Bilim

DuPont bilimi, yeniliklerin temelini oluşturur

Bilim & Teknoloji, iş birimlerimize ve müşterilerimize yeni ve yenilikçi olanaklar yaratmak için pazar bilgisi ve birçok farklı teknolojiler arasında bağlantı kurar.

Bu kavram, müşterilerimize sunduğumuz pazara odaklı inovasyonun temelini oluşturur. 2050 yılında 9 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusuyla, insanların gıda, enerji ve korunma ihtiyaçlarının karşılanması, benzeri görülmemiş sorunlar getirmektedir. 10.000'den fazla DuPont biliminsanı ve mühendisi, bu sorunları ele almak için sürdürülebilir çözümler geliştirmek üzere müşterilerle, hükümetlerle ve diğer paydaşlarla işbirliği yapmaktadır. 2012 yılında DuPont; piyasaya 2.047 yeni ürün çıkardı ve tüm dünyadaki insanların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen 935 ABD patenti aldı. İleriye baktığımızda, DuPont biliminin şirketimiz ve müşterilerimiz için kattığı değer, her yerdeki insanların yaşamlarının iyileştirilmesine yardım edebilen yeni keşiflerin peşinden gitmek için sermaye oluşturacaktır.