Operasyonel Risk Yönetimi

Operasyonel Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

ABD İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi'nin (OSHA) tahminlerine göre, işverenler iş yerinde meydana gelen yaralanmalardan dolayı çalışanlarına haftada yaklaşık 1 milyar ABD doları tazminat ödemektedir. Ancak büyük vakaların maliyeti bu tutarı da aşarak, şirketin itibarını, faaliyet gösterme hakkını ve çalışanlarını sahiplenmesine dair imajını zedelemektedir. Pek çok CEO ölümlere yol açabilecek, medyanın olumsuz tepkisini çekecek ve hatta şirketi operasyonlarına devam edemeyecek hale getirebilecek ''ciddi vakalar”dan dolayı geceleri uykularının kaçtığını ifade etmektedir.

Can ve mal kaybına yol açabilecek bu gibi önemli vakaların meydana gelmesini önlemek için, organizasyonların proaktif davranarak operasyonel iş süreçlerinde iyileştirmeler yapmaları ve faaliyetindeki mevcut riskleri yönetmeleri gerekmektedir. Operasyonel Risk Yönetimi danışmanlık hizmetleri, üretim süreçlerinde mevcut olan riskleri değerlendirmek, öngörmek ve kontrol etmek için entegre bir yaklaşım sunmaktadır. Danışmanlarımız kuruluşunuzun zaman kayıplı vakaları azaltmasına, çalışanların becerilerini geliştirmesine ve riskleri minimum seviyeye indirmesine yardımcı olarak, operasyonel iş süreçlerinde yapacağınız iyileştirmelere, verimliliğe ve güvenlik kültürüne katkı sağlar.

DuPont dünya standartlarında bir güvenlik lideridir ve 2013 yılında prestijli Ulusal Güvenlik Konseyi Robert W. Campbell Ödülüne layık görülmüştür. Tüm dünyada üç milyonu aşan sayıda kişiye iş yeri güvenliği eğitimi vererek, müşterilerimizin bu konudaki mevzuat standartlarına uymasına ve bunları aşmasına yardımcı olmuştur.  

Personel/Çalışan Güvenliği: Güvenlik alanında bir dünya lideri olarak, operasyonel iş süreçlerinde iyileşme sağlayan, çalışanları motive eden, performans ve verimliliği artıran, maliyetleri azaltan ve en önemlisi çalışanların her akşam evine sağlıklı bir şekilde gitmesini sağlayan entegre bir güvenlik kültürüne ulaşmanıza yardımcı olabiliriz.

Proses Güvenliği Yönetimi: Danışmanlarımız güvenlik kültürünüzün gelişmesine, operasyonel riskin yönetilmesine ve prosesle bağlantılı vaka ve yaralanmalarınızın önlenmesine yardımcı olabilir.

Taşeron Güvenliği Yönetimi: Taşeron kaynaklı yaralanmaların, duruş süresinin ve yatırım kayıplarının azaltılması konusunda şirket sahiplerine ve taşeron firmalara yardımcı oluyoruz. Kapsamlı taşeron güvenliği yönetimi uygulamalarını, proseslerini ve programlarını, DuPont’un sahip olduğu bilgi birikimine dayanarak sizin ihtiyaçlarınıza göre tasarlıyor ve uyguluyoruz.