Endüstriyel Biyoteknoloji

Artan Nüfus için Sürdürülebilir Çözümler

Endüstriyel biyo-teknoloji, bir taraftan çevre üzerindeki etkimizi azaltırken, diğer taraftan gıda, beslenme, yakıt, materyal ve daha fazlasına yönelik talebi karşılamak için yeni olanaklar yaratarak global sorunları çözme yönünde önemli vaatler sunmaktadır.

DuPont'da, ödün verilmeyen ürün performansı taahhüdü ve en muhtemel çevre etkisini elde etme isteği özelliklerine sahip endüstriyel biyo-teknoloji çözümleri geliştiriyoruz. Ürünlerimizi ve proseslerimizi daima geliştirerek, "alternatif" materyal diye nitelenenleri yaygın materyallere dönüştürerek, sürekli yenilik taahhüdünü de sürdürüyoruz.

DuPont endüstriyel biyo-teknoloji çözümleri; hayvan gıdası, yiyecek, deterjan, tekstil, halı, kişisel bakım ve biyolojik yakıtlar gibi pazarları ele almaktadır. Bio-Propanediol (Bio-PDO®) ve Sorona® ürünlerimiz ile ilk biyolojik materyalleri halihazırda oluşturmuş durumdayız ve selüloz etanol teknolojimiz ile ileriye dönük önemli adımlar atıyoruz.

İnsanlığın ve dünyanın karşılaştığı en büyük sorunlara çözümlerin kapsayıcı yenilikler yoluyla bulunabildiğine inanıyoruz; iş ortaklarımızla birlikte çalışarak ve biyoteknoloji, kimya ve materyal teknolojileri alanındaki uzmanlığı birleştirerek, biyolojiye dayalı ekonomiyi gerçek hale dönüştürebiliriz.

KULLANIM ALANLARI & UYGULAMALAR