DuPont™ Nomex® ve Thermo-Man® Testi

Endüstriyel uygulamalarda, işçilerin korunması gereken ana termal riskler ısı ve alev, yangın, bir elektrik arkının ısısı ve eriyik metal sıçramalarıdır.

DuPont™ Thermo-Man® DuPont tarafından icat edilmiştir ve ISO 13506 test yöntemi standardının geliştirilmesi için temel oluşturmuştur.

Thermo-Man®, test giysileri giydirilen 122 ısı sensörü ile donatılmış gerçek boyutlu bir mankendir ve propane gaz yakıcıları ile oluşturulan alevlere tamamen sokulur.

Bu test bir giysinin 1.000°C'ye kadar yükselen sıcaklıklara sahip tipik aşırı yakıt ateşine maruziyetini simüle eder. Giysinin koruyucu performansını ve bu gibi tipik bir yangın olayında ısıya, aleve ve ateşe karşı bütünlüğünü tahmin eder.

Bir bilgisayar simülasyon programı şunları hesaplarken, ısı sensörleri mankenin yüzeyindeki sıcaklık yükselişini kaydeder:

  • Benzer koşullar altında bir kimsenin vücudunda yaşayabileceği ikinci ve üçüncü dereceden yanıkların tahmini yüzdesi
  • Yanıkların pozisyonu ve toplam vücuda kıyasla yanık yüzdesi
  • Kurbanın yaşı ile bağlantılı olarak, kişinin olaydan kurtulma (% olarak) şansıyla sonuçlanan, ölçüm süresi boyunca yanık evrimi

EN ISO 11612 84kW/m2'de (2cal/cm2/sn.) ISO 13506 uyarınca tam giysi için isteğe bağlı bir testi öngörür ve aşağıdaki nedenden dolayı 4 saniyelik ani alev alan yangın maruziyeti süresini önerir:
“Deneyimlere göre 84 kW/m2'de en az 4 saniyelik test koşulları tek ve çok katmanlı giysi gruplarının koruyucu performansı hakkında en eksiksiz bilgileri vermektedir. Çok katmanlı giysiler için veya giysi grupları için, 8 saniyeye kadar test koşulları gerekli olabilir.” (kaynak: EN ISO 11612)

Test sonuçları:

Nomex®'ten yapılan giysiler alevi geciktiren kimyasallar ile işlem görmüş pamuk ve pamuk harmanlı giysilerle kıyaslanmıştır:

 

  • Nomex®'ten yapılan koruyucu giysinin giyilmesi, ısı ve alev kurbanının kurtulma şansını makul ölçüde arttırarak, toplam vücut yanıklarında en düşük yüzdeyle sonuçlanmaktadır.

    Medyayı görüntüle

  • FR pamuk harmanları üzerinde Thermo-Man® testinin 4 saniyesinden sonra ani alev alan ateş maruziyetinin sonuçları Nomex®'ten yapılan giysilerinkine kıyasla çarpıcıdır.

    Medyayı görüntüle