Arındırma ve Islah

Arındırma ve Islah

Avrupa'da her yıl binlerce hektar arazi arındırma ve iyileştirme işlemlerinden geçmektedir. Buna geleneksel olarak endüstriyel veya tarımsal amaçlar, ormancılık veya madencilik aktiviteleri ve Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarından kalan ordu veya cephanelik alanları için kullanılan “terk edilmiş endüstriyel alanlar” dahildir.

Ürkütücü sayıda kirletici

Çoğunlukla çalışmak için zorlu alanlar olan arındırılmış araziler güvenilir olmakla kalmayıp sağlam bir koruma gerektiren, diğer yandan giyen kişilerin işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için yüksek düzeyde rahatlık ve iyi bir uyum isteyen çeşitli aşamalarda değişik tehlikeler sunabilir.

BİLGİLER & FİKİRLER