DuPont Güvenlik ve İnşaat İş Birimi Tyvek® Kapasitesini Artırmak için 400 Milyon Dolar'ın Üzerinde Yatırım Yapıyor

Tyvek® Protective Apparel

WILMINGTON, Del., 4 Haziran  2018 – DowDuPont Özel Ürünler Bölümü bünyesindeki bir iş birimi olan DuPont Güvenlik ve İnşaat iş birimi bugün Lüksemburg'daki tesisinde gerçekleştirilen Tyvek® nonwovenmalzeme imalatı kapasitesini artırmak için 400 milyon Dolar'ı aşan tutarda yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Tesise yeni bir bina ve üçüncü işlem hattının eklenmesini içeren üretim kapasitesini artırma çalışmasının 2021'de başlaması planlanıyor.

DuPont Güvenlik ve İnşaat iş biriminin başkanı Rose Lee, “Faaliyet gösterdiğimiz tüm ana nihai tüketim pazarlarında DuPont™ Tyvek® ürünlerine yönelik global talep artmaya devam ediyor” diye açıklıyor. “Bu kapasite artırma planı; Tyvek® iş hacmini büyütmemiz, nonwovenmalzemeler alanındaki liderliğimizi sürdürebilmemiz ve müşterilerin DuPont'tan beklediği yenilikçi çözümleri sunabilmemiz açısından son derece önemli bir adımı temsil ediyor.”

Sektör tahminlerine göre, Tyvek® ürünlerinin kullanılabileceği global pazar segmentlerinin toplam büyüklüğü birkaç milyar Dolar düzeyinde.

Nonwoven malzeme teknolojisinde dünya lideri olan DuPont, 2017'de yüzde 100 yüksek yoğunluklu polietilenden üretilen ve çeşitli sektörlerde ve uygulamalarda koruma, güvenlik ve emniyeti yepyeni bir boyuta taşıyan benzersiz bir nonwoven malzeme olan DuPont™ Tyvek® ürününün 50. yıl dönümünü kutladı. Temel segmentler şunları içermektedir:

  • ·         Su birikmesinden dolayı nem hasarıyla karşılaşma olasılığı düşük daha rahat, enerji verimli yapılar için Tyvek® Supro, Tyvek® FireCurb® Housewrap gibi cephe giydirme çözümleri;
  • ·         Endüstriyel uygulamalarda ve temiz oda uygulamalarında çalışan işçiler ve ilk müdahale ekipleri için üstün koruma sağlayan Tyvek® koruyucu tulumlar. Dünya genelindeki şirketler yılda 200 milyondan fazla Tyvek® koruyucu tulum kullanmaktadır.
  • ·         Sağlık hizmetleri ortamlarında hastaların korunmasına yardımcı olmak için yaygın olarak kullanılan Tyvek® medikal paketleme ürünleri. 45 yıldan uzun bir süre önce tıbbi cihaz sektöründe ilk kez kullanılmaya başlandığından beri, Tyvek®, steril cihaz ambalajlama alanında mükemmellik standardı olarak kabul görmektedir.
  • ·         Farmasötikler ve çabuk bozulabilen gıda maddeleri için kullanılan kargo kılıflarının yanı sıra zarf, etiket, afiş, bileklik, haritalar ve sanat eserleri için kullanılan substratlar dahil çok çeşitli, özel uygulamalarda kullanılan Tyvek® grafik ve koruyucu paketleme ürünleri.

Birçok sektörde muazzam bir etkiye yol açan Tyvek®, ev inşaatı alanında çığır açan housewrap gibi yeni ürün kategorilerinin ortaya çıkmasını sağlamış, kişisel koruyucu giysiler konusunda yeni standartlarbelirlemiş, medikal cihaz teknolojilerinde ilerlemenin önünü açmış ve diğer birçok uygulamada önemli bir rol oynamıştır. DuPont, pazarın sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere müşterileriyle birlikte yeni Tyvek® ürünleri ve uygulamaları geliştirmeye devam etmektedir. Aydınlatma aksesuarları, moda aksesuarları ve elbise gibi ürünler geliştiren tasarımcılar; hafif ve dayanıklı yapısı ve dokusu nedeniyle Tyvek® ürünlerine gün geçtikçe daha fazla talep gösteriyor.

Greater Good™, DuPont™ Tyvek® markasının temel ilkesidir. Tyvek®, insanların endişelenmeden işlerine odaklanarak daha büyük işler başarmak üzere ihtiyaç duydukları güvenilen koruyucu bariyerler temin etmektedir.

DuPont Güvenlik ve İnşaat Hakkında

DowDuPont Özel Ürünler Bölümü bünyesindeki bir iş birimi olan DuPont Güvenlik ve İnşaat; insanları, yapıları ve çevreyi koruyan ürünler ve çözümler geliştirmekte bir dünya lideridir ve müşterilerinin, benzersiz özellikler ve global ölçeklenebilirlik gibi avantajların yanı sıra Corian®, Kevlar®, Nomex®, Tyvek®, Styrofoam ve Filmtec® gibi ikonik markalar sayesinde her zaman kazanan taraf olmasını sağlamaktadır.

DowDuPont Özel Ürünler Bölümü Hakkında

DowDuPont (NYSE: DWDP) şirketinin bir iş bölümü olan DowDuPont Özel Ürünler, sektörleri ve günlük yaşamı dönüştüren, teknolojiye dayalı malzemeler, içerikler ve çözümler konusunda dünya çapında bir inovasyon lideridir. Çalışanlarımız, müşterilerin en iyi fikirlerini bir adım öteye taşımak ve elektronik, ulaşım, yapı & inşaat, sağlık & yaşam, gıda ve işçi güvenliği de dâhil kilit pazarlarda temel inovasyonları sunmak üzere çeşitli bilimleri ve uzmanlıkları uygulamaya koyarlar. DowDuPont; Özel Ürünler bölümünü bağımsız, halka açık bir şirkete dönüştürmek üzere ayırmayı planlamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen bizi www.dow-dupont.com adresinde ziyaret ediniz.

DowDuPont™ Hakkında

DowDuPont (NYSE: DWDP), müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve küresel güçlükleri çözümlemek için üretken ve bilime dayalı inovasyon aracılığıyla kendi alanlarında liderlik yapacak şekilde tarım, malzeme bilimi ve özel ürünler sektörlerinde güçlü, bağımsız, halka açık şirketler kurmak amacı ile The Dow Chemical Company ve DuPont şirketlerinden oluşan bir holding şirketidir. Daha fazla bilgi için lütfen www.dow-dupont.com adresinde bizi ziyaret edin.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler Hakkında Uyarı

Bu iletişim metni, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu'nun mülga 27A Bölümü ile 1934 tarihli Borsalar Kanunu'nun mülga 21E Bölümü dâhil olmak üzere, federal menkul kıymetler kanununda belirtilen anlamıyla “geleceğe yönelik değerlendirmeler” içermektedir. Bu bağlamda, geleceğe yönelik değerlendirmelerde genellikle gelecekte beklenen iş performansı ve mali performans ele alınır ve genellikle “beklemek,” “öngörmek,” “hedeflemek,” “planlamak,” “düşünmek,” “amaçlamak,” “görmek,” “yapacaktır,” “yapabilir,” “hedeflemek,” gibi sözcüklerin yanı sıra bu sözcüklere benzer ifadeler ve bu sözcüklerin farklı varyasyonları ve olumsuz karşılıkları kullanılır.

 

11 Aralık 2015'te, Dow Chemical Company (“Dow”) ve E. I. du Pont de Nemours and Company (“DuPont”), her iki şirketin de tüm hisseleri dahil olarak eşit şekilde bir araya gelmesini öngören bir Anlaşma ve Birleşme Planı (“Birleşme Anlaşması”) (anlaşmada 31 Mart 2017'de değişiklik yapılmıştır) imzaladı. Birleşme 31 Ağustos 2017'de tamamlanarak yürürlüğe girdikten sonra Dow ve DuPont şirketlerinin her biri DowDuPont Inc.ın (“DowDuPont”) bağlı şirketi haline geldi. Daha fazla bilgi için ayrı ayrı olarak DowDuPont’un, Dow’un ve DuPont’un Form 10-K, 10-Q ve 8-K'da bulunan en son yıllık, çeyrek dönemlik ve güncel raporlarına ve Birleşme İşlemi ile bağlantılı olarak DowDuPont'un 1 Mart 2016'da SEC'ye sunduğu (Dosya No. 333-209869), en son 7 Haziran 2016'da değişiklik yapılan ve SEC tarafından 9 Haziran 2016'da yürürlüğe konulan Form S-4'teki tescil beyanında ("Tescil Beyanı") bulunan müşterek vekaletnameye/prospektüse bakın.

 

Geleceğe yönelik değerlendirmeler yapısı itibariyle, DowDuPont’un tarım, malzeme bilimi ve özel ürünler iş birimlerinin öngörülen hükümlere tabi olarak vergi açısından avantajlı bir veya daha fazla işlemle bölünmesi de (“İş Birimlerinin Planlanan Bölünmesi”) dahil olmak üzere tam netliğe sahip olmayan konuları ele alır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler gelecekteki performansa ilişkin bir garanti teşkil etmez ve meydana gelmeme olasılığı bulunan, gelecekteki etkinliklere dair belirli varsayımları ve beklentileri esas alır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler aynı zamanda birçoğu şirketin kontrolü dışında olan riskler ve belirsizlikler içerir. DowDuPont’un, Dow’un veya DuPont’un ileride elde edeceği gerçek sonuçların, bu gibi herhangi bir geleceğe dönük değerlendirmede öngörülenlerden büyük ölçüde farklılık göstermesine neden olabilecek bazı önemli etkenler şunları içerir ancak yalnızca bunlarla sınırlı değildir: (i) öngörülen vergi muamelesi, öngörülemeyen yükümlülükler, gelecekteki sermaye harcamaları, gelirler, giderler, kâr, üretkenlikle ilgili faaliyetler, ekonomik performans, borçluluk durumu, mali durum, zararlar, gelecekle ilgili beklentiler ve birleşik operasyonların yönetimi, genişlemesi ve büyümesi ile ilişkili iş ve yönetim stratejileri dâhil olmak üzere Dow ve DuPont'un ilgili tarım, malzeme bilimi ve özel ürünler iş birimlerinin başarıyla birbirine entegrasyonunun sağlanması; (ii) Birleşme İşleminin tamamlanabilmesi için koşul olarak gerekli elden çıkarma işlemlerinin yanı sıra diğer koşula bağlı taahhütler; (iii) öngörülen sinerjilerin DowDuPont’un tarım, malzeme bilimi ve özel ürünler iş birimleri tarafından elde edilip edilememesi; (iv) DowDuPont kurulu tarafından yürütülen kapsamlı portföy gözden geçirmesinden, değişikliklerden ve zamanlamadan kaynaklanabilecek riskler; öngörülen işlemleri geciktirebilecek, engelleyebilecek ya da olumsuz etkileyebilecek koşullar; İş Birimlerinin Planlanan Bölünmesi ile ilgili gerekli yasal onay veya izinlerin alınmasında yaşanabilecek sorunlar veya gecikmeler; finansal pazarlardaki aksamalar veya diğer potansiyel engeller de dahil olmak üzere, İş Birimlerinin Planlanan Bölünmesi ile ilişkili riskler; (v) İş Birimlerinin Planlanan Bölünmesinden kaynaklanabilecek aksamaların, mevcut planlar ve operasyonlar da dahil olmak üzere DowDuPont’un işlerine zarar vermesi riski (doğrudan veya Dow veya DuPont yoluyla); (vi) kilit personeli elde tutma ve işe alabilme yeteneği; (vii) Birleşme veya İş Birimlerinin Planlanan Bölünmesi işleminin tamamlanması neticesinde iş ilişkilerinde olumsuz tepkilerle veya değişikliklerle karşılaşma olasılığı; (viii) DowDuPont hisse senedinin uzun vadedeki değerine ilişkin belirsizlik; (ix) sermayeye ve finansmana ulaşılabilirlik ve derecelendirme kuruluşu faaliyetleri; (x) mevzuatla, yasalarla ve ekonomiyle ilgili gelişmeler; (xi) İş Birimlerinin Planlanan Bölünmesi sırasında mevcut iş ilişkilerinde yaşanabilecek değişiklikler dahil olmak üzere, şirketin mali performansını etkileyebilecek işle ilgili potansiyel belirsizlikler ve (xii) terör eylemleri, savaş ya da düşmanlıkların ortaya çıkması ve yönetimin sayılan bu faktörlere vereceği yanıt dahil ancak yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere afet hadiselerinin öngörülemezliği ve şiddeti. Birleşme ve İş Birimlerinin Planlanan Bölünmesi ile ilişkili diğer risklerin yanı sıra bu riskler, DowDuPont tarafından SEC'ye sunulan Tescil Beyanında ve (2) güncel raporlarda, çeyrek raporlarında ve yıllık raporlarda, Dow ve DuPont tarafından Tescil Beyanı ile bağlantılı olarak eklendiği ölçüde daha kapsamlı bir biçimde ele alınmıştır (1). Burada yer verilen faktörlerin listesi ve Tescil Beyanında belirtilen faktörlerin listesi sadece temsili bir listedir; bu listelerden hiçbiri tüm potansiyel riskleri ve belirsizlikleri içeren tamamen kapsayıcı bir liste olarak kabul edilmemelidir. Listede belirtilmeyen faktörler, geleceğe yönelik değerlendirmelerin gerçekleşmesi önünde ciddi engeller teşkil edebilir. Gerçekte elde edilen sonuçlar ile geleceğe yönelik değerlendirmelerde öngörülenler arasında ciddi farklılıklar olması; işin durması, operasyonel sorunlar, mali zarar, üçüncü şahıslara karşı yasal yükümlülükler gibi sonuçlara ve benzeri risklere yol açabilir. Bu durumlardan herhangi biri, DowDuPont’un, Dow'un veya DuPont'un bileşik mali durumunda, operasyonların sonuçlarında, kredi derecelendirmesi veya likidite üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açabilir. DowDuPont, Dow veya DuPont'tan hiçbiri; menkul kıymetler kanununun ve diğer ilgili kanunların gerektirdiği haller dışında, yeni bilgiler edinilmesi halinde, gelecekteki geliştirme çalışmaları ışığında ya da koşullarda değişiklik olması halinde geleceğe yönelik değerlendirmelerde gerekli revizyon veya güncellemeleri yapmaya ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.