Operasyonel ayak izimizi sürekli iyileştiriyoruz

 
 
 

Çevresel etkimizi azaltmaya yönelik ilerleme 

Çevresel etkimizi azaltırken aynı zamanda operasyonel mükemmellik ve gelişmiş üretkenlik için çalışmaya devam ediyoruz. 2030 hedeflerimiz doğrultusunda emisyonlarımızı azaltmanın kültürel bir değişim ve yeni bir operasyonel felsefe gerektireceğinin farkındayız. Bu nedenle DuPont Kişisel Koruma, Operasyon Dönüşümü iş yönetimi sürecine katılmaktadır. Bu yaklaşımımızın, Tyvek® kumaşı, Nomex® elyafı ve Kevlar® elyafı ürettiğimiz her tesisin kurumsal ve iş ortamı hedeflerine ulaşmak için entegre bir yaklaşım benimsemesini sağlama konusunda bize yardımcı olacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda her tesisimize, karbon emisyonunun tesis büyümesinden ayrı tutulmasını sağlayacak planları oluşturmaktan sorumlu olacak ve aynı zamanda tesisin gelecekteki ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduracak bir Tesis Sürdürülebilirlik Lideri atayacağız.

 
 
 

 
 
 

Enerji ve emisyonlar 
 

Tyvek® kumaşı, Nomex® elyafı ve Kevlar® elyafı üreten Richmond, Virginia, ABD’deki Spruance tesisimizi, daha az sera gazı (GHG) emisyonu ile daha verimli buhar ve elektrik üretmek için kömürden doğal gaza dönüştürdük. Doğal gaz yakmak, kömür yakmanın yaklaşık yarısı kadar sera gazı üretir. Böylece sera gazı emisyonlarını yılda 100.000 metrik ton CO2e’den (MTCO2e) fazla azaltmayı planlıyoruz. Bu karbon emisyonu azaltımı, 22.000 arabanın trafikten çekilmesine eşdeğerdir. Projemizi 2019 yılı sonunda tamamladık ve 2020’de kaynaksal ve çevresel faydalarını görmeye başladık.

 

Sıra Dışı Enerji Planı’mızı Uygulamak

Tyvek® kumaşı, Nomex® elyafı ve Kevlar® elyafı üretmek için kullandığımız enerjiyi azaltma amacımız doğrultusunda başvurduğumuz ilk yöntem Sıra Dışı Enerji Planı’nı uygulamaya koymak oldu. DuPont tarafından geliştirilen bu plan, enerji verimliliğini artırmak ve küresel üretim yerlerimizdeki emisyonları azaltmak için 2008 yılında şirket genelinde başlattığımız sürekli iyileştirme programımızı oluşturuyor.

Sıra Dışı Enerji Planı’mız kapsamında 2016 yılından bu yana üretim sahalarımızda aşağıdaki projelere imza attık:

 
 
 

DSF-DPP-sustainability-energyefficient-pageB-image-125x125px@2x.jpg
Enerji verimliliği sağlayan ekipmanlar

Daha sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş için yardımcı işletme üretim ekipmanlarımızı revize ettik, böylece önemli ölçüde sera gazı emisyonu azaltımı sağladık.

DSF-DPP-sustainability-heatrecovery-pageB-image-125x125px@2x.jpg
Isı geri kazanımı

Tesislerimizdeki ısı geri kazanımı sistemlerini optimize ederek enerji ve yakıt tasarrufu sağladık.

DSF-DPP-sustainability-hvacoverhaul-pageB-image-125x125px@2x.jpg
HVAC revizyonu

Geliştirmeler ve parça değiştirmeleri de dahil olmak üzere ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemlerimizde iyileştirmeler yaptık

DSF-DPP-sustainability-ledlighting-pageB-image-125x125px@2x.jpg
LED aydınlatma

Binalarımızda tadilat yaparak eski aydınlatmalarımızı daha fazla emisyon tasarrufu için ışık yayan diyot (LED) aydınlatmalarla değiştirdik

 
 
 
 
 
 

Climate Group’un CDP ile ortaklaşa yürüttüğü küresel bir çevre girişimi olan RE100’e katıldık ve faaliyetlerinde küresel olarak kullandığı elektriği %100 yenilenebilir enerjiye çevirmeyi taahhüt eden şirketler arasındaki yerimizi aldık. Bu girişim kapsamında DuPont olarak, 2030 yılına kadar elektrik ihtiyacımızın en az %60’ını yenilenebilir enerjiden sağlamayı ve 2050 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmayı hedefliyoruz.

Önümüzdeki on yılda daha da fazla enerji tasarrufu ve ek sera gazı emisyonu azaltımı için çabalarken, Sıra Dışı Enerji Planı’mıza güvenmeye ve RE100 küresel girişiminin kararlı bir ortağı olmaya devam edeceğiz.

 
 
 

Atık

Sıfır atık elde etme ve 4R (Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle / Azalt, Yeniden Kullan, Yeniden Amaçla, Geri Dönüştür) atık azaltma programını üretim tesislerimizde uygulamaya yönelik süregelen taahhüdümüzün bir parçası olarak, Lüksemburg’daki Tyvek® üretim hatlarımızın yanında geri dönüşüm tesisi kurduk.

Tesisimizde, her tür Tyvek® üretim atığını işleyen ve yeniden kullanım için pelet haline getiren gelişmiş bir parçalayıcı-besleyici-ekstrüder kombinasyonu sistemi kullanıyoruz. Bu sistem, endüstriyel işlemler sonrasında oluşan atıkların yeniden kullanılmak üzere işlenerek HDPE granüllerine dönüştürülmesini kolaylaştırıyor ve daha verimli hale getiriyor. Örneğin, geri dönüştürdüğümüz HDPE granüllerini, depolama ve nakliye işlemleri sırasında Tyvek®’in etrafına sarılabilen plastik maçalar üretmek için kullanıyoruz. DuPont’un ayrıca, Richmond, VA’daki Tyvek® üretim tesisinde açığa çıkan atıklara yüksek mühendislik ürünü su yönetimi ürünlerinde ikinci bir hayat vermek üzere başlattığı ve halen devam eden bir iş ortaklığı bulunuyor.

Benzer şekilde, Kevlar® üretimi sırasında oluşan elyaf atığını Kevlar® kağıt hamuru ürünlerinde kullanmak üzere yeniden işliyoruz ve Nomex® üretimi sırasında oluşan elyaf atığını Nomex® kağıt ürünlerinde kullanmak üzere çözüp yeniden işliyoruz.

 
 
 

Su

Küresel ayak izimizle ilgili başka bir husus da DuPont operasyonlarının yerel su havzalarıyla nerede ve nasıl etkileşime girdiğini öğrenmektir. İşlerimizi yürütmek için çeşitli yerel kaynaklardan ve kuruluşlardan su çekiyoruz ve su satın alıyoruz. Bu suyun bir kısmını arıtıp yerel bir su kaynağına geri bırakıyoruz; bir kısmını ise üretim süreçlerimiz kapsamında işliyor veya çalışan sağlığı ve hijyeni gibi başka amaçlar için kullanıyoruz. ISO 14001 sertifikamız gereğince, su tüketimimizi sürekli olarak takip ediyoruz ve optimize etmeye çalışıyoruz.

Ek fikirler elde etmek amacıyla, 2020 yılında su stresi modellemesi yapmak için Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) Su Riski Aracını kullandık. WWF’nin geliştirdiği bu araç, gelecekte iş sürekliliğini etkileyebilecek, itibar ve düzenleyici risk gibi genişletilmiş bir dizi parametreyi kullanarak su risklerini değerlendirmemize yardımcı oluyor.