DuPont Kimyasal Koruyucu Giysileri Zorlu Fransız Yönetmelikleriyle Uyumludur

Fransız Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan testler beş üreticinin kimyasal koruyucu giysilerini Fransız pazarından çekmesine yol açmıştır. Negatif olarak test edilen DuPont ürünü olmamıştır.

2009'da, Fransız Çevre ve Meslek Sağlığı Güvenliği Ajansı (AFSSET) ile işbirliği halinde, Fransız Çalışma Bakanlığı, işçilerin belli kimyasallardan korunmasına ilişkin olarak ve PPE'ye ilişkin AB direktifi 89/686/EEC'yi Fransız yasalarına uyarlayan Fransız İş Kanunu'nda ortaya koyulan yönetmeliklere ilişkin olarak giysilerin uyumluluğunu kontrol etmek için bir gözetim kampanyası düzenlemiştir.

Fransız Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan bu inceleme pek çok bilgi kaynağında bildirilmiş, yürütülen testler için uyarı niteliğinde sonuçları bildirmiştir. Testler on giysiden sekizinin, literatürde iddia edilen geçirgenlik performansından geçemediğini ve yönetmeliklere göre uyumluluğu edinmekte sıkça başarısız olduğunu ortaya koymuştur.

Teknik gerekliliklere uyma konusunda giysileri başarısız olan üreticilerden biri, gönüllü bir manevra ile, ürünlerini geri çekmeye karar vermiştir. Diğerleri performans iddialarını ölçülen gerçek performansla eşleşecek şekilde düşürmüştür. İki lider üretici ürünlerinin Fransız pazarında yasaklandığını görmüştür. Bakanlık yasakları, PPE direktifinin madde 11'i ile gerekli kılınan yetersiz kalite güvencesi ile de ifade edilmiştir.

DuPont ürünleri pazardan geri çekilmemiştir

Gözetim ve uyumluluk doğrulamalarından gelen sonuçları incelemek için DuPont teknik uzmanları da davet edilmiştir. Kampanya yöneticisi tarafından, test edilen DuPont ürünlerinin hiçbirinin yetersiz teknik performans sunacak şekilde derecelendirilen giysiler arasında olmadığı DuPont'a bildirilmiştir.

Sonuç olarak, DuPont ürünlerine ilişkin herhangi bir eylemde bulunmamıştır. Toplantının ışığında, DuPont'un kullanım talimatları, yanlış kullanım veya yanlış kullanıcı yorumlaması riskini azaltmak için revize edilmiştir.

DuPont, ürünlerini pazara sunarken, kalite kontrolü, ürün performansı ve uyumluluğa ilişkin en katı izleme ve kapsamlı test süreçlerini uygular.