Operasyonel Mükemmeliyet

Sürdürülebilir Operasyonel Mükemmellik Yoluyla Değer Sağlama

Şirketlerin faaliyet gösterdiği ortam her geçen gün daha karmaşık hale gelmektedir; piyasada görülen dalgalanmalar artık “yeni normal” olarak kabul ediliyor; hissedarların ve paydaşların güvenirlilik, verimlilik ve kârlılık beklentisi artıyor ve rekabet baskısı her zamankinden daha fazla atik olmayı gerektiriyor. Böyle bir ortamda, şirketler rekabet karşısında üstünlük kazanmak ve değişen piyasa koşullarına adapte olma becerilerini artırmak için verimliliği arttırıcı ve sürdürülebilir operasyonel mükemmellik çalışmalarına yatırım yapmaktadır.

Pek çok şirket, işyerinde verimliliği arttırmak için yatırım yaparken, iyileştirmeleri sürdürlebilir kılma oranları oldukça düşük kalmaktadır. Sadece iyileştirme araçlarına ve yöntemlerine odaklanan veya detaylı standartlara, prosedürlere ve teknolojilere fazlasıyla bağımlı olan dar kapsamlı yaklaşımlar, genellikle sonuç elde edilmesini veya elde edilen sonuçların sürdürülmesini imkânsız hale getirmektedir.

Verimlilik iyileştirmesinden maksimum değeri elde etmek için, DuPont Sürdürülebilir Çözümler uzmanları sonuçlara daha hızlı ulaşılması ve kalıcı iyileştirmeler sağlanması için hem organizasyonel ve hem de teknik çözümler içeren entegre yaklaşımların uygulanmasına yardımcı olmaktadır. DSS’nin yaklaşımı çeşitli sektörlerdeki şirketlerin varlık performansını optimize etmek ve verimsizliği ortadan kaldırmak için gerekli organizasyonel kapasiteyi geliştirmesine yardımcı olmaktadır.

Sürdürülebilir Operasyonel Mükemmellik uygulamalarının ardındaki uzmanlık pek çok şirketin temel yetkinlikleri arasında değildir ve zaten olmasına gerek de yoktur. Bu sistemlerin uygulanmasında danışman kullanılması pek çok şirketin faaliyetleri açısından mantıklıdır ve bu hizmetleri veren pek çok danışmanlık şirketi de mevcuttur. Danışmanlar tarafından sunulan bu programların çoğu, verimlilik alanında hızlı iyileştirmeler sağlamaktadır. Ancak, ne yazık ki, bu tür programların çoğu danışmanlar ayrıldıktan sonra sürdürülebilir nitelikte değildir.

Geleneksel danışmanlık firmalarının aksine, DuPont Sürdürülebilir Çözümler müşteriye özgü stratejileri faaliyete geçirebilmekte ve müşterinin organizasyonunda ileriye dönük iyileştirmeleri sürdürmek için kapasite oluşturabilmektedir. DSS danışmanları, 200 yılı aşkın bir süredir entegre üretim şirketi olarak faaliyet gösteren DuPont’un benzersiz bakış açısı ve tecrübesinden ve ayrıca, bir dizi lider global şirkette yaptığımız sürdürülebilir operasyonel mükemmellik çalışmalarından gelen deneyimden yararlanmaktadır.

Ayrıca, DuPont’un güvenlik ve çevre yönetimi kültürünün yanı sıra, çok geniş yelpazedeki endüstriyel proseslerdeki bilgimiz, danışmanlık hizmeti sunan diğer üretim şirketlerine karşı avantaj sağlamaktadır. Güvenlik 1802’den beri ana değerlerimizden birisi olmuştur ve sürdürülebilir Operasyonel Mükemmellik programlarımızın bir parçasıdır. Bu programların kültürel farkındalığa bütünsel bir vurgu yapacak şekilde nasıl uygulanması gerektiğini anlıyoruz. Bundan dolayı bu programlar DuPont’ta başarılı olmuştur ve danışmanlık kolumuz bu nedenle müşterilerimiz için sürdürülebilir sonuçlar üretmektedir.

Operasyonel Mükemmellik alanında sağladığımız detaylı hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olun:

Üretim Sistemleri

Varlık Verimliliği / Bakım ve Güvenilirlik

Enerji Verimliliği

Proses Performansı

Entegre İş Mükemmelliği / Tedarik Zinciri Yönetimi