aynı zamanda pek çoğu şirketin kontrolü dışında olan riskleri ve belirsizlikleri içerir. Şirketin nihai olarak elde ettiği sonuçların bu türden herhangi bir ileriye dönük ifadede yapılan öngörüden çok daha farklı olmasına neden olabilecek etkenler arasında şunlar sayılabilir: enerji ve hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar; yeni ürün geliştiremeyip pazarlayamamak ve ürün ömrü döngüsünü en iyi şekilde yönetememek; biyo-teknoloji bazlı ürünleri ve genel olarak tarım sektörüne yönelik ürünleri etkileyen pazara kabul, kurallar, mevzuat ve politikalara yanıt verme kapasitesi; varsa ilgili tazminat varlıklarının paraya çevrilmesi dâhil önemli ihtilaf ve çevre konularının akıbeti; proses güvenliği ve ürün sorumluluğu konularının doğru yönetilememesi; kanun ve yönetmeliklerde veya siyasal koşullarda olabilecek değişiklikler; enflasyon, faiz ve döviz kuru oranları gibi küresel ekonomi ve sermaye piyasası koşulları; işletmede veya tedarikte karşılaşılabilecek kesintiler; sabotaj, terör, savaş, hava olayları ve doğal afetler ve olaylar gibi tarım sektörü için ürünlere olan talebi ve ürünlerin mevcudiyetini etkileyebilecek güvenlik tehditleri; şirketin fikri mülkiyet haklarının korunup uygulanabilmesi; devralınan işletmelerin başarılı entegrasyonu ve düşük performans gösteren veya stratejik olmayan varlık veya işletmelerin ayrılması; önerilen işlemin öngörülen koşullarda ve zamanlamayla tamamlanması, önerilen işlemden beklenen gelirlerin tam olarak ve zamanında gerçekleştirilebilmesi ve teklif edilen işlemin tamamlanmasını müteakip planlanan işletme bölünmelerine ilişkin olanlar dâhil 11 Aralık 2015 tarihinde The Dow Chemical Company ile yapılan eşitler arası tüm hisselerin birleşimini öngören anlaşmaya ilişkin riskler. Teklif edilen işleme ve bunu müteakip planlanan işletme bölünmelerine ilişkin önemli risk faktörleri, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, (i) teklif edilen işlemin, hissedar onaylarının ve yasal onayların alınması, öngörülen vergi işlemi, öngörülemeyen borçlar, gelecekteki sermaye harcamaları, gelirler, giderler, kâr, sinerjiler, ekonomik performans, borçluluk durumu, mali koşullar, zararlar, gelecekle ilgili beklentiler, yönetimin iş ve yönetim stratejileri, birleşik şirketin operasyonlarının genişlemesi ve büyümesi ile birleşmenin tamamlanmasına dair diğer koşullar dâhil öngörülen koşullarda ve zamanda tamamlanmasını, (ii) Dow ile DuPont’un işletmeyi başarılı bir biçimde bütünleştirme ve öngörülen sinerjileri elde etme becerisi, öngörülen zamanlama dâhil olası bölünmelere dair riskler ve maliyetler ile bu bölünmelerin izlenmesi ve/veya uygulanması, uygulanması durumunda olası bölünmeye dâhil olan işletmelerin yapılarındaki her türlü değişikliği, (iii) gereken yasal onay veya izinlerin alınmasında ortaya çıkabilecek sorunlar veya gecikmeler, mali piyasalardaki dalgalanmalar veya diğer olası engeller dâhil teklif edilen işlemleri geciktirebilecek, önleyebilecek veya başka şekillerde olumsuz etkileyebilecek bir dizi koşul da dikkate alınmak üzere, birleşen şirketin tarım, malzeme bilimi ve özel ürünler iş birimlerinin öngörülen koşullarda ve zamanda bir veya daha fazla vergi-etkin işlemle birleşme sonrası planlanan bölünmesini, (iv) teklif edilen işleme dair Dow, DuPont ve bunların yöneticileri aleyhine açılabilecek olası davaları, (v) mevcut plan ve operasyonlar dâhil olmak üzere teklif edilen işlemden kaynaklanan dalgalanmaların Dow veya DuPont’un işlerine zarar verme riskini, (vi) Dow veya DuPont’un kilit personeli elinde tutma ve işe alma kabiliyetini, (vii) bileşmenin duyurulmasından veya tamamlanmasından ileri gelen olası olumsuz tepkiler veya iş ilişkilerindeki değişiklikleri, (viii) DowDuPont adi hisse senetlerinin uzun vadedeki değerine ilişkin belirsizliği, (ix) sermaye ve finansman ile derecelendirme kuruluşu faaliyetinin mevcudiyeti; (x) yasal, mevzuata dair ve ekonomik gelişmeleri; (xi) mevcut iş ilişkilerindeki değişiklikler dâhil Dow ve/veya DuPont’un mali performansını etkileyebilecek birleşmenin askı süresi boyunca söz konusu olabilecek iş belirsizliklerini; (xii) Dow veya DuPont’un bazı iş fırsatlarını veya stratejik işlemleri gerçekleştirme becerisini etkileyebilecek birleşmenin askı süresindeki bazı kısıtlamaları ve (xiii) terör eylemleri veya savaş ya da düşmanlıkların ortaya çıkması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmayan afet hadiselerinin tahmin edilemezliği ve şiddetinin yanı sıra burada ifade edilen etkenlere yönetimin yanıtını da içeren önerilen işlemin tamamlanmasından sonra meydana gelmesi planlanan işletme bölünmelerine ilişkin riskleri içerir. Teklif edilen birleşmeye ilişkin diğer risklerin yanı sıra bu riskler, teklif edilen birleşmeyle bağlantılı olarak, SEC tarafından 9 Haziran 2016 tarihinde (Dosya No. 333-209869) yürürlüğe konan, en son değişiklikleri içeren haliyle S-4 Formundaki tescil beyannamesine dâhil edilen ortak vekaletname/izahatta daha kapsamlı bir biçimde ele alınmıştır. Burada sunulan etkenler listesiyle Tescil Beyannamesinde sunulan etkenler listesinin temsili nitelikte olduğu kabul edilmekle birlikte, bu türden hiçbir listenin tüm olası riskleri ve belirsizlikleri içeren tam bir beyan olarak dikkate alınmaması gerekir. Listeye alınmayan etkenler ileriye dönük ifadelerin gerçekleşmesi önünde kayda değer ek engeller teşkil edebilir. İleriye dönük ifadelerde öngörülenlere kıyasla, sonuçlarda karşılaşılan ciddi farklılıkların getirdikleri arasında, diğerlerinin yanı sıra işletmenin sekteye uğraması, operasyonel sorunlar, mali kayıplar, Dow’un veya DuPont’un konsolide mali koşullarına olumsuz bir maddi etkisi olabilecek üçüncü taraflara karşı yasal yükümlülükler ve benzeri riskler, operasyon sonuçları, kredi derecelendirmesi veya likidite sayılabilir. Ne Dow ne de DuPont, teklif edilen işlemle planlanan işletme ayrılıklarına dair ileriye yönelik ifadelerinde, yeni edinilen bir bilgi, gelecekte meydana gelen gelişme veya başka nedenle koşulların değişmesi durumunda, menkul kıymetler kanunu veya diğer ilgili mevzuat gerektirmedikçe, halka açık bir revizyon veya güncelleme yapma konusunda herhangi bir sorumluluk kabul eder. Şirket, gelecekte söz konusu olacak gelişmeler veya elde edilecek yeni bilgiler ya da başka bir durum doğrultusunda, koşulların değişmesi halinde, menkul kıymetler kanunu veya diğer ilgili mevzuat gerektirmedikçe, ileriye dönük ifadelerini halka açık bir biçimde revize etme veya güncelleme yükümlülüğü altına girmez.