Tarımda Kişisel Koruma

Tarımda Kişisel Koruma

Tarım sektöründeki çalışanlar özellikle iki tehlike riski ile karşı karşıya kalmaktadır.

Hayvanlarda bulunan tipik viral hastalıklar (domuz gribi, ayak ve ağız hastalığı, kuş gribi vb.) insanlara bulaşmasa da, enfekte hayvanlarla yakın temas halinde çalışan insanlar (çiftçiler, veterinerler veya ziyaretçiler) virüsleri kolayca başka yerlere taşıyabilmektedir. Çoğu virüs cilt, saç ve giysilerde taşınmakta ve uzun süre boyunca aktif kalabilmektedir.

Aynı zamanda, tahıl ürünlerinin korunması için kullanılan bitki koruma ürünleri ( Birleşik Krallık'ta yılda 23.000 ton böcek ilacı, zararlı ot öldürücü ve benzerleri) tarımı en tehlikeli mesleklerden biri haline getirmektedir. Bu nedenle, böcek ilacı veya hayvanlarla çalışan herkes, kendilerini korumak ve kontamine olmayan alanları kontaminasyondan korumak için uygun, Kişisel Koruyucu Donanımlarını giymelidir. Uygun giysi seçimi uygulamaya maruz kalma koşullarına ve uygulanan maddenin kimyasal toksisitesine bağlıdır.

Hazırlık veya uygulama sırasında bitki koruma ürünlerine karşı korunma

Bitki koruma ürünleri kullanılırken veya maruz kalınırken etkili korunma için CE kategori III tip 4 kimyasal koruma tulumlarının (sulu sıvı aerosollere karşı) minimum önlem olarak kullanılması önerilir. Kategori III tip 4 koruması, bitki koruma ürünleri uygulayan kullanıcılara çok çeşitli sulu (tür 4) sıvı aerosollere ve katı parçacık formundaki (tür 5) aktif içeriklere karşı etkin koruma sağlar ve sıvı püskürtme malzemelerine (tür 6) karşı sınırlı koruma sağlar.

Özellikle hazırlama veya uygulama, temizleme, tank boşaltma sırasında veya püskürtme arızası olması durumunda kişilerin aktif malzemeler, çözücüler veya seyrelticilerin düşük veya yüksek konsantrasyonlarına maruz kalma riski yüksektir. Bu durumlarda, koruyucu tulumların yanı sıra, vücudun en çok maruz kalan kısımlarının organik kimyasallara karşı korunması için tulumunun üzerine yeterli kimyasal sızıntı kalkanı içeren bir kumaştan yapılan bir önlük veya giysi giyilmesi önerilir. Bu sayede maruz kalması olası noktalarda yeterli seviyede kimyasal kalkan oluşturulurken giyen kişinin rahatlığı da sağlanır ve en üst seviyede pratik bir çözüm elde edilir.

Maruz kalma seviyesi ister hafif (ziyaretçiler, bakım personeli, ekipman uyumluluğu denetçileri, uygulayıcıları kullanan veya işlenmiş bitkilerle ilgilenen çalışanlar) isterse yoğun (püskürtme karışımlarını hazırlayan, atık ile temas halinde olan veya işleme ekipmanlarını temizleyen çalışanlar) olsun, uygun kişisel koruyucu donanımı ek güvenlik sağlar.

Kalkan kumaş ve bitki koruma ürünü ile seyreltici için kimyasal geçirgenlik verilerine danışılmalıdır.

Hayvan kaynaklı tehlikelere karşı korunma

Bulaşıcı partiküller çok çeşitli yollarla, hatta tozla dahi taşınabilir. Bu nedenle çalışanların ve ziyaretçilerin sürekli korunmaya gereksinimi vardır. DuPont™ Tyvek® 600 Plus tulumlar mükemmel bir kalkan sağlayarak ve küçük boyutlu partikülleri engelleyerek insana iletiminde önleyici rol üstlenebilir. Pek çok tulum, özellikle yetersiz dikişi olanlar, tozların içeri girmesine izin vermektedir. Bu nedenle daha iyi koruma için partikül geçirmeyen dikişler ve birleşim yerleri içeren partikül geçirmeyen tulumlar önerilir. Bantlanan dikişler ve kendinden yapışkanlı bir bant ile fermuar alanında geçirmezlik sağlama seçeneği ile Tyvek® 600 Plus ıslak dekontaminasyonun gerekli olmadığı burumlarda ideal bir çözümdür.

Bununla birlikte, veterinerler, çiftçiler ve canlı hayvanlarla, enfekte dışkı veya vücut salgıları veya ölü hayvanların organları ile temas halindeki diğer çalışanlar için sıvı geçirmez elbiseler tercih edilmektedir. Bu tulumlar aynı zamanda formik asit gibi temizleme ve dezenfeksiyon kimyasalları uygulanırken de giyilebilir. Tulumlarda tüm çalışma süresi boyunca sıvı geçirmez özelliğini yitirmeyen sıvı geçirmez dikişler ve birleşim yerlerinin olması gerekmektedir. DuPont™ Tychem® 2000 C kumaşı EN 14126 ile uyumlu olarak tüm biyolojik bariyer testlerini geçtiğinden (en yüksek performans seviyelerinde) ve Tychem® 2000 C tulumları dikişleri ve birleşim yerleri 3 bar sıvı basıncı testini geçtiğinden, Tychem® 2000 C tulumlar ıslak kontaminasyona karşı mükemmel koruma sağlar.

Dezenfektanlarla Dekontaminasyon

Kullanımdan sonra koruyucu giysiyi dekontamine etmek faydalı bir biyolojik güvenlik uygulamasıdır. Çok sayıda ülkede koruyucu giysi giyenlerin çeşitli çapraz kontaminasyon türlerine karşı korunması ve kuş gribi ve Şap Hastalığı gibi hastalıklara neden olan patojenlerin yayılmasını azaltmaya yardımcı olmak üzere özel yönetmelikler (tulumların ıslak dekontaminasyonu gibi) belirlemiştir. DuPont™ Virkon® S (www.virkons.com) kişisel koruyucu tulumların dekontaminasyonu için ideal bir dezenfektandır ve aynı zamanda Tychem® 2000 C kullanılarak üretilen giysilerde (bkz. www.ahs.dupont.com) ıslak kontaminasyonu dezenfekte etmede de kullanılabilir. Tychem® 2000 C kullanılarak üretilen giysilerde kumaş, dikişler ve birleşim yerleri kimyasallar, biyolojik maddeler ve bakterileri olduğu kadar dezenfektanları da geçirmez.

Diğer yandan, daha yüksek toksik seviyesi bulunan dezenfektanlar giysinin kumaşından moleküler seviyede geçebilir. Bu dezenfektanlara karşı bariyer görevi görebilmek için giysinin kumaşının bariyer geliştirmesine ihtiyacı vardır. Tychem® 6000 F bu durumlarda ideal bir çözüm sunmaktadır. Tychem® 2000 C ve Tychem® 6000 F, EN 14126 ile uyumlu olarak ilgili biyolojik bariyer testlerini en yüksek performans sınıfı seviyesinde geçmiştir. Her iki kumaş da gıda üretiminde ön planda çalışanların korunması için etkili bir biçimde kullanılabilir.

Bitki koruma ürünlerinden etkili bir biçimde korunma ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın .

Virkon® S, E.I.du Pont de Nemours and Company veya bağlı şirketlerinin kayıtlı ticari markasıdır. Tüm hakları saklıdır.

BİLGİLER & FİKİRLER