Nomex® ile Aleve Dayanıklı Pamuk/Naylon Ürünlerin Artık Yağ ve Kontaminasyon Performansının Karşılaştırılması

Makale
 
 
 
Makale
Nomex® ile Aleve Dayanıklı Pamuk/Naylon Ürünlerin Artık Yağ ve Kontaminasyon Performansının Karşılaştırılması
Öne Çıkan Markalar
 
 
 

Yeni düzenlemeler, koruyucu donanımın düzgün temizlenmesini destekler
Aleve dayanıklı kişisel koruyucu donanım (FR KKD) ile sağlanan tam korumadan yararlanmak için tulumların uygun şekilde muhafaza edilmesine ve yıkanmasına özen gösterilmelidir.Aleve dayanıklı kişisel koruyucu donanım tulumunun üzerinde kalan artık yanıcı kontaminasyon, bir termal olaya maruz kalırsa kullanıcının yanık yaralanmalarını artırabilir.

Aslında, İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi (OSHA) yönetmelikleri, kişisel koruyucu donanım olarak kullanılan tulumların temizliği evde yıkama şeklinde yapılıyor olsa bile işverenlerin aleve dayanıklı kişisel koruyucu donanıma gösterilen özeni ve bunların bakımını denetlemelerini talep eder.OSHA, KKD'nin özen, bakım, kullanım ömrü ve bertaraf sorumlulukları hakkındaki bir soruyu ele alan bir Açıklama Mektubu yayımlamıştır.  

OSHA, işverenin 1910.132 veya 1926.95 ile uyumlu olacak şekilde ürünlerin evde temizlenmesine izin verebileceğini ancak çalışanlarına yalnızca üreticilerin talimatlarına uyması gerektiğini söylemesinin yeterli olmadığını belirtti. 

Tam uyum için işverenlerin sorumlulukları şunlardır:

• Aleve dayanıklı tulumlar gibi koruyucu giysilerin bakımının layıkıyla yapıldığından emin olmak.
• Kirletici maddelerin tulumların performansını etkilememesi için aleve dayanıklı tulumların yıkandığından emin olmak.
• Giysilerin onarıma veya değiştirilmeye ihtiyacı olmadığından emin olmak için onları düzenli olarak incelemek.
• İşverenler evde yapılan temizliğe güveniyorsa çalışanlarını uygun temizleme prosedürleri ve teknikleri konusunda eğitmek.
• Yukarıdaki koşulların tümü karşılanamıyorsa aleve dayanıklı ve ark için olan giysilerin temizlenmesinde sorumluluk almak.

Kontaminasyonun üstesinden gelme

Bazı KKD uygulamaları ve çalışma ortamları tulumlar için diğerlerinden daha zorlayıcı olabilir.Örneğin, petrol ve gaz arama faaliyetleri genellikle çalışanların aleve dayanıklı KKD tulumlarının toprakla kirlenmesine neden olur.Aleve dayanıklı tulumların yalnızca birkaç aylık kullanımdan sonra bertaraf edilmesinin yaygın bir nedeni toprak birikmesi ve tulumun aşınmasıdır.Bu durumlarda, kirleticilerin doğasını ve temizleme konusundaki bu zorlukların nasıl üstesinden gelinebileceğini anlamak önemlidir.Çalışma sahasının OSHA tarafından gerekli görülen tehlike değerlendirmesinin kritik bir parçası, bu zorlukları anlamak ve potansiyel yıkamama durumlarını azaltmak için en uygun aleve dayanıklı KKD seçeneklerini belirlemektir.

 
 
 
 
 
 

Dekontaminasyon sonrası performans farklılıkları

Bağımsız bir üniversite, kontaminasyon ve dekontaminasyon sonrası elyafların üzerindeki ve içindeki artık yağ dağılımı farklılıklarını belirlemek için Nomex® ile yaygın olarak kullanılan diğer aleve dayanıklı elyafları karşılaştıran bir çalışma (1) yürüttü.

Sonuçlar, Nomex® elyafın kirleticileri en düşük miktarda tutarken, aleve dayanıklı pamuk/naylon elyafın en yüksek miktarda kirletici madde tuttuğunu göstermiştir.Yağ ve diğer kirleticilerin yüzeyde biriktiği ve içine nüfuz edemediği Nomex® gibi sentetik elyaflardan bu kirleticiler daha kolay çıkarılırlar. (2)

Aleve dayanıklı tulumlar yanıcı maddelerle kirlenmiş durumdayken kullanılmamalıdır ancak kirler, Nomex® gibi sentetik malzemelerde pamuktan yapılmış aleve dayanıklı tulumlara kıyasla daha kolay çözülmektedir. (2)

Nomex® asla pes etmez

• Nomex® elyafın son derece kristalize yapısı daha fazla kirlenme direnci sağlar. (2)
• Nomex® elyafın üstündeki yağ yüzeyde kalır.
• Çalışmanın sonuçları beş kontaminasyon/dekontaminasyon döngüsünden sonra bile aynıydı. (2)
• Geri saçılmış elektron (BSE) görüntüleri, pamuk elyafları arasındaki yağa ek olarak yağın aleve dayanıklı pamuk elyafına (lümen) nüfuz ettiğini ve yıkama yönteminden bağımsız olarak çıkarılmasının zor olduğunu göstermektedir. (2)

 
 
 
 
 
 

Dekontaminasyon kolaylığı için Nomex®

Çalışma sahasının özel koşullarından bağımsız olarak tulumun tam koruyucu performansını korumak için aleve dayanıklı KKD'nin uygun şekilde temizlenmesi ve bakımı gereklidir.KKD'yi seçerken, yıkama kolaylığının dikkate alınması KKD programının genel başarısı ve çalışan güvenliği için faydalı olabilir.

 
 
 
 
 
 

(1) Bağımsız çalışma, Alberta Üniversitesi İnsan Ekolojisi Bölümü tarafından yürütülmüştür.

(2) Mettananda, C.V.R.& Crown, E.M.(2009).Aleve Dayanıklı Termal Koruyucu Dokuma Kumaşlarda Bulunan Yağlı Kirleticilerin Miktarı ve Dağılımı.Textile Research Journal 2010 80:803.Çevrimiçi Yayımlandı.DOI:10.1177/0040517509346439.

DİKKAT:Bu özel kirletici her kirlenme durumunu temsil etmiyor olabilir.Aleve dayanıklı koruyucu tulumlar, yanıcı kirletici madde içermemelidir.