Sürdürülebi̇li̇rli̇k

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik; operasyonel ayak izimizi azaltmaktan, pazar odaklı sürdürülebilirlik çözümlerinin yaratılmasından, geleceğin global sorunlarının ele alınmasına kadar tüm yaptıklarımızın merkezinde yer alıyor.

Global nüfus artmaya devam ettikçe, dünyanın en zor sorunlarından bazılarının sürekli ele alınmasında benzeri görülmemiş fırsatlarla karşılaşıyoruz. Dünyaya gıda dağlanması, fosil yakıtlarına olan bağımlılığımızın azaltılması ve insanların ve çevrenin korunması, uzun dönemli düşünme ve bilime dayalı yenilik gerektiren önemli konulardır. Ancak, bunu tek başımıza yapamayacağımızın farkındayız. Tüm dünyada, değer zincirlerimiz süresince uzun dönemli, uygulanabilir, sürdürülebilir çözümlere öncülük yapan bilimsel yenilikler sunmak amacıyla, akademisyenlerle, hükümetlerle, diğer şirketlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz.