Endüstriyel uygulamalarda, işçilerin korunması gereken ana termal riskler ısı ve alev, yangın, bir elektrik arkının ısısı ve eriyik metal sıçramalarıdır.

DuPont bir kumaşın (Termal Koruma Performansı Testi) veya bir giysinin (DuPont™ Thermo-Man® Testi) termal koruma düzeyini ölçen iki test yöntemi geliştirmiştir.

Termal Koruma Performansı (TPP) Testi 1970'lerde Avrupa için DuPont tarafından geliştirilmiştir. Birleştirilmiş radyan ve taşınım yoluyla oluşan ısıya maruziyet için gerçekçi koşullar ortaya koyar. Bir kumaş örneği yangınlar için tipik şartlara tabi bırakılır: %50 radyan ısı ve %50 taşınım yoluyla oluşan ısının sabit bir kombinasyonu, 84 kW/m²'lik sabit ısı akısında (yaklaşık 2 cal/cm²/sn.).
Test, kumaşın arkasına aktarılan sıcaklık ve enerji, Kişisel Koruma Donanımını (PPE) giyen kişi için ikinci dereceden yanığa neden olacak şekilde, geçen süreyi ve yüzey alanı başına ısı enerjisi miktarını (TPP değeri) ölçer.

TPP değeri (cal/cm²) kumaş taban ağırlığına (g/m² cinsinden) bölünerek, kumaşın termal yalıtım performansını belirten Kumaş Yetmezlik Faktörü veya FFF değeri elde edilir. TPP ve FF ne kadar yüksekse, koruma o kadar yüksektir. FFF, koruma/ağırlık oranını hesaba kattığından, eşit tabanda malzemelerin nesnel karşılaştırılmasına izin verir. Bu test bir giysinin termal performansına yönelik tahminde bulunamaz, çünkü giysinin ve aksesuarların tasarımı ve uyumu gibi diğer faktörler de önemlidir.

TPP testi 80kW/m² ısı akısı maruziyeti ile bir test yöntemi standardı (ISO 17492) olarak ISO tarafından benimsenmiştir.

US NFPA 1971 standardı ISO 17492 testinin 84 kW/m² değiştirilmiş, arttırılmış ısı akısı maruziyetinde yürütülmesini gerektirir.

TPP Grafiği

Test results:

Testte, Nomex®'ten yapılan kumaşlar alevi geciktiren kimyasallar ile işlem görmüş pamuk ve çeşitli pamuk harmanlı kumaş ile kıyaslanmıştır:

  • Nomex®'ten yapılan kumaşlar vücut yanıklarının başlangıcında giyen kişiyi daha iyi korumuştur.
  • Nomex®'ten yapılan kumaşlar önemli ölçüde daha yüksek TPP sağlamaktadır.
  • Nomex®'ten yapılan kumaşlar koruyucu performanslarını 200 yıkamadan sonra bile korur.
  • Kilo kilo temelde, Nomex®'ten yapılan kumaşlar kimyasal işlem gören pamuk ve pamuk harmanlı kumaşlara kıyasla iki kata kadar termal etkililik ve FFF değeri sağlar.
  • Nomex®'ten yapılan PPE ısıya ve aleve karşı mükemmel korumayı sürdürürken rahat düşük ağırlıkta çözümler sağlar.

Medyayı görüntüle