Elektrik arkı parlaması tehlike değerlendirmesi için 4P metodolojisi

 
 
 

Ark parlaması riski ve korumasına bütünsel bir yaklaşımı benimseyen 4P Metodolojisi, tehlike değerlendirmesini dört adımda basitleştirir:

Tehlike azaltma ve risk azaltma uygulanarak bireyler için artık yaralanma riskleri KKD kullanımı ile azaltılabilir. Son olarak, davranışlar hakkında bilgi vermek ve KKD kullanımı konusunda rehberlik için sonuçlar yayımlanabilir.

 
 
 

Ark Parlaması Tehlike Değerlendirmesi

ŞİDDET DEĞERLENDİRMESİYLE BELİRLENEN PARAMETRELER

Ark parlaması tehlike değerlendirmesinin sonuçları genellikle aşağıdaki iki parametre ile verilir: Olay Enerjisi ve Ark Parlaması Sınırı.

Olay Enerjisi

Olay Enerjisi (kJ/m2 veya cal/cm2), elektrik arkından belirli bir mesafedeki birim yüzey alanında ölçülen ve bir elektrik arkından kaynaklanan ısı enerjisidir.

Ark parlaması şiddetini, çalışanın elektrik arkıyla arasındaki mesafeye göre tanımlar. Cilde 1 saniye boyunca uygulanan 1,2 cal/cm2 kabaca ikinci derece yanıkların başlangıcı için eşik enerjisidir.

Ark Parlaması Sınırı

“Bir ark parlaması olayının bir kişide ikinci derece yanık yaralanmasına neden olabileceği sınır". (IEEE 1584)

Ark Parlaması Riskini Önleme

TEHLİKE AZALTMA VE RİSK AZALTMA İLE TERMAL ETKİLERİN ÖNLENMESİ

Ark parlaması termal etkilerinin önlenmesi için en iyi uygulama, tehlikeleri ve riskleri azaltmaktır. Bu birkaç yolla yapılabilir.

Tehlike Azaltma

Potansiyel olarak tehlikeli olan elektrikli ekipmanlarla çalışmak yerine kullanılabilecek daha güvenli alternatifler olup olmadığını değerlendirdiniz mi?

Elektrikli aletlerle çalışırken daha fazla çalışan koruması sağlamak için koruma ayarlarını değiştirebilir misiniz?

Tüm koşullar için tehlikeyi yeniden hesapladınız mı?

Risk Azaltma

Mevcut olan en güvenilir elektrikli ekipmanı seçin

İnsan faktörlerini göz önünde bulundurun ve çalışanlarla yüklenicilerin:

 • tehlikelerin farkında olmalarını
 • eğitimli ve yetkin olmalarını
 • sorumluluklarının açık bir şekilde belirlenmiş olmasını
 • açık müdahale prosedürlerine sahip olmalarını sağlayın.

Tehlike azaltma önlemlerinin uygulanmasının neden etkili olabileceğini görün.

Ark Parlaması Kişisel Koruyucu Donanımı

Ark parlaması KKD'si, çalışanın elektrik arkı etkilerine maruz kalma riskinin olduğu durumlarda elektrik işleri için kullanılan KKD'dir. Örneğin, elektrik ana şalteri üzerinde yapılan canlı çalışma sırasında.

ARTIK ARK PARLAMASI RİSKİNE KARŞI ADRESLEME VE KORUMA

Tehlikeleri azaltmak için olası tüm pratik önlemler alındıktan sonra iş yerinde artık riskler adreslenmelidir. Risk seviyesi aşağıdakiler dikkate alınarak değerlendirilebilir:

 • ark parlamasının potansiyel gücü
 • yapılacak işin süresi
 • çalışan ve ark parlaması arasındaki mesafe
 • çalışma sıklığı

Daha sonra, aşağıda belirtilen bölgeler için optimum Ark Parlaması KKD kombinasyonu kullanılarak artık risk azaltılabilir:

 • Vücut
 • Eller
 • Baş
 • Gözler
 • Yüz

Optimum Ark Parlaması Kişisel Koruyucu Donanımı

Tüm Ark Parlaması KKD'leri, yerel mevzuata ve ilgili uluslararası veya ulusal standartlara uygun olmalıdır. Her ne pahasına olursa olsun, çalışanları baştan ayağa koruyarak yaralanmalarını önlemek için tasarlanan kapsamlı bir ark parlaması KKD serisi mevcuttur:

Vücut için koruma:

Ark parlaması koruyucu giysileri (bazen "ark koruyucu giysiler", "ark parlaması giysileri", "ark giysileri" veya "parlama giysileri" olarak adlandırılır); mekanik, termal ve kimyasal ek koruma sağlamak için katmanlı olabilir. Hafif, konforlu katmanlar uygun düzeyde bir koruma sunarken çalışanın hareketlerinin kısıtlanmamasını sağlar.

Tek ve çok katmanlı sistemlerle aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç giysi çeşidi üretilebilir:

 • gömlekler,
 • polo gömlekler,
 • svetşörtler,
 • ceketler,
 • pantolonlar
 • tulumlar
 • çok katmanlı ceketler ve pantolonlar
 • yüksek görünürlüklü / kötü hava koşulu tulumları
 • Üst düzey Olay Enerjisi riskleriyle çalışırken kısa süreli aşınmaya karşı çok katmanlı giysiler
 • ek ısı koruması sağlayan iç çamaşırları (erimeyen)

Tulum sisteminin tüm parçaları (örn. gömlek ile ceket) aleve dayanıklı olmalıdır. Her parçanın bir ark derecelendirmesine sahip olması gerekmemekle birlikte bir bütün olarak tulum sisteminin bir ark derecelendirmesi olması gerekir. Tulum sistemi ayrıca ark derecelendirmesinin değerini, örneğin ark parlaması koruma performansının değerini, gösteren bir işaret taşımalıdır.

Not: Bazen kullanılan "arka dayanıklı giysiler" veya "ark geçirmez giysiler" terimleri bir dereceye kadar yanıltıcıdır çünkü tüm ark parlaması koruyucu giysileri, yeterince güçlü bir elektrik arkına maruz kaldığında hasar görür ve bir elektrik arkına maruz kaldıkları her durumda atılmalıdır.

Eller için koruma:

Ark parlaması eldivenleri veya eldiven sistemleri, elektrik arkının ısısına karşı koruma için onaylıdır. Elektrikli aletler çalışırken yerine getirilmesi gereken görevler için genellikle, enerji verilmiş iletkenlerle yanlışlıkla temas halinde meydana gelecek elektrik çarpmasına karşı ek koruma sağlamak üzere yalıtım eldivenlerinin özellikleriyle beraber kullanılır. Böyle durumlarda, ark parlaması eldivenleri ayrıca yalıtılmalıdır veya ark parlaması eldiven sistemi yalıtım eldivenleri ile beraber kullanılmalıdır.

Gözler, yüz ve baş için koruma:

Gözler, yüz ve baş için ark parlaması koruması bir elektrik arkının ısısından kaynaklanan cilt yanıklarını önler. Ark parlaması gözlükleri, ark parlaması vizörü ve/veya ark yüz siperliği, gözleri parlak ışığa ve UV ile IR radyasyonuna karşı da korur. İyi, bozuk olmayan bir görüş sağlarken iyi bir renk algılamasına da olanak tanır.

Yayımlama: Bilgilendirme ve Eğitim

KURULUŞUNUZ İÇİNDE BİLGİ PAYLAŞIMI

Tehlike riski değerlendirmesi ile ilgili toplanan bilgiler yalnızca kuruluşunuz içinde paylaşıldığında pratik bir değere sahip olur. Bu nedenle, tesislerinizdeki tüm ilgili elektrikli ekipmanların ayrıntılarını ve tehlike hesaplamalarını kaydetmelisiniz.

Gerekli olduğu durumlarda, ekipmanlar tehlike risk bilgileriyle açıkça etiketlenmeli ve her iş ve iş yeri için kesin yazılı talimatlar sağlanmalıdır.

Elektrikli ekipmanlar ile veya bu ekipmanların yakınında çalışan herkesin, güvenli çalışma uygulamaları konusunda tam olarak eğitilmiş olması da önemlidir.

 
 
 

Elektrik arkı parlaması nedir?

En ciddi ve en az anlaşılan elektrik tehlikelerinden biri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Keşfedin
 
 
 

Arc-Man®

Aleve dayanıklı tulumların çeşitli test koşulları altında nasıl performans gösterdiğini ve her bir koşuldaki tahmini yanık yaralanmasını görün. 

Keşfedin
 
 
 

Elektrik arkına karşı koruma standardı

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) seçerken CE işaretlerinin, normların ve düzenlemelerin ne kadar önemli kriterler olduğunu görün.

Keşfedin