Tychem® 6000 F, Aşırı Derecede Bulaşıcı Patojenlere Karşı Biyolojik Bariyer Sağlamaya Yardımcı Oluyor

 

Almanya'nın Hamburg şehrindeki Altona Ambulans Hizmeti, ekibini korumak için Tychem® 6000 F'yi, aşırı derecede bulaşıcı patojenlere karşı biyolojik bir bariyere olarak kullanır.

Hamburg şehrindeki Bernhard Nocht Institute (BNI) aşırı derecede bulaşıcı patojenlerin izolasyonu ve tedavisi için kusursuz beş Alman merkezinden biridir. Ebola veya SARS gibi aşırı derecede bulaşıcı viral enfeksiyonlar yaşadıkları şüphelenen hastalar BNI 1'deki Klinik Departmanın izolasyon tesisine doğrudan gönderilir.

Hamburg merkezli Altona Yangın ve Ambulans Servisi özel olarak donanımlı, enfeksiyon kontrol ambulansında 3.3 risk grubu yüksek enfeksiyon olarak sınıflandırılan hastaların taşınmasından sorumludur. Yalnızca düzenli eğitimli yangın ekibinin enfeksiyon kontrol ambulansının içindeki hastalara bakım uygulamasına izin verilir. Güvenliklerini maksimuma çıkarmak için, tüm ekibin DuPont Kişisel Koruma'nın ürettiği Tychem® 6000 F koruyucu giysi ve koruyucu eldivenler ve respiratör uyumlu başlık giymesi gereklidir. Kullanımdan sonra, katı bir dezenfeksiyon prosedürü yürütülür.

Üç ambulans personelinin enfeksiyon kontrol ambulansta bulunması gereklidir. İkisinin hasta ile doğrudan teması vardır ve dezenfektör denilen üçüncüsü hem sürücüdür hem de üç kişilik ekibin lideridir. Hasta kısmı ve sürücü kabini herhangi bir şekilde birleşmez (tek temas intercom sistemi yoluyla olur). Yani sürücü koruyucu bir giysi giyse de, taşıma sırasında respiratör uyumlu başlık ve soluk alma aparatı gerekli değildir.

Enfeksiyonlu hasta ile temastan sonra, koruyucu giysi çıkarılmadan önce beş dakika boyunca seyreltilmiş perasetik asit ile dezenfekte edilmelidir, böylece aktarım tamamlandığında, "dezenfektör" olan takım lideri/sürücünün diğer iki iş arkadaşını dekontamine etme görevi olur. Bunun için, zaten giyilmiş Tychem® 6000 F koruyucu giysisine standart nefes alma maskesi, koruyucu eldiven ve kauçuk botlar ekler.

Tüm çağrılarda, enfeksiyon kontrol ambulansına iki kişilik bir ekipten oluşan standart ambulans da eşlik eder. Bu iki acil durum yanıt personeli özel ekiptir, duruma göre enfeksiyon kontrol ambulansında görevli iş arkadaşlarının değiştirilmesi veya ekstra yardım gerekirse diye görevlidirler ve onlar da Tychem® 6000 F koruyucu giysilerini giyerler. Eşlik eden ambulans donanımı depolamak için kontaminasyonsuz bir alan olarak da hizmet verir.

Bu tür hasta aktarımı daima acil durum doktoru ve her biri asistanları ile birlikte Ambulans Hizmetinin Kurumsal Başkanının katılımı ile olur ve Amir Sivil görevli operasyonun başındadır. Toplamda, bir enfeksiyon kontrol çağrısı dört aracı ve on kişiyi içerir. Tychem® 6000 F kullanılmadan önce, bu rakam iki katıydı.

Geçmişte, çağrı için geçiş süresine bağlı olarak, Hamburg İtfaiyesi yeterli sayıda özel memur sağlamak zorundaydı. Bunun ana nedenlerinden biri yalnızca tam vücut kimyasal tulumunun ambulans ekibinin giymesi için çok ağır olması değildi, aynı zamanda özel olarak maksimum uygulama süresi (30 dakika) nefes alma aparatı ile büyük oranda kısıtlanıyordu (basınçlı hava respiratörü).

Önceden kullanılan, tam vücut kimyasal tulumlarına kıyasla Tychem® 6000 F işi çok daha kolay hale getirir, bakterilere ve virüslere karşı aynı düzeyde koruma sağlar. Tychem® 6000 F sayesinde, ambulans ekibi, giysinin dışında giyilen ve kayışa takılan bir filtre/vantilatör yoluyla taze hava besleyen geçici bir respiratör uyumlu başlık ile kendilerini koruyabilir. Patojenlerin nüfuz etme riskini minimuma indirmek için başlığın altında hafif bir aşırı basınç oluşur ve bu nefes alma aparatına güç veren akü sekiz saatlik kullanım süresine sahiptir.

Önceye kıyasla, bir enfeksiyon kontrol çağrısını yürütmek için artık yalnızca yarı sayıda personel gereklidir, bu da işgücü, donanım ve lojistik açısından gereklilikleri fazlasıyla düşürmüştür.