Ark Patlaması Koruma Çözümleri

Ark Patlaması Koruma Çözümleri

DuPont koruyucu giysi piyasasındaki 40 yılı aşkın tecrübesiyle güvenlik alanında tanınmış bir dünya lideridir. DuPont güvenlik tehlikelerinin değerlendirilmesinden çalışanların iyileştirilmiş çözümlerle korunmasına kadar bütünsel bir yaklaşım benimseyerek Ark Patlaması Koruma Çözümleri sağlar.

DuPont 4P Metodolojisi ark patlaması risklerini değerlendirmeye; termal etkinin şiddetini öngörmeye; tehlikeyi kaynakta önlemeye; uygun PPE ile yaralanma riski hala mevcut olduğunda işçileri korumaya ve sonuçları yayınlayıp eğitim vermeye dayanır.

Öngörme

Ark patlaması tehlikelerinin şiddetini öngörerek işçilerinizi koruyun, böylece riski daha etkin bir biçimde değerlendirip yönetebilirsiniz.  Elektrik arkı, elektrikle ilgili en ölümcül ve en az anlaşılan tehlikelerden biridir ve riskinin değerlendirilmesi elektrik işçilerinin esenliği için zorunludur.  Temel güvenlik ilkesi, tehlikeyi kaynağında tanımlamak veya ortadan kaldırmaktır.  Dolayısıyla elektrik görevlerinin büyük bir bölümü, ekipman uykuya alınarak gerçekleştirilmelidir.

Ekipman herhangi bir nedenle uykuya alınamadığında elektrik arkı oluşabilir.

Tehlike ölçümü ve olay enerjisi

Bir ark patlamasının termal etkisinin şiddeti, arktan belirli bir mesafede duran bir kurbanın cilt yüzeyine alabileceği olay enerjisi miktarına göre tanımlanır.

Ark patlaması tehlikesinin risklerini gerçekten anlamak için olay enerjisini hesaplayabilmeniz gerekir.  Bu nedenle olay enerjisini hesaplama aracı 4P Metodolojisinin önemli bir parçasıdır. Daha fazla bilgi için  

uzmanlarımıza ulaşın

 

Önleme

Ark patlamasını önlemenin ve işçilerinizi tehlikeye atmamanın yollarını görün.

Ark patlaması tehlikesine rağmen işe devam edilirse işçilerinizi PPE ile donatmayı düşünebilirsiniz.  Ancak, PPE aşağıdaki risk kontrol önlemleri hiyerarşisinde her zaman son çare olarak düşünülmelidir:

  1. Ark patlaması tehlikesini ortadan kaldırma
  2. Küçültme/mühendislik kontrolleri
  3. Güvenli İş Sistemleri
  4. Bilgilendirme ve Eğitim
  5. PPE

 

Koruma

Önleme yeterli olmadığında PPE gibi koruyucu önlemler gerekebilir.

Riskin önleyici tedbirlerle kontrol edilemediği veya olası tüm tehlike, maruz kalma ve risk azaltma tekniklerini uyguladıktan sonra 1,2 cal/cm2'den fazla olay enerjileri kaldığında PPE'nin, işçinin yaralanmasını önlemek amacıyla bir risk azaltma yolu olarak kullanılması gerekir.

PPE son savunma hattıdır ve ark patlamasının oluşmasını önlemez.

DuPont™ Nomex® inovatif ark değerli kumaşla yapılan giysiler ve giysi çözümleri çevrimiçi kataloğumuzda bulunabilir. 

 

Yayınla

Eğitim önlemleri uygulayın. 

Risk değerlendirme sonuçlarını yayınlayın ve paylaşın.

İşçileri yüksek düzeyde olay enerjisi ve ark patlaması yüzünden yaralanma riski konusunda uyarmak için etiketler oluşturun.