DuPont Bradley Eğrisi

DuPont Bradley Eğrisi

Müşterilere dünya standartlarında bir güvenlik performansına giden yolu anlamaları ve söz konusu performansı ölçüt almalarına yardımcı olmak üzere tasarlanan, başarısı kanıtlanmış ve telif hakları şirketimize ait olan bu sistem, DuPont içinde ve dünyanın pek çok bölgesindeki müşterilerimize güvenlik konusunda başarılı olmaları için 1995 yılından bu yana yardımcı olmaktadır.

DuPont Bradley Eğrisini kullanan DuPont Sürdürülebilir Çözümler danışmanları çok çeşitli endüstrilerde ve ülkelerde faaliyet gösteren müşterilerimize etkin bir güvenlik kültürü geliştirmesi için yardımcı olmaktadır. Bu yardım sürecin en erken aşamasından başlar ve güvenlik olgun bir seviyeye ulaşana kadar devam eder.

Güvenlik kültürün olgunlaştığı yerde, güvenlik sürdürülebilir hale gelir ve yaralanma oranı sıfıra yaklaşır. İnsanlar güvenli çalışmak için gerekli aksiyonları alma konusunda yetkili olduğunu düşünür. İnsanlar birbirini destekler ve güvenlik kurallarının uygulanması için zorlar. Kararlar uygun bir seviyede verilir ve insanlar da bu kurallara uyar. Organizasyon bir bütün olarak daha yüksek kalite, daha çok verimlilik ve artan kârlılık hususlarında işler açısından önemli faydalar gerçekleştirir.

 
Bradley Eğrisinin Anlaşılması  

DuPont Bradley Curve
TBradley Eğrisi olgun bir güvenlik kültürü geliştirmek için zihniyetlerdeki değişikliklerin ve zaman içinde gerçekleşmesi gereken eylemlerin herkes tarafından anlaşılmasını kolaylaştırır.

• Reaktif Aşama
İnsanlar sorumluluk üstlenmez. Güvenliğin yönetilmesi gereken bir husus değil, şansla ilgili olduğuna ve “kazaların meydana geleceğine” inanır. Ve zaman içinde kazalar meydana gelir.
 
• Bağımlı Aşama
İnsanlar güvenliğin birilerinin hazırladığı kuralların izlenmesinden ibaret olduğuna inanır. “Eğer insanlar kuralları takip edebilseydi”, kazalar azalacaktır ve güvenlik yönetilebilecektir.
 
• Bağımsız Aşama
Bireyler kendi sorumluluklarını üstlenir. İnsanlar güvenliğin kişisel bir şey olduğuna ve eylemleriyle bir fark yaratabileceklerine inanır. Bu durumda kazaların sayısı daha da düşer.
 
• Birbirine Bağımlı Aşama
Çalışanlardan oluşan ekipler güvenlik konusunu sahiplenir, kendilerinin ve diğerlerinin sorumluluğunu üstlenir. İnsanlar düşük standartları ve risk alınmasını kabul etmez. Bakış açılarını anlamak için birbirleriyle aktif şekilde konuşurlar. Gerçek iyileşmenin sadece grup olarak gerçekleşebileceğini ve sıfır yaralanmanın ulaşılabilir bir hedef olduğuna inanırlar.    

Güvenlik Kültürünün Kanıtlanmış Değeri

2009 yılında, DuPont Sürdürülebilir Çözümler bir organizasyonun güvenlik kültürünün gücü ile yaralanma sıklığı ve sürdürülebilir güvenlik performansı arasındaki ve Bradley Eğrisiyle tahmin edilen dolaysız ilişkiyi gösteren bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışma Güvenlik Algıları Anketi ile 1999 yılından bu yana toplanan verilere dayanarak 64 endüstri, 41 ülke ve 1.800’ü aşkın tesiste (“en iyi” ve “en kötü” performans gösteren organizasyonlar dâhil) toplanan 427.000 cevabı kapsamaktadır. Şimdi ise veri tabanımız 750.000’den fazla cevabı içermektedir.  

Bu çalışmanın bulguları ve dünyanın her bölgesindeki müşterilerle çalışmalar yapan danışmanlarımızın geniş tecrübesi, güçlü bir güvenlik kültürünün sağladığı faydaları açıkça göstermektedir. Bir organizasyon güvenlik kültürünü geliştirerek personel yaralanmaları öngörülebilir düzeyde azaltabilmekte ve bunun sonucunda verimliliğini, kalitesini ve kârını artırabilmektedir.

DUPONT ÜRÜN & HİZMETLERİ

DUPONT MARKALARI