Enerji Endüstrisi Uygulamaları için KKD Çözümleri

Enerji Endüstrisi Uygulamaları için KKD Çözümleri

 
 
 

Çünkü herkesin hayatında eve güvenle dönmesini bekleyen birileri vardır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çalışanlarınız gerçekten korunuyor mu?

Enerji endüstrisinde çalışanlar, birçok iş yeri tehlikesiyle karşı karşıyadır. ABD İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (OSHA) Önem Düzeyi Endeksi'ne göre Ocak 2015'ten Eylül 2019'a kadar diğer yaralanmalar alt kategorisinde enerji endüstrisindeki çoğu yaralanmalar, kırık ve ampütasyonla ilgiliydi. Bunların yaklaşık %32'si ısı (termal) yanıkları, %26'sı kesik ve yırtılmalar ve yaklaşık %5'i kimyasal yanıklar ve aşınmalardı. Genel olarak en sık yaralanan vücut kısımlarının %71,14'ü vücut ve ellerdir.

Çalışanlara karşılaştıkları tehlikeler için ihtiyaç duydukları korumayı sağlamak büyük bir sorumluluktur. DuPont Personal Protection, çalışanlarınızın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için derinlikli bilgi birikimine, benzersiz uzmanlığa ve geniş KKD çözümleri portföyüne sahiptir.

Risk değerlendirmelerinden uygulamaya kadar karar verme sürecinde size yardımcı olması için 4P metodolojisini kullanmanızı öneririz.

 
 
 

El Kitabını indirin

Enerji Endüstrisindeki çalışanların karşılaştıkları tehlikelere yönelik KKD çözümlerini daha yakından inceleyin.

El Kitabını keşfedin
 
 
 

Dinamik çalışma ortamında farklı iş yeri tehlikeleri

Dünya genelindeki enerji şirketleri artık artan rekabet, daha katı düzenlemeler, sınırlı devlet yardımları ve daha temiz enerji kaynakları için oluşan sosyal baskı ile karşı karşıyadır.

Şirketler rekabeti sürdürebilmek için daha verimli üretim, iletim ve dağıtım sistemlerine geçiş yapmaktadır. Bu gelişmeler, fosil yakıtlardan farklı yenilenebilir kaynaklara kadar enerji portföyünde tek bir enerji kaynağı yerine önemli bir çeşitlenmeye neden olmuştur.

Sonuç olarak, dünyanın temel ihtiyacı olan elektriği sağlamaktan sorumlu enerji endüstrisi çalışanları, çok dinamik bir çalışma ortamında yeni ve farklı iş yeri tehlikeleriyle karşı karşıyadır. DuPont, bu tehlikelerle başa çıkmak için aşağıdakiler dahil çok çeşitli KKD çözümleri sunar:  Termal ve elektrik ark parlaması tehlikeleri için Nomex® tulumlar, mekanik ve çoklu tehlike koruması için Kevlar® ile üretilmiş eldivenler, küçük parçacık tehlikelerine ve düşük seviyeli sıvı sıçramalarına karşı koruma için Tyvek® tulumlar, çeşitli kimyasallara karşı koruma için Tychem® tulumlar ve eldivenler ve kirle toza karşı koruma için ProShield® tulumlar.

Tüm görevler için koruma

 
 
 

DSF-Arc-heat-flame-resistance-icon-120x120px@2x.png
Isı ve alev dayanıklılığının yanında ark parlaması koruması
DSF-High-temperature-icon-120x120px@2x.png
Daha uzun maruz kalma durumlarında ve daha yüksek sıcaklıklarda daha iyi koruma
DSF-Washing-machine-icon-120x120px@2x.png
Doğal koruma; yıkamayla veya yıpranmayla ortadan kalkmaz

DSF-Resists-tears-icon-120x120px@2x.png
Yırtılmaya ve aşınmaya dayanıklıdır
DSF-Long-lasting-icon-120x120px@2x.png
Son derece dayanıklı ve uzun ömürlü koruyucu çözümler
 
 
 

Ark Parlaması Koruması | DuPont™ Nomex® "Andrey'nin Ark Parlaması"

Çalışan korumasından güvenlik eğitimine: SARP VEOLIA

Tour Métropole Val de Loire

 

 
 
 
 
 
 

Web Semineri Kitaplığı

Kişisel koruma konusunda uzman olun ve DuPont Personal Protection Webinar Academy adlı web seminerleri serimize katılın.

Keşfedin
 
 
 

Elektrik arkı parlaması tehlike değerlendirmesi için 4P metodolojisi 

Ark parlaması riski ve korumasına bütünsel bir yaklaşımı benimseyen 4P Metodolojisi, tehlike değerlendirmesini dört adımda basitleştirir. 

Keşfedin
 
 
 

Elektrik/enerji için Nomex®

Nomex®, enerji ve genel elektrik endüstrisi çalışanlarına ihtiyaç duydukları korumayı sağlamak için hafif, rahat, ark parlamasına dayanıklı KKD çözümleri sunar. 

Keşfedin
 
 
 

SafeSPEC™ 

FR giysilerden kesilmeye karşı dayanıklı eldivenlere, kolluklara ve kimyasal koruyucu tulumlara kadar karşılaştığınız tehlikelere yönelik doğru KKD'yi SafeSPEC™ aracında bulabilirsiniz.

SafeSPEC™ aracını ziyaret edin
 
 
 

DuPont™ SafeSPEC™ ile uygulamanız veya endüstriniz için doğru koruyucu ürünü bulun
SafeSPEC™

SafeSPEC™ ile yardımcı işletmeler endüstrisi için doğru ürünleri bulun.

DuPont KKD ile ilgili teknik bilgilere, videolara, web seminerlerine ve vaka çalışmalarına göz atın
Kaynak kitaplığı

DuPont KKD ile ilgili teknik bilgileri, videoları, web seminerlerini ve vaka çalışmalarını burada bulabilirsiniz.

DuPont ürünlerini nereden satın alacağınızı öğrenin
Nereden satın alınır