Tyvek® ve Tychem® ile Sitostatik Kontaminasyona Karşı Koruma

Makale
Makale
Tyvek® ve Tychem® ile Sitostatik Kontaminasyon Koruması
Öne Çıkan Markalar
 
 
 

Sitostatikler ile yapılan herhangi bir çalışma, çalışanları ilaçların tehlikesinden (kanserojen, mutajenik, repro toksik etki) korumayı gerektirir. Burada aynı zamanda ürünleri, insan kaynaklı kontaminasyona karşı korumak da gereklidir.

Sitostatikler kanser terapisinde (kemoterapi) tümör hücrelerinin çoğalmasını önlemek için ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu maddelerin ayrıca diğer hastalıkları tedavi etmek için de kullanımı da giderek yaygınlaşmıştır. Bununla birlikte, bu maddelerin toksisitesi sadece tümör hücrelerini değil aynı zamanda sağlıklı hücreleri de etkilemektedir.

Sitostatiklerle uğraşırken çalışanı tehlikelerden korumak için uygun önlemler alınmalıdır. Tehlikeli maddelerin kullanımı için genel anlamda geçerli ne varsa sitostatikler için de geçerlidir, yani tüm teknik ve organizasyonel önlemlerin uygulanmasına öncelik verilmelidir. Örneğin, sitostatik maddelerin üretimi, hazırlanması, tedarik edilmesi, atılması, depolanması, nakliyesi süresince sitostatik kontaminasyonundan kaçınmak için bu maddelerin aerosollerinin ve tozlarının oluşumu önlenmelidir. Sitostatik maddelerle düşük seviyeli bir temasta bile potansiyel sağlık tehditleri meydana gelebilir. Temas edildiğinde herhangi bir risk oluşmaması için uygun kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı, etkili tam bir koruma sağlamak için zorunludur.

KKD seçiminde yaygın olarak teknik ve organizasyonel ölçümler ve bunlara ek olarak risk analizlerinin hükümleri ve sonuçları esas alınır. Bu koruyucu önlemler, sitostatiklerle sadece üretim ve hazırlama süresince temas halinde olan çalışanları değil, aynı zamanda uygulama, imha, nakliye ve temizlik ve bakımından sorumlu çalışanları da ilgilendirir.

Hem temiz odada kullanılan giysilerin  hem de kimyasala karşı koruyucu giysilerin  aynı temel kriteri karşılaması gerekir: malzeme düşük liflenme göstermelidir, tasarımı etkili bir biçimde sızdırmaz olmalıdır ve tulumun yüzeyinde parçacık birikme tehlikesi en aza indirilmiş olmalıdır.  Sitostatik ile işlem yapılırken giyilen giysi aynı zamanda  rahat olmalıdır, iyi elektrostatik deşarj verimliliğine sahip olmalıdır ve sterilizasyona uygun olmalıdır.

Tyvek® ve Tychem® koruyucu giysiler – hem ürünü hem kişiyi korur!

Tyvek® ve Tychem® koruyucu giysiler ve aksesuarları, ürün koruması sunmasının yanı sıra Kategori III kimyasala karşı koruyucu giysilerin gerekliliklerini de karşılamaktadır.

DuPont Medikal ve İlaç Koruma Pazarlama Yöneticisi Marcelo Milani, “Uygun giysinin seçimini kolaylaştırmak için, sitostatikler koruma bariyeri gereksinimlerine göre sınıflandırılabilir: (a) partiküller, (b) suda-çözülebilir ve (c) çözücülerde çözülebilir. Ancak bu sınıflandırma yalnızca bir kılavuz olarak görülebilir ve tabi ki risk analizinin yerini tutmaz. Uygun koruyucu giysi seçimi için her zaman tehlikeli maddelerin ve çalışma ortamının ayrıntılı analizi gerekir. Koruyucu giysi malzemesinin koruma etkisi fiziksel durum, konsatrasyon, sıcaklık ve basınç da dahil olmak üzere çeşitli faktörden  büyük ölçüde etkilenir. Koruyucu giysi seçilirken koruma gereksinimlerinin yanı sıra konfor ve çevre üzerindeki etki gibi kriterler de dikkate alınmalıdır.”

Tyvek® ve Tychem® koruyucu giysilerin başlıklı veya yakalı, bantlanmış dikişli, parmak tutacaklı vb. çeşitli modelleri vardır. Ürün yelpazesi; kolluk, bot ve ayakkabı galoşu, ceket, başlık, laboratuar önlüğü ve arkadan bağlanan önlük (apron) gibi çeşitli aksesuarlarla tamamlanmıştır.

Tyvek® ve Tychem® malzemeler kritik katkı maddeleri (halojenler gibi) içermediğinden,  imha maliyeti kullanıcılar için çok yüksek değildir ve bu yüzden ilgili yerel kurumlar tarafından yakılabilmektedir. Eğer giysi tehlikeli maddelerce kontamine olmuşsa, kontamine edici maddenin imha edildiği şekilde işlemden geçirilmelidir. Burada ilgili bertaraf yönetmelikleri uygulanır.

 
 
 

DuPont ™ SafeSPEC ™ ile uygulamanız veya endüstriniz için doğru koruma ürününü bulun
SafeSPEC™

SafeSPEC ™ ile otomotiv endüstrisi için koruyucu giysi çözümleri bulun.

DuPont PPE ile ilgili teknik bilgilere, videolara, web seminerlerine ve vaka çalışmalarına göz atın
Kaynak merkezi

Burada DuPont KKD'leri hakkında teknik bilgiler, videolar, web seminerleri ve örnek olay incelemelerini bulabilirsiniz.