Küresel Bilgi Gizliliği Politikası

Bu politika, DuPont'un kendi işini yürütmesi sırasında topladığı ya da kullandığı kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması taahhüdünü tanımlar. Bu Politikanın kapsamı, elemanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer üçüncü şahısların kişisel bilgilerinin toplanmasını ve kullanılmasını içerir. Küresel bazda, DuPont bu politikayla tutarlı iş prosedürleri oluşturacak, bunları sürdürecek ve bağlı kuruluşlarının da bunları yapmasını sağlayacaktır.

Kişilerin gizlilik haklarına saygı duyuyoruz.

DuPont, gizliliği ciddiye almaktadır ve kişisel bilgilerin gizliliğine dair yasal koşullara uymaya kendini adamıştır. DuPont, yasalarla ve yönetmeliklerle uyumlu olduğundan emin olmak için, zaman zaman kişisel bilgileri toplama, kullanma ve açıklama uygulamalarını gözden geçirecektir.

Kişisel Bilgilerin toplanmasına dair bildirimde bulunuyoruz.

DuPont, kişisel bilgileri yürürlükteki yasalara uygun olarak topladığında, bu konuda bildirimde bulunacaktır. Tüm bildirimlerde, bilgi ihtiyacı açıklanacak ve bilginin nasıl kullanılacağı tanımlanacaktır.

Hassas bilgiler/kabuller için açık onay alıyoruz.

Yürürlükteki yasaların gerektirdiği ölçüde, DuPont hassas bilgilerin açık onay alınarak toplanmasını sağlamak amacıyla, prosedürler uygulayacaktır.

Bilgileri, bildirime uygun olarak işlemden geçiriyoruz ve dağıtıyoruz.

DuPont, kişisel bilgileri yapılmış olan bildirimlerle tutarlı bir şekilde toplayacak ve kullanacaktır. Bununla birlikte, DuPont toplanan kişisel bilgilerden tanımlayıcı özellikleri çıkarmaya karar verebilir ve daha sonra sonuçta elde kalan bilgiler, yürürlükteki yasalara uygun olarak, istatistiksel, tarihi, bilimsel veya diğer amaçlar için kullanılabilir.

Bilgi güvenliği sağlıyoruz.

DuPont, kişisel bilgilerin güvenliğini korumak için ticari olarak makul çabaları gösterecek ve bu tip bilgilerin bütünlüğünü koruyacaktır.

Kişilere bilgilerine erişme ve onları düzeltme yolu sağlıyoruz.

DuPont, kişilerin toplanmış olan kişisel bilgilerine erişmeleri ve uygun olduğunda, yanlış veya eksik bilgileri düzeltmeleri veya kişisel bilgilerini sildirmeleri için, yürürlükteki yasalarla tutarlı, ticari olarak makul prosedürler uygulayacaktır.

DuPont verilerini işlemden geçiren kişilerin yürürlükteki yasalara uymalarını gerektiriyoruz.

DuPont, destek hizmetleri sağlamakla ilgili olanlar da dahil, kendisine bilgi veren veya kendisinden bilgi alan kişilerin, kişisel bilgileri uygun şekilde korumalarını gerektirecektir.

Şikayetleri işlemden geçirmek için bir yöntem sağlıyoruz.

DuPont, kişisel bilgilerin korunmasına dair belirlenmiş prosedürlerden potansiyel sapmalarla ilgili şikayetlere yanıt verebilmek için prosedürler yayınlayacaktır.

Kişisel Bilgileri, yasaların veya mahkeme emirlerinin gerektirmesi durumunda açıklayacağız.

Yasaların veya mahkeme emirlerinin izin vermesi veya gerektirmesi durumunda, DuPont bildirimde bulunmayı gerektirmeyen prosedürlere uygun olarak (örneğin; kanuni yaptırım soruşturmaları) kişisel bilgileri toplayacak, kullanacak, transfer edecek ve/veya açıklayacaktır.

İnsan Kaynakları süreçlerimizi DuPont'un politikaları ile uyumlu hale getireceğiz.

DuPont, İnsan Kaynakları süreçlerini, politikalarını, uygulamalarını ve kılavuzlarını bu Politikayla uyumlu hale getirecektir.

Bu politikayı değiştirme esnekliğimizi koruyoruz.

DuPont, herhangi bir anda bu politikayı ve onun ilgili iş uygulamalarını değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar.

Kişisel Bilgilerinizi kullanımımızla ilgili endişeleriniz varsa, lütfen info@dupont.com, adresine "gizlilik” başlıklı bir e-posta göndererek bizimle bağlantıya geçin.

 

Rev. 23 Ağustos 2016