Bitki Koruma Çözümlerimiz — Türkiye

DUPONT ÜRÜN & HİZMETLERİ

Filtre Ekle

Acanto® Plus Fungisit

Acanto® Plus Fungisit

DuPont™ Acanto® Plus, buğdayda sap ve yaprak hastalıklarına karşı kullanılan etki alanı geniş bir fungisittir.

Lannate® 90 İnsektisit

Lannate® 90 İnsektisit

DuPont™ Lannate® 90, tütündeki yaprak biti ve trips zararlılarına hızlı etki eden bir insektisittir.

Pilar® İnsektisit

Pilar® İnsektisit

DuPont™ Pilar®, tütünde yaprak biti ve tripse karşı ani etkilidir.

Talendo® Fungisit

Talendo® Fungisit

Talendo® quinazolinone grubundan, Proquinazid etkili maddeli, Bağda Külleme (Uncinula necator) hastalığına karşı, hastalık etmeninin spor oluşumu ve appresorium oluşumuna etki eden, koruyucu bir fungisittir.

Tarot® Herbisit

Tarot® Herbisit

DuPont™ Tarot®, mısır ve domateste kanyaş, horozibiği, darıcan gibi tek ve çok yıllık dar ve geniş yapraklı yabancıotların mücadelesinde kullanılan bir herbisittir.

No results founds