Isı ve alev koruması için normlar ve düzenlemeler

Isı ve alev koruması için normlar ve düzenlemeler

 
 
 

EN ISO 11612/EN ISO 11611 nedir?

Bu Uluslararası Standart; eller, ayaklar ve baş hariç kullanıcının vücudunu ısıya ve aleve karşı korumak için kullanılan giysiler için minimum performans gereksinimleri sağlar. Bu standart, çok çeşitli son kullanımlarda giyilebilecek giysiler için geçerlidir. Sınırlı alev yayma özelliklerine ek olarak aşağıdakilerden birine karşı koruma gereklidir: radyan ısıya, taşınımlı ısıya veya temas ısısına ya da erimiş metal sıçramalarına (alüminyum veya demir) maruz kalma. Bu geniş Standarda ek olarak, tamamen belirli ürünlere veya son kullanımlara atıfta bulunan başka standartlar da vardır.

Bu Standart içinde listelenen tehlikelerin her biri için maruz kalmanın düşük, orta veya yüksek riskli olduğunu gösteren üç performans düzeyi vardır. Ayrıca radyan ısıya aşırı maruz kalmaya karşı koruma da dikkate alınması gereken dördüncü bir performans düzeyidir. Bu düzey, alüminyum kaplanmış malzemeler gibi yüksek performanslı malzemeler için geçerlidir. ISO11612 standardında, ISO 13506-1 veya -2'ye göre en az 4 saniye maruz kalma ile isteğe bağlı bir alev içinde kalan manken testi vardır. Doğru koruma düzeyini seçmek için bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

ISO 11611 Kaynak ve Benzer işlemlerde kullanım için Koruyucu Giysi Standardı

Bu Standart, kullanıcıyı aşağıdakilere karşı koruması amaçlanan giysiler için geçerlidir:

  • çeşitli kaynak teknolojilerini simüle eden sıçrama (küçük erimiş metal sıçramaları)
  • alevle kısa süreli temas
  • kaynak ve benzer işlemler için kullanılan bir elektrik arkından yayılan radyan ısı
  • ve kısa süreli elektrik çarpması olasılığını en aza indiren canlı elektrik iletkenlerinin normal kaynak koşullarında yaklaşık 100 V DC'ye kadar gerilimlerle yanlışlıkla teması.

ISO 11611, kullanıcının vücudunu korumak için tasarlanmış koruyucu giysilerin önlükler, kolluklar gibi iki sınıf temelinde iki sıçrama düzeyine maruz kalmasını yansıtarak minimum performans gereksinimlerini belirtir. Ayak, el, yüz ve/veya göz koruyucuları için gereksinimleri kapsamaz. Bunların teknik özellikleri başka Uluslararası Standartlarda detaylandırılmıştır.

EN 14560 Isı ve aleve karşı koruyucu giysi çözümlerinin kullanımı, bakımı ve korunması için rehber

Bu standart, son kullanıcının doğru ısı ve alev giysilerini seçmesine yardımcı olmak için giysilerle ilgili tüm EN ve çoğu ISO standardıyla birlikte kullanılacak şekilde geliştirilmiştir. Tehlike ve risk değerlendirmesi, çeşitli ısı ve alev testlerinin sağladığı bilgiler ve tüm koruyucu giysi standardı gereksinimlerinin özeti hakkında bilgiler sağlar.

NFPA 2112 / 2113 nedir?

NFPA 2112: Endüstriyel Personelin yangına kısa süreli termal maruz kalmaya karşı korunması için Aleve Dayanıklı Giysi Standardı.

Bu Standart, çalışanları yangına kısa süreli maruz kalmaya karşı korumak için kullanılan aleve dayanıklı kumaşlar için minimum gereksinimleri belirtir.  Özel olarak bu standart, test edilecek kumaş kullanılarak üretilmiş standart bir tulumun tasarımını, yapısını, değerlendirmesini içerir. 

NFPA 2112'ye uymak için standart tulumlar 84 KW'da 3 saniyelik kısa süreli yangına maruz bırakılarak test edildiğinde:

  • Öngörülen vücut yanığı %50 veya daha az olmalıdır 
  • Erime, damlama veya alev sonrası yanma olmamalıdır

Ek olarak, test sonrası tulum aşağıda belirtilen koşullara uymalıdır:

  • Görünür bir yerde uygun etiketleme olmalıdır
  •  NFPA 2112'de belirtilen tüm gereksinim ve testleri karşılamalıdır 
  •  UL sertifikası etiketi, aleve dayanıklı tulum etiketine eklenmiş olmalı veya doğrudan etiketin yanında bulunmalıdır

 NFPA 2113: Yangına kısa süreli termal maruz kalmaya karşı koruma için KKD Seçimi, Kullanımı, Bakımı ve Korunmasını düzenleyen standartlar.

Bu Standart; yanlış seçim, kullanım, bakım ve NFPA 2112 ile uyumlu aleve dayanıklı tulumların kontaminasyonu ve hasarıyla ilişkili sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirmek için geliştirilmiştir.

NFPA 2113 kapsamında bir tehlike değerlendirmesi hala çok önemlidir ve çalışanların gerçekleştirdiği çeşitli görevlerde niceliksel bir enerji seviyesi sağlamak için yapılmalıdır.

ISO 13506-1/ ISO 13506-2 nedir?

DuPont tarafından icat edilen DuPont™ Thermo-Man®, 1970'lerde ABD hükümetiyle birlikte askeri personeli yanıklardan korumak için geliştirilmiş ve daha sonra ASTM ve ISO test yöntemlerinin temelini oluşturmuştur. DuPont, standartların olduğu kadar revizyonlarının da geliştirilmesinde aktif olmuştur.  Bu ISO Standardı iki parçaya ayrılmıştır: komple tulumlar için test yöntemi ve cilt yanığı yaralanması tahmini.

ISO 13506-1 Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Giysi Standardı

Bölüm 1: Komple tulumlar için test yöntemi: Aktarılan enerjinin deneysel bir manken kullanılarak ölçümü

Bu Standart, kullanılabilecek sonuçları sağlayarak komple tulumların veya ani bir alev almaya maruz kalan koruyucu giysi kombinasyonlarının performansını değerlendirmek için gereken genel gereksinimleri, ekipmanı ve hesaplama yöntemlerini belirtir.

Bu test yöntemi, aleve dayanıklı malzemelerden yapılmış tek katmanlı ve çok katmanlı tulumlar tarafından sağlanan termal korumayı gösteren bir derecelendirme sistemi ortaya koyar. Bu derecelendirme, gerçek bir test mankeninin belirli bir süre içinde 84 kW'lık gaz alevine maruz kalması durumundaki ısı transferinin en az 110 sensör kullanılarak ölçümüne dayanır. Isı transferi verileri, toplam transfer edilen enerjiyi belirlemek için önceden belirlenen bir süre boyunca toplanır. Sonuç, bu tür tipik bir yangın olayı sırasında tulumun koruyucu performansının ve ısı, alev ve yangına karşı bütünlüğünün bir tahminidir.

ISO 13506-2 Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Giysi Standardı

Bölüm 2: Cilt yanığı yaralanması tahmini: Hesaplama gereksinimleri ve test vakaları

ISO 13506-2:2017, belirli koruyucu tulumlar giyerken ısı ve aleve maruz kalındıktan sonra öngörülen cilt yanığı yaralanmalarını hesaplamak için teknik ayrıntılar sağlar. Bu, ISO 13506-1'den gelen spesifikasyonlara ve verilere dayanmaktadır.

Yanık yaralanması tahmini hesaplama yöntemi, sağlanan bir dizi test vakasıyla doğrulanır.

Bu test yöntemi; örneğin ark parlaması, sıvı veya katı yakıtlarla ve nükleer kaynaklarla beslenen bazı yangın türlerinde meydana gelen cilde nüfuz edebilecek kısa dalga boyu radyasyonuna maruz kalmanın neden olduğu yanma yaralanmalarını öngörme koşullarını içermez.

 
 
 

Elektrik ark koruması için standartlar

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) seçerken CE işaretlerinin, normların ve düzenlemelerin ne kadar önemli kriterler olduğunu görün.

Keşfedin
 
 
 

Karşılaştığınız tehlikeler için test edilmiştir

Thermo-Man® dünyanın en gelişmiş gerçek boyutlu termal yanık değerlendirme sistemidir. Thermo-Man® ünitelerimiz, Nomex® ürünlerinin diğer FR çözümlerine kıyasla dayanıklılığını ve üstün alev dayanıklılığını göstermek için en son teknolojiyi kullanır.

Thermo-Man® ünitesini çalışırken görün