Alev Geciktiricili Nefes Alan Su Yalıtım Örtüsü Yeni Bir Güvenlik Standardı Ortaya Koyuyor

DuPont-Tyvek-FR-Safety

Yeni DuPont™ Tyvek® FireCurb™alev geciktirici özellikli nefes alan su yalıtım örtüleriyle misyonumuz daha fazla güvenlik olarak değişti. Tüm yapı malzemeleri yangın anında aynı şekilde tepki vermez. Alev geciktirici özellikli nefes alan su yalıtım örtüsü, binada bulunanların kaçmaları ve potansiyel olarak hayat kurtaracak süreyi arttırarak bir binanın güvenlik performansını geliştirmede temel bir rol oynar.

Kendini güvenliğe adamış endüstri liderlerinden biri olarak DuPont, yeni ve patentli teknolojiyi kullanan ve Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen EuroClass B (EN13501-1) yangına tepki sınıflandırmalarını karşılayan bir alev geciktirici özellikli nefes alan su yalıtım örtüsü olan  Tyvek® FireCurb™ Housewrap'i geliştirmiştir. Su geçirmez ancak buhar açıklığına sahip Tyvek® nefes alan su yalıtım örtülerine alev geciktirici özellik eklenerek; Tyvek® nefes alan su yalıtım örtüleri sınıflandırmasında E sınıfı standart yangın tepkisinden Euroclass B derecesine kadar değişim göstermenin sinyalleri veriliyor.

EuroClass B'nin Tanımı

Euroclass B malzemelerin, yapı ürünlerinin ve yapı elemanlarının yangın tepkisini sınıflandırmak için oluşturulmuş EN13501-1 yangın tepkisi sınıf sisteminin bir parçasıdır.

Şubat 2002'de, EN13501-1 (Yangına tepkide yapı ürünlerinin ve bina elemanlarının sınıflandırılması) Avrupa Standardı haline gelmiştir. Artık üye devletler bu yeni standardı benimsemelidir ve benimseme oranının çeşitli hızlarda olmasına rağmen, Avrupa pazarı boyunca entegrasyona ve uyumlanmaya yönelik bir harekete net bir ihtiyaç vardır.

Yakın tarihli teknik literatürde, ulusal yangın sınıfı sistemleri sıkça Avrupa sınıflandırması ile karıştırılmaktadır. Sınıflandırmanın arkasındaki standarda daima özel dikkat gösterilmelidir. Şüphe edilirse, üreticiden bilgileri edinebilirsiniz. Euroclass F'nin “test edilmemiş” olarak kaldığı, Euroclass E'nin test edilen ürünlerin en düşük sınıflandırmasını temsil ettiği belirtilmelidir.

Tutuşabilirlik ve Tek Yanma Öğesi Testleri

Euroclass B, iki farklı teste göre yapı ürünlerinin yangın performansını açıklar. Euroclass B sınıflandırmasını edinmek için, alev geciktirici özellikli nefes alan su yalıtım örtüleri test standartlarına iki kategoride uymalıdır: Tutuşabilirlik Testi (EN ISO 11925 2) ve Tek Alev Başlıklı Test (SBI).

 • Tutuşabilirlik Testi, küçük bir aleve maruz kaldığında yalıtım örtüsünün yanıcılığını belirtir
 • Tek Alev Başlıklı Test (SBI), ürünün yanındaki bir oda köşesinde tek yakma öğesini simüle ederek, bir ürünün yangına potansiyel katkısını belirler. 

EuroClass B sınıflandırmasını alan malzemelerin çok düşük yanıcılık, sınırlı yangın katkısı veya hiç yangın katkısına sahip olmaması, düşük ısı salımı ve düşük duman gelişimi sergilediği kanıtlanmıştır. Karşılaştırmalı olarak; EuroClass E sınıflandırmasındaki malzemeler, yalnızca yanan binadan ayrılmaları için kişilere yeterli zaman verebilmeli ve Tutuşabilirlik Testi tarafından belirlenen standartlara uymalıdır.

Pazarda Geçerli Olarak Kullanılan Nedir?

Pek çok konstrüksiyon ürünü, daha az kolay yanıcı özellikteki maddeleri içerir ve bu gibi alev geciktiriciler ya malzeme yığınına eklenir  ya da kurulumdan önce veya sonra yüzeye bir kat olarak uygulanır. Bu uygulamalar, bir kere kuruluduğunda, binada bulunanların kaçması için daha fazla zaman sağlayarak, yangınları önlemede veya yangının yayılmasını yavaşlatmakta çok etkili olur.

Eskiden, alev geciktirici ürünlerin çoğunluğu klorin veya bromin gibi halojenler içermekteydi. Malzeme yanmaya başladığında bu halojenler tutuşma reaksiyonuna etki eden ve yangını söndüren veya azaltan gazlar olara salınır. Ancak, bu alev geciktiriciler ayrı bir dezavantaj ile birlikte gelir. Klorin ve bromin gazları toksik dumanlara katkıda bulunabilir. Sonuç olarak, üreticiler uzun süre alternatifler aramıştır.

Bu noktada, özel olarak sınırlı çevresel etki için geliştirilen, halojensiz alev geciktirici kat kullanarak oluşturulan, yanması zor katmanları ile DuPont™ Tyvek® FireCurb™ alev geciktirici özellikli nefes alan su yalıtım örtüleri devreye girer.

DuPont™ Tyvek® FireCurb™ Housewrap

Yeni patentli teknolojiyi kullanan DuPont, Tyvek® su yalıtım örtülerinin kuvvetini, dayanıklılığını ve su direncini koruyan; yüksek binalardan çatı konstrüksiyonlarına, yağmur perdesi giydirmelerden kereste çerçeve konstrüksiyonlara kadar tüm bina türlerinde kullanılabilen alev geciktirici özellik eklenen Tyvek® FireCurb™'üı geliştirdi.

Tyvek® FireCurb™ Avrupa Komisyonu'nun yapı ürünleri direktifi tarafından ortaya koyulduğu şekilde, bina ve konstrüksiyonlarda artan gereklilikleri karşılayan bir çözüm sunar.

Neden bugün bir numune sipariş etmiyorsunuz?

Tyvek® FireCurb™ 'ün geliştirilmesi, tüm bina uygulama türlerinde DuPont'un yeni alev geciktirici özellikli nefes alan su yalıtım örtülerinin yangın korumasını bir sonraki seviyeye çektiği anlamına gelir.

DuPont farklı bina gerekliliklerini karşılamak için yeni su yalıtım örtüleri ve geliştirmeler sunmaya devam etmektedir yani Tyvek® FireCurb™ 'ün farklı bina uygulamaları için spesifik faydalara sahip olması şaşırtıcı değildir.

 • Yüksek Binalar için Havalandırılan Yüzeyler
  Zeminler arasında yangın yayılımını dış kılıf ile sınırlandırma.
 • Açık Yağmur Perdesi Giydirmesi
  İstemsiz küçük ateş kaynakları (örn., sigaralar) için güvenliği arttırır.
 • Kereste Çerçeve Bina Konstrüksiyonu
  Konstrüksiyon fazı sırasında yangın yayılımını sınırlandırma.
 • Çatı Kaplama Konstrüksiyonları
  Konstrüksiyon fazı sırasında ve sonrasında artan güvenlik.