DuPont™ Nomex® KKD için CE İşaretleri, Normlar ve Yönetmelikler

Kişisel Koruyucu Donanım (PPE) seçerken CE işaretleri, normlar ve yönetmelikler önemli kriterlerdir.

Tüm Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından ulusal yasalara çevrilmesi gereken zorunlu iki EC direktifi PPE'yi yönetir.

  • PPE'ye ilişkin Avrupa direktifi 89/686 EEC zorunlu direktiftir (konuşma dilinde “Ürün Direktifi” olarak bahsedilir). Koruyucu giysilerin üretiminde geçerlidir ve bir PPE ürününün pazara sunulabilmesinden önce karşılaması gereken "temel" gereklilikleri tanımlar.

    Spesifik bir PPE öğesinin bu temel gerekliliklere uyup uymadığını kontrol etmek için CEN/CENELEC tarafından 150'den fazla uyumlanmış EN standardı geliştirilmiştir. CE sertifikası için minimum performansın üzerindeki gereklilikler, spesifik belli risklere veya diğer meselelere göre kullanıcılar tarafından belirtilebilir.

    Ürün üzerindeki CE işareti ile gösterilen bir CE certifikası, PPE'nin, belli kullanımlardaki belli risklere karşı koruma için ve ilgili ergonomi, tehlikesizlik ve boyutlandırma açısından tanımlandığı temel gereklilikleri ele aldığını son kullanıcıya bildirir.

  • Koruyucu giysilerin son kullanıcıları için geçerli olan PPE kullanımına ilişkin Avrupa direktifi 89/656 EEC zorunlu Avrupa direktiftir (konuşma dilinde “Kullanıcı Direktifi” olarak bahsedilir). Yükümlülükleri belirler ve işlerine ilişkin her açıdan, işçilerin güvenliğini ve sağlığını sürdürmek ve geliştirmek için çalışanlar ve işverenler tarafından alınması gereken önlemleri düzenler.

    Direktif risk değerlendirmesini, önleyici önlemler için ihtiyacı, eğitim ve bilgileri düzenler ve PPE'nin işveren tarafından ücretsiz sağlanmasını şart kılar. İşçilerin güvenliğinin, hijyen ve iş yeri sağlığının geliştirilmesinin, sadece ekonomik değerlendirmelerin altında tutulamaz bir hedef olduğunu belirtir.