Sürekli ve güvenilir koruma için DuPont™ Nomex®

Vazife aşkının ötesinde
Nomex® elyaf, yangınla mücadele giysilerinin pek çok yıllık hizmete, aşındırıcı sert aşınma ve yıkama döngülerine ve UV ışığına maruziyete karşı koymasına yardımcı olur.

Testlerde, Nomex® elyaf ile yapılan dış kabuk, %60 para-aramide sahip dış kabuk için sadece %52 olan değere kıyasla, 25 yıkamadan sonra tensil kuvvetinin %84'ünü alıkoymuştur.

Nomex® ile yapılan kumaşlar, pek çok diğer kumaşa kıyasla, belirgin derecede daha yüksek aşınma direnci sunmaya yardımcı olur. Bu, Avrupa boyunca itfaiyeciler için temel kavramlar olan aşınma ömrü ve dayanıklılık ile doğrudan bağlantılıdır.

Daha iyi aşınma dayanıklılığı
Aşınma dayanıklılığı yıpranma ömrü ve dayanıklılık ile bağlantılıdır. Nomex® marka elyaflı çoğu kumaş yüksek para-aramid içerikli elyaf harmanlarına sahip bazı kumaşlara kıyasla, yüksek aşınma dayanıklılığına sahiptir. Yüksek para-aramid içeriği yüksek mekanik güç sağlamasına rağmen, %60 para-aramid içeren dış kabuk kumaşları, daha yüksek Nomex® yüzdesine sahip dış kabul kumaşlarına kıyasla, yıkandıktan sonra yırtılma gücünde belirgin bir düşüş gösterir.

Bir video ile daha fazlasını öğrenmek için buraya tıklayın

57

Sürekli ve güvenilir koruma