İÇ MEKAN HAVA GEÇİRMEZLİĞİ

 
 
 
Application
Termal İzolasyon | DuPont™ AirGuard® ve Aksesuarları | DuPont Türkiye

Etkili İç Mekan Hava Geçirmezliği ve Termal İzolasyon

Yeni Avrupa Bina Enerji Performansı yönergesi altında binaların her zamankinden daha enerji tasarruflu olmaları gereklidir. Amaç, termal etkililiği konforla birleştiren hava geçirmez ve yoğuşmasız yapılar oluşturmaktır.

Hava Geçirmezlik Neden Bu Kadar Önemli?

Taşınım yoluyla olan ısı kaybı genellikle standart U değeri hesaplamalarında vurgulanmamasına rağmen, hala ciddi bir enerji kaybı ve karbon emisyonu nedenidir. Yani, binalardan ısıtılan/koşullanan hava kaçağını sınırlayarak, enerji tüketimini ve maliyetleri fark edilir derecede azaltabilirsiniz.

Kontrolsüz hava kaçağı plaster pano astarlarındaki ince çizgi çatlaklar boyunca, izolasyon malzemeleri arasındaki ve etrafındaki boşluklarda meydana gelir. Bunlar her zaman bina kurutma sürecinde meydana gelir. Ancak binaya yerleşilmesi sırasında ve binanın tüm ömrü boyunca oluşan termal hareketlerden dolayı meydana gelir. Toplam sürekliliğin elde edilmediği bina giydirmelerinde her bir katman potansiyel zayıf noktadır.

Çatılar, duvarlar ve zeminler için buhar kontrol katmanları taşınım yoluyla oluşan ısı kayıplarını azaltmaya yardımcı olurken, havalandırma sistemleri için yüksek mühendislik ürünü buhar kontrolü de sağlar. Floplar ve tüm batma noktaları kapatılmış şekilde sürekli olarak uygulandığında, buhar kontrol katmanı tüm bina türleri için etkili yoğuşma kontrolü ve hava geçirmezlik sağlar.

AirGuard® hava ve buhar kontrol katmanları (AVCL'ler) & Tyvek® Aksesuarları

DuPont™ AirGuard® hava ve buhar kontrol katmanları (AVCL'ler), bu hedefleri sürdürülebilir olarak elde etmenize yardımcı olmak için termal izolasyon etkililiğini geliştirmede temel bir rol oynayabilir. Tüm floplar ve batma noktaları kapalı bir şekilde doğru olarak uygulandığında, AirGuard® AVCL'ler, taşınım yoluyla oluşan ısı kaybıyla yani yapının içinden dışına kontrolsüz hava kaçağıyla mücadele etmeye yardımcı olarak tüm bina türlerinde iç mekan hava geçirmezliğini geliştirir. İzolasyonu ve duvarları güvenilir derecede ve dayanıklı şekilde kuru tutmak için etkili yoğuşma kontrolü de sağlar.

DuPont™ AirGuard® hava ve buhar kontrol katmanları (AVCL'ler) ve yapışkan bantlar bu boşlukları kapatmanıza ve binanızın iç mekan hava geçirmezliğini geliştirmenize yardımcı olabilir. Bu aksesuarlar Tyvek® nefes alan yalıtım örtüleri ile tam olarak uyumludur ve uzun vadeli performans ve dayanıklılık için tasarlanmıştır.  

AirGuard® Smart, nem seviyeleri değiştiğinde buhar geçirgenliğini adapte ederek bir adım ileriye giden yeni bir geliş üründür. Özellikle yeni yapıların her türü için geliştirilmiştir ancak kiriş üzeri izolasyonu içeren yenileme projeleri için de fazlasıyla önerilir.

 
 
 

AirGuard®: Buhar Kontrol Katmanı Çözümleri 

AirGuard® hava ve buhar kontrol katmanları (AVCL'ler) %100 hava geçirmezdir. Bu, taşınım yoluyla oluşan ısı kaybını azaltmaya yardımcı olur ve tüm bina türleri için etkili yoğuşma kontrolü sağlar.

 

Daha fazla oku

 
 
 

Tyvek® Kapatma Bandı 

Tyvek® kapatma bandı, Tyvek® nefes alan su yalıtım örtüleri ve AirGuard® AVCL'leri ile uyumlu olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Optimum hava geçirmezliği, uzun vadeli performans ve dayanıklılık için bina kılıfını kapatmaya yardımcı olur.

 

Daha fazla oku