Çok Katmanlı Nefes Alan Çatı Membranı İçin Kanıtlanmış Bir Alternatif

Makale
 
 
 
Makale
Çok Katmanlı Nefes Alan Çatı Kaplama Keçesi | DuPont™ Tyvek®

Çatı altlıkları, özellikle metal çatılı binalarda, genelde yüksek sıcaklıklara maruz kalır. İnşaat sırasında UV'ye doğrudan maruz kalabildiğinden, bu durum zaman içinde su direncini belirgin derecede bozabilir. Her iki faktör çürümeye, küfe veya pasa yol açabileceği için, her iki riske de etkili şekilde karşı koyduğu kanıtlanmış bir çözümü tercih etmek çok önemlidir.

DuPont tarafından yürütülen kapsamlı bir yaşlanma testinde, Tyvek® nefes alan su yalıtım örtüleri, her iki sayımda da çok katmanlı nefes alan çatı kaplama membranlarına üstünlük sağlamıştır. İsveç SP Teknik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yürütülen test programında, DuPont™ Tyvek® nefes alan su yalıtım örtüsünün doğrudan UV'ye ve sürdürülen yüksek sıcaklıklara maruz kaldıktan sonra bile etkili su geçirmez koruma sunabildiği kanıtlanmıştır.

 

UV Testleri

Konstrüksiyon çalışması sırasında, çatı ve duvarlar yeterince hızlı kaplanmadığında veya tamamlama geciktiğinde, çatı kaplama membranları uzun süre boyunca zararlı UV'ye maruz kalmaktadır. Bu maruziyet çatı kaplama membranlarının su geçirmezliğini önemli derecede azaltabilir.​

 

Hedef: Tyvek® nefes alan su yalıtım örtülerinin doğrudan UV'ye maruz kalmasından sonraki su geçirmezlik performansını belirlemek.

Tüm çatı membranları 90°C'lik ısıya maruz bırakılmıştır (70°C'lik CE gerekliliğinin üzerinde) ve ardından W1 sınıfı kesintisiz su direnci sağlamak için test edilmiştir.

 
 
 
 
 
 

Sonuçlar: Tyvek®, herhangi bir hasara uğramadan, yüksek dayanıklılık ve belirgin derecede üstün UV koruması sergilemiştir.

Isı Testleri

Yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalınması çok katmalı çatı membranlarının su geçirmezliğine zarar verebilir. Metal çatı kaplama ısı oluşumuna özellikle eğilimlidir, bu nedenle uzun süreli performans için doğru çözümlerin seçilmesi gereklidir.​

Hedef: Tyvek® nefes alan su yalıtım örtülerinin ısı maruziyetinden (90°C) sonra su geçirmezlik performansını belirlemek.

Tüm çatı havalandırıcı altlıkları 90°C'lik ısıya maruz bırakılmıştır (70°C'lik CE gerekliliğinin üzeri) ve ardından sınıf W1'e kesintisiz su direncini sağlamak için test edilmiştir.

Sonuçlar: Tyvek® yüksek dayanıklılık ve 90°C'lik sıcaklığa üstün direnç sergilemiştir.​

DuPont Tyvek koruyucu niteliğini kaybetmeksizin yüksek UV seviyelerine ve ısıya karşı koyabilen bir üründür. Tyvek® yalnızca tüm bina türlerinde enerji tasarrufunu optimize etmez, aynı zamanda kanıtlanmış dayanıklılık ve uzun süreli koruma da sunar.

 

Tyvek® nefes alan membranların sırrı, benzersiz yapılarındadır. Dayanıklı işlevsel katman, çoğu çok katmanlı çatı membranından altı ila sekiz kat daha kalın ve güvenilirdir. Uzun vadeli performans ve UV/ısı direnci için ısısı stabilize edilmiş polietilenden (PE) meydana gelir. ​