Tyvek® Zarflar - Sıkça Sorular Sorular (SSS)

General
 
 
 

SSS

1.      Nereden satın alınır?

Lütfen ortağımız Bong ile iletişim kurun.  www.bong.com (iletişim formu bağlantısı)

2.       Tyvek® zarflar otomatik ekleme ve inkjet adresleme/barkodlama ekipmanında kullanılabilir mi? Bu proseslerin herhangi biri için herhangi bir özel ekipmana ihtiyaçları olacak mı?

Evet, Tyvek® zarflar standart ekleme ve inkjet baskı makinelerinde, özel ekipmansız yürütülür.

Otomatik Ekleme:
Tyvek® zarflar test edilmiştir ve büyük ekipman imalatçıları tarafından yapılan standart yerleştiriciler üzerinde işlenir. Sonuçlar, makine kurulumuna, zarf tasarımına ve zarf için kullanılan Tyvek®'in taban ağırlığına bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir. Temel tasarım parametrelerinin (örn. kapak boyutları, kapak bandı, boğaz tasarımı, kapatma açıklığı) zarf üretiminde değerlendirildiğini garantilemek için ekipman imalatçınızın zarf tasarımı özelliklerine danışmalısınız. Zarf türleri tipik olarak tekrar nemlenemez yapışkanlı kapatma ile açık yanlı kitapçık ve diyagonal dikişlidir. Daha pürüzsüz yerleştirme için zarflarınız için daha ağır taban ağırlıklı Tyvek® substratı (18# ve 14#) kullanmayı da düşünebilirsiniz.

Müşterileriniz basınca duyarlı kapatmalarla Tyvek® zarfları el ile yerleştiriyorsa, otomatik yerleştirme ve suyla etkinleşen yapışkanlı kapatmalara geçerek zaman açısından çok yoğun bir prosesi ortadan kaldırabilir.

İnkjet Adresleme/Barkodlama:
Tyvek® zarflar pek çok inkjet sistemiyle uyumludur. Aslında, çeşitli yağ, çözücü bazlı ve UV işlemli mürekkep, Tyvek® gibi sentetik malzemelerin üzerine baskı yapmak için spesifik olarak geliştirilmiştir ve Tyvek® zarflar üzerinde kabul edilebilir inkjet adreslemesi/barkodlaması sağlar. Sentetik substratlar için sundukları mürekkeplere ilişkin daha fazla bilgi için ekipman imalatçınızla veya mürekkep tedarikçinizle iletişim kurun.

Su bazlı mürekkepler kullanan posta makineleri için, satır uyarlamaları çoğu sistem üzerinde tatmin edici sonuçlar sağlayabilir. Bu değişikliklerin bazıları şunları içerebilir: daha az mürekkep gerektiren taslak mod baskısı; mürekkebin kuruması için daha fazla süre sağlayan uzatılmış besleme aralıkları; takviye kurutucular ve uzatılmış çıkış.

 

3.      Tyvek® üzerine nasıl baskı yapılır?

http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/Tyvek-envelopes/articles/Tips-for-commercial-printers.html

Grafik web sitesi

Dijital baskı

4. Tyvek® zarfları geri dönüştürebilir miyim?

✓  Mekanik geri dönüştürme

%100 HDPE olan Tyvek® veya Tyvek®'ten yapılan ürünler metro kablosu koruma boru tertibatı, otomotiv parçaları, üflenmiş film, paketleme çekirdekleri ve saksılar gibi ürünlere mekanik olarak geri dönüştürülebilir. Basılmış, yapıştırılmış, kaynaklanmış veya dikilmiş Tyvek®'ten yapılan ürünler de, aynı aileden bir polimer ile ekstrüzyon kaplamalı veya lamine Tyvek® ile aynı şekilde geri dönüştürülebilir. Polietilen, fiziksel özellikleri büyük oranda etkilenmeden önce, normalde 4 ila 5 kez geri dönüştürülebilir. Kimyasal hammadde geri dönüşümlü Tyvek® diğer polimerler ile kimyasal olarak geri dönüştürülebilir. Bu proseste orijinal malzeme, daha sonra tekrar kullanılmak için geri kazanılacak şekilde kimyasal bileşenlerine ayrılır.

✓  Enerji geri kazanımı

Fazla oksijen ile yakıldığında, Tyvek® yalnızca su ve CO2 verir. Yakıt kazancında mükemmeldir: kömür enerjisinin iki veya daha fazla katıdır ve ısı oluşturmada yağa eşittir. HDPE'nin yakılması asit yağmuruna katkı sağlamaz.

✓   Arazi doldurma

DuPont arazi doldurma işlemini desteklemezken, Tyvek® son bir çözüm olarak bu şekilde güvenli biçimde bertaraf edilebilir. Yer altı sularına nüfuz etmez çünkü kimyasal olarak etkisizdir ve bağlayıcıları, dolguları ve plastikleştiricileri içermez.

✓   Yararlı ömürlerinin sonunda Tyvek® nerede geri dönüştürülür: Tyvek®'ten yapılan ürünler polietilen atıklar için yerel geri dönüştürücünüz yoluyla geri dönüşütürülebilir. Ek olarak DuPont, diğer ürünlere mekanik geri dönüştürme için Tyvek®'ten yapılan öğeleri geri almaya karar vermiş bir geri dönüştürücüler ağı kurmuştur.