Elektrik arkı parlaması nedir?

 
 
 

Elektrik arkı parlaması en ciddi ve en az anlaşılan elektrik tehlikelerinden biridir. Elektrik arkı (bazen "elektrik çakması" olarak da adlandırılır), iletkenler arasındaki bir hava boşluğundan akan yüksek akımlı kesintisiz bir elektrik deşarjıdır. Bu, çok parlak bir ultraviyole ışık ve yoğun ısı üretir. Ark parlamasına genellikle kısa devre neden olur. Bu, bazen elektrikli ekipmanın teknik arızasından kaynaklanır (örn. uygun olmayan montaj, toz, yıpranma, yüzey kirleri ve bazen sadece normal aşınma ve yırtılma nedeniyle). Bununla birlikte, vakaların çoğunda kısa devre, insan hatasının bir sonucudur (örn. çalışanın bir test probunu yanlış yüzeye temas ettirmesi veya bir aleti yanlışlıkla kaydırması).

ELEKTRİK ARKI PARLAMASININ SONUÇLARI NELERDİR?

Ark parlamasının şiddetine, ark akımının fonksiyonuna, arkın süresine ve arkla olan mesafeye bağlı olarak aşağıdaki durumlara yol açabilir:

  • Elektrik arkının 20.000°C'ye varan yüksek ısısı: Çalışanın derisinde ve vücudunda yanıklara neden olur
  • Yangın: Çalışanın yaralanmasına ve çalışma ortamının etrafında hasara neden olur
  • Erimiş metal parçacıkların, tahrip olan ekipmana ait parçaların ve ilgili bileşenlerin yüksek hızda dağılmasına neden olan 1000 kg/m2'ye varan patlama basıncına sahip bir ark patlaması (elektrik arkı patlaması), çalışanın yaralanmasına neden olur
  • Ses patlaması (140 dB'ye kadar; silah sesi kadar yüksek): Çalışanda işitsel hasara neden olur
  • Patlama kaynaklı ultraviyole ışık: Çalışanın görme yeteneğine zarar verir

Enerji verilmiş elektrikli ekipman üzerinde veya yakınında çalışan insanlar için sonuçlar öncelikle arkla olan mesafesine bağlı olarak vücut yüzeyinden alınan Olay Enerjisi miktarına bağlı olacaktır. Maruz kalan kişi için birincil kaygı cilt yanıklarıdır.

ELEKTRİK ARKI PARLAMASI NE ZAMAN MEYDANA GELİR?

Elektrik arkı parlaması, elektrikli ekipmanların çalıştığı her yerde ve her zaman meydana gelebilir. Bakım veya onarım sırasında, herhangi bir nedenden dolayı ekipman "çalışmaz" hale getirilemezse bir elektrik arkı oluşabilir.

 
 
 

Nomex® ürünlerinin Elektrik Arkı etkisine maruz kalan çalışanların hayatını nasıl kurtarabileceğini görün

 
 
 

Arc-Man®

Aleve dayanıklı tulumların çeşitli test koşulları altında nasıl performans gösterdiğini ve her bir koşuldaki tahmini yanık yaralanmasını görün. 

Keşfedin
 
 
 

Elektrik arkı parlaması tehlike değerlendirmesi için 4P metodolojisi

Ark parlaması riski ve korumasına bütünsel bir yaklaşımı benimseyen 4P Metodolojisi, tehlike değerlendirmesini dört adımda basitleştirir.

Keşfedin
 
 
 

Elektrik arkına karşı koruma standardı

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) seçerken CE işaretlerinin, normların ve düzenlemelerin ne kadar önemli kriterler olduğunu görün.

Keşfedin