Solar / Fotovoltaik Malzemeler

Yenilikçi Fotovoltaik (PV) Malzemeler, Belirgin Sonuçlar Doğurur

DuPont; Fotovoltaik (PV) alanında en geniş malzeme portföyünü sunmakta ve solar modüllerin üretilmesi için en önemli sekiz malzemeden altısını sağlamaktadır.

Fotovoltaik malzemeler sadece yenilikçi olmakla kalmaz, aynı zamanda belirgin sonuçlar da doğurmaktadırlar; bu sonuçlar şunları içerir: hücre verimliliğinin 12 yıldan fazla süre neredeyse iki katına çıkması; 30 yıllık kanıtlanmış üst destek katmanı performansı ile daha fazla güvenilirliğin sağlanması ve sistem kullanım süresinin uzatılması; verimlilik, modül koruması ve kurulum alanlarındaki teknoloji ilerlemeleri ile toplam sistem maliyetinin azaltılması.

İleriye baktığımızda, bir taraftan sistem güvenliğini artırırken ve maliyetleri azaltırken, aynı zamanda verimliliği %20'nin hayli ilerisine kadar artırmayı ve sistem kullanım süresini 40 yıla kadar uzatmayı hedefliyoruz. Bu durum; hücre denkliğinin ayrıntılı olarak başarılmasının sağlanmasına ve daha sürdürülebilir ve uygulanabilir global solar enerji sektörünün yaratılmasına yardım edecektir.

Güneş biliminin ve PV sektörünün geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan DuPont ile teknoloji yeniliği, güneş enerjisinin geçmişi, bugünü ve geleceğidir.