Tyvek® 500 Xpert Eco Pack
Dünya için daha faydalı koruma

 
 
 
 
 
 

DuPont tarafından hazırlatılan bir raporun sonuçlarına göre, DuPont'un standart ambalaj formatına kıyasla, DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Eco Pack'in çevre üzerinde ciddi derecede daha az etkisi olabileceği ortaya konmuştur. Buna göre, ambalajın tüm yaşam döngüsü boyunca üç ton CO2'ye eşdeğer miktarda sera gazı emisyonunu azaltma, 77.700 MJ birincil enerji tasarrufu sağlama ve katı atık miktarını 820 kg azaltma potansiyeli vardır. Eco Pack, sunduğu çevresel faydaların yanı sıra tulum kullanıcılarının tulumların kullanım ömrünün sonuna gelindiğinde ambalajların taşınması ve imha edilmesiyle ilişkili maliyetlerden kaçınmasını sağlar.

 
 
 
 
 
 

Standart ambalajlama biçiminde, her Tyvek® 500 Xpert tulum kendi kullanım talimatıyla birlikte ayrı ayrı paketlenmiş olarak sunulur. Daha sonra 25 adet tulum bir çoklu pakette bir araya getirilir ve her kolide 4 adet çoklu paket bulunur, yani her kolide 100 tulum vardır. DuPont Personal Protection, EMEA Pazarlama Müdürü Andrzej Pałka “DuPont'un Tyvek® 500 Xpert Eco Pack ambalaj konseptinin bir parçası olarak, çoklu paketteki 25 adet tulum artık ayrı ayrı paketlenmiyor ve her çoklu paketin içinde yalnızca bir kullanıcı talimatı sunuluyor. Bu sayede, çoklu paketlerde yüzde 100 ambalaj tasarrufu sağlanırken kullanım talimatlarından ise yüzde 96 tasarruf ediliyor." şeklinde açıklıyor.

 
 
 
 
 
 

BIO by Deloitte tarafından hazırlanan Ambalaj Azaltımının Çevresel Faydaları başlıklı raporda, standart bir Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi yaklaşımı kullanılarak her iki ambalaj konseptinin çevre üzerindeki etkisi ölçülüp karşılaştırılmıştır.  İlk adım olarak, paketlerin ve kullanım talimatlarının üretimi, bunların DuPont'a teslim edilmesi (yukarı akış süreçleri) ve daha sonra müşterilere taşınması ve nihai olarak bertaraf edilmesiyle (aşağı akış süreçleri) ilişkili aşamaların her biri için bir yaşam döngüsü envanteri oluşturulmuştur. Ardından, bu aşamaların oluşturduğu küresel ısınma potansiyeli, hava asitlenme potansiyeli, net su tüketimi, birincil enerji talebi ve atık üretimi bakımından çevre üzerindeki etkilerinin bir değerlendirmesi takip edilmiştir.

Değerlendirme için; sevk edilen tulum sayısı, nakliye mesafesi ve kullanım ömrü sonu senaryosu (hedef ülkedeki atık yönetimi uygulamalarına bağlı olarak katı atık depolama sahası, yakma veya geri dönüşüm) açısından farklılık gösteren üç ayrı senaryo dikkate alınmıştır.  Kamyonla Fransa'ya taşınan 35.000 tulumluk bir sevkiyat esas alındığında (B senaryosu), standart ambalaja kıyasla Tyvek® 500 Xpert Eco Pack'in aşağıdaki faydaları sağlayacağı öngörülmüştür: 

 
 
 
 
 
 

Tyvek® 500 Xpert, pazar lideri olan Tip 5 (partikül) ve Tip 6 (sıvı) tek kullanımlık koruyucu tulumdur. Aslında, benzer koruma düzeyi sağladığı onaylanmış başka birçok tulum olsa da bu tulumlarla alınan sonuçlara dikkatle bakıldığında söz konusu tulumların gerçek koruma performansı hakkında daha fazla bilgi edinilebilir. Örneğin, Tip 5 koruyucu tulum için test gereksinimlerinin bir parçası olarak ölçülen partiküllerin tulum içine ortalama toplam sızma miktarı, Tyvek® 500 Xpert tulumlarda yalnızca %1'dir. Bu sonuç, tipik bir mikro gözenekli (MPF) film malzemesinden üretilen bir tulum için %5 olan veya tipik bir SMS tulum için %10 olan değerlerle karşılaştırılınca daha iyi bir sonuçtur.  Tulum tarafından sağlanan partiküllere karşı koruma miktarını belirleyen faktörler arasında kullanılan kumaş, dikiş yapısı ve genel tasarım yer alır.

Ayrıca, sıvılara karşı dayanıklı bir koruma sağlama açısından Tyvek® tulumların performansına daha yakından bakmakta fayda vardır: Kumaşların sıvı penetrasyonuna ve geçirgenliğine karşı direncini belirlemek için kullanılan testlerde, Tyvek® aşınma öncesinde ve sonrasında yüksek bir koruma sağlarken rakip malzemelerin seviyelerinin ya başlangıçtan daha düşük olduğu ya da aşınmadan sonra gözle görülür şekilde düştüğü gözlemlenmiştir.  

DuPont olarak çevreyi koruma konusunda kararlıyız. Her zaman daha sürdürülebilir çözümler için sürekli gelişmeyi hedeflerken sizlere Tyvek® 500 Xpert tulumlar için standart ambalajımıza alternatif olarak Eco Pack seçeneğini sunuyoruz.

Broşürü İndirin
 
 
 

DuPont™ SafeSPEC™ ile uygulamanız veya endüstriniz için doğru koruyucu ürünü bulun
SafeSPEC™

SafeSPEC™ ile işiniz için doğru koruyucu ürünü bulun.

DuPont KKD ile ilgili teknik bilgilere, videolara, web seminerlerine ve vaka çalışmalarına göz atın
Kaynak kitaplığı

DuPont KKD ile ilgili teknik bilgileri, videoları, web seminerlerini ve vaka çalışmalarını burada bulabilirsiniz.

DuPont ürünlerini nereden satın alacağınızı öğrenin
Nereden satın alınır